zavřít

DPH-třídenní speciálka

přednáší: Ing. Dagmar Fitříková, JUDr. Svatopluk Galočík
datum konání: v čase 9-15
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc
cena: 4 500,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
5 100,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 79300


12.11.2019 9-15h DPH-tuzemsko, Ing. Dagmar Fitříková

19.11.2019 9-15h DPH- EU a třetí země, JUDr. Svatopluk Galočík

20.11.2019 9-15h DPH-praktické příklady, Ing.  Dagmar Fitříková

Seminář je určen všem, kteří se potřebují potřebují do podrobna seznámit se zákonem o DPH.


1. den DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2019 včetně změn vyplývajících z novely Celního kodexu v průběhu roku 2016“

1)        Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně)

3)        Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň.

4)        Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16. 

5)        Místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených    

6)        Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69

9)        Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d.

10)      Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených  v tuzemsku, nový § 24.

11)      Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně

12)      Souhrnného hlášení podle § 102, daňová přiznání

14)       Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop)

15)       Zrušení svobodných skladů

16)      Zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech

17)      Zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem

18)      Zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně.

19)      Nová definice motorového pozemního vozidla

20)      Rozšíření služeb vztahujících se k nemovitosti

2. den  DPH v tuzemsku

Cílem semináře je seznámení se se základními principy fungování DPH v tuzemsku.

Program  

 • předmět daně
 • druhy plnění
 • základní pojmy
 • obrat, registrace
 • nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba
 • datum povinnosti přiznat daň
 • daňové doklady
 • základ daně, opravy základu daně a daně
 • sazby daně, bytová výstavba
 • osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně
 • uplatnění nároku na odpočet daně (plný, poměrný, krácený nárok na odpočet daně)
 • oprava, úprava a vyrovnání odpočtu daně
 • odpočet daně u nově registrovaného plátce a při ukončení registrace
 • zvláštní režim pro cestovní službu a použité zboží
 • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku
 • správa DPH
 • ručení
 • kontrolní hlášení

Odpovědi na dotazy, diskuze

      3. den DPH v příkladech

Cílem semináře je praktické procvičení každodenních situací při řešení správného uplatnění daně z přidané hodnoty.

Program  

1.       Tuzemská plnění

 • datum povinnosti přiznat daň
 • daňové doklady
 • základ daně, opravy základu daně a daně
 • sazby daně
 • osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně
 • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku
 • uplatnění nároku na odpočet daně (plný, poměrný, krácený nárok na odpočet daně)
 • oprava, úprava a vyrovnání odpočtu daně
 • odpočet daně u nově registrovaného plátce a při ukončení registrace
 • bezúplatná plnění, vyřazení obchodního majetku
 • plnění, která nejsou předmětem daně

 

2.       Přeshraniční plnění:

 • přeshraniční služby (uskutečněné, přijaté)
 • dodání a pořízení zboží do a z EU, třístranný obchod, zasílání zboží, dodání zboží s instalací či montáží, přemístění zboží
 • dovoz a vývoz zboží a služby s nimi spojené

 

3.       počítání obratu z pohledu zákona o DPH

 

4.       registrace plátce, registrace identifikované osoby

 


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY V ROCE 2020 S OHLEDEM NA MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VLÁDY online Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd 700 Kč / 900 Kč přidat do košíku
Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní (on-line kurz) online Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd 800 Kč / 1 000 Kč přidat do košíku
Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o. Písemný pracovní materiál - 17 stran Ing. Otakar Machala 300 Kč / 500 Kč přidat do košíku
Aktuálně k DPH - Novela WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 - aktuální stav zásadní novely zákoníku práce po jejím schválení v Poslanecké sněmovně dne 29. 5. 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 - aktuální stav zásadní novely zákoníku práce po jejím schválení v Poslanecké sněmovně dne 29. 5. 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetnictví, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další