zavřít

I. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě II. Zaměstnávání brigádníků včetně mladistvých

přednáší: Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
datum konání: v čase 9-14
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc
cena: 1 600,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
1 800,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 79068

I.                Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě

II.            Zaměstnávání brigádníků včetně mladistvých

 

 

URČENO: Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které chtějí získat informace v dané oblasti.

 

PŘÍNOS: Na semináři se seznámíte s problematikou  ochrany osobních údajů  v oblasti mzdové a personální agendy podle obecného  nařízení  EU, známého pod zkratkou GPPR  a  též se zákonem č. 110/2019 Sb, o zpracování  osobních údajů, který nabyl účinnosti 24.4.2019.

Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to nadbytečné, co je  citlivý osobní údaj  a jak je nutné s ním zacházet.  Též se dozvíte,  jaké jsou archivační lhůty všech  dokumentů v personální a mzdové agendě, jaké jsou formy archivace dat a  jak se provádí  skartace dokumetů.  Druhá část semináře bude věnována  zaměstnávání  brigádníků  v době, kdy kmenoví zaměstnanci čerpají dovolenou. 

 

I. Ochrana osobních údajů  a archivace dat

1. právní úprava

2.  Definice pojmů

   Osobní údaj, citlivý údaj , biometrický údaj, anonymní údaj,  subjekt údajů, správce údajů, zpracovatel údajů, pověřenec.

3.  Zpracování osobních údajů,  uchovávání osobních údajů, archivace údajů, výmaz údajů (být zapomenut).

4. souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný, kdy nikoliv

5. Povinnosti při zpracování osobních údajů

6. Povinnosti při  zpracování citlivých údajů

7. Práva subjektu údajů

8. Likvidace osobních údajů

9. Úřad pro ochranu osobních údajů

10. Přestupky, správní delikty

11.  Kamerový systém

12. Osobní spis, obsah spisu, ochrana osobních údajů v osobním spisu

13.  Inzerát a osobní údaje uchazeče o zaměstnání

      Archivace dat 

1. právní úprava

2. Základní pojmy  -   dokument,  původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv, registratura, archivní    zpracování, označování  dokumentů  symboly A,S,V

3. Evidence dokumentů,  archivace dokumentů a vyřazování dokumentů

    -  Archivace  analogová a digitální

     -  Digitální archivace   vlastní a jiným subjektem a  povinnosti vůči  OSSZ

4. Spisová služba –  pro veřejnoprávní  původce (jen stručně)

5. Ochrana archiválií

6. Síť archivů v ČR

7. Archivační lhůty jednotlivých dokumentů  mzdové a personální agendy

     - mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech,  atd.

     

II. Zaměstnávání brigádníků včetně mladistvých

 1. Volba  vhodného pracovněprávního vztahu, souhlas  zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů u mladistvého do 16 let věku
 2. Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 3. Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
 4. Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod
 5. Skončení DPP a DPČ
 6. Délka směny
 7. Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ
 8. Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit  u DPP a DPČ
 9. Zápočtový list  u DPP a DPČ
 10. Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP
 11.  Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ
 12.  Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání,
 13.  Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ,
 14.  Kdy neplatí minimální vyměřovací základ :  u pojištěnců státu, při souběhu  dvou a více zaměstnání,  při souběhu zaměstnání a  podnikání
 15. Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném
 16.  Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
 17.  Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
 18.  Zaměstnání malého rozsahu - § 7 zákona č. 187/2006 Sb.
  1. podmínky  ZMR, ohlašovací povinnosti vůči OSSZ, účast na NP a odvod pojistného,
  2. ZMR u  dohody o pracovní činnosti,
  3. ZMR u pracovního poměru,
  4. ZMR u jiných „zaměstnanců“ , například členů statutárních orgánů, jednatelů.
  5. dávky nemocenského pojištění u ZMR,
  6. rozhodné období u ZMR,
  7. změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb.  ( ZMR  se změnilo na  tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období,
  8. souběh více  ZMR  v jednom měsíci postupně za sebou,
  9. souběh více ZMR  plynoucích vedle sebe  v jednom měsíci.
 19. Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky
 20.  Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda
 21.   Obecná odpovědnost zaměstnance  za škodu  u DPP a DPČ
 22.   Odvod zákonného pojištění  a nároky na odškodnění u DPP a DPČ

 

Dotazy posluchačů

 


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Zdanění mezd v roce 2020• roční zúčtování záloh na daň za rok 2019• aktuality a novinky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Lošťák 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
DPH V ROCE 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč
obsazený
kontakt »
DPH v roce 2020 pro neziskovky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka za rok 2019 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
DPH V ROCE 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka pro ÚSC za rok 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka pro příspěvkové organizace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Novela zákona o DPH 2020 Rožnov p./R., hotel RELAX Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně 1 700 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Novinky 2020 v DPH a DP Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč
změna
přidat do košíku
Novinky 2020 v DPH a DP Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Novinky 2020 v DPH a DP WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Mzdová problematika • změny v roce 2020 Zlín, hotel MOSKVA Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Změny ve mzdách a personalistice 2020 • aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
EET - třetí fáze v roce 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka za rok 2019 pro podnikatelské sub. WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Daně - 2020 speciálka v Rožnově Rožnov p./R., hotel RELAX Ing. Ivana Langerová, Ing. Jiří Klíma 4 200 Kč / 4 600 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů fyzických osob - daňové přiznání 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc 1 400 Kč / 1 600 Kč
změna
přidat do košíku
Účetní závěrka za rok 2019 pro podnikatelské sub. Zlín, hotel MOSKVA Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů právnických osob - daňové přiznání 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Rozpočtová skladba Novela 2020 - ÚSC WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Novela zákona o DPH 2020 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
MZDY 2020 - speciálka Rožnov p./R., hotel RELAX Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 3 800 Kč / 4 000 Kč přidat do košíku
EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020 Zlín, hotel MOSKVA RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetní a daňová závěrka 2019 pro nestátní neziskové organizace 504 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2020 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další