zavřít

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 • aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce

přednáší: Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast
datum konání: v čase 9-14
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc
cena: 1 500,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
1 700,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 79007

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2019

 • Obsah semináře
 • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2019
 • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
 • sněmovní tisk 80, 206 • navržené změny se týkají nové ohlašovací povinnosti u daňových nerezidentů, kteří jsou členy OPO
 • navržené změny u superhrubé mzdy • zvýšení zdanitelného příjmu o pojistné placené podle cizích právních předpisů (např. na základě dokladu A1), podléhá-li poplatník cizímu pojištění
 • srážková daň u příjmů dle § 6 s výjimkou DPP do 10 000 Kč bez Prohlášení do výše rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění - pozměňovací návrh
 • uplatnění DPH u odměn členů statutárních orgánů, jsou-li plátci DPH
 • od 1. 7. 2019 • odstranění karenční doby – změna ZP, snížení sazby pojistného o 0,2%, dopad na brutaci • změny sazeb v sociálním zabezpečení – 25% se změní na 24,8%.
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
 • změny v zákoně č. 187/2006 Sb. • změna rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění - alespoň 3 000 Kč, vliv na změny v rozhodném období • nové redukční hranice pro rok 2019 • maximální vyměřovací základ v r. 2019 • další parametrické změny • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • Změny ve zdravotním pojištění
 • stagnace plateb za pojištěnce státu – odpočet u poživatelů ID v rámci „chráněných dílen“ • minimální vyměřovací základ • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
 • nezabavitelná částka v r. 2019
 • výše životního minima
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS
 • započítávání osob zdravotně znevýhodněných, povinná evidence o náhradním plnění
 • omezení objemu náhradního plnění u zaměstnavatele, který je zaměstnavatelem na chráněném trhu práce od 1. 1. 2018 – jen 28 násobek
 • další změny k datu konání semináře
 • stravné při tuzemské pracovní cestě, zahraniční stravné
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • další změny k datu konání semináře


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Novela vyhlášky o FKSP a ostatní fondy pro příspěvkové organizace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč
zrušený
kontakt »
SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY V ROCE 2020 S OHLEDEM NA MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VLÁDY online Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd 700 Kč / 900 Kč přidat do košíku
Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní (on-line kurz) online Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd 800 Kč / 1 000 Kč přidat do košíku
Koncepční novela zákoníku práce se zaměřením na změny a nové instituty pracovního práva, především na výklad nové úpravy dovolen WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV 1 500 Kč / 1 700 Kč
změna
přidat do košíku
Aktuálně k DPH - Novela WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč
obsazený
kontakt »
Daňové a účetní aktuality se zaměřením na krizovou legislativu a výklady WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
EET, DPH, Covid-19 a nařízení vlády WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Průřez mzdovou problematikou a nové situace v době nouzového stavu WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
EET, DPH, Covid-19 a nařízení vlády Zlín, hotel MOSKVA RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Aktuálně k DPH - Novela WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetnictví, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další