zavřít

Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní (on-line kurz)

Tento seminář probíhá pouze online. Po zaplacení dostanete přístup na www stránku s webinářem i materiály.

► Více informací a ukázky webinářů

přednáší: Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
datum konání: v čase 7-24
místo konání: online
cena: 800,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
1 000,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 207003

Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní (on-line kurz)

TERMÍN  a   MÍSTO:  

 

URČENO: On-line kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají personální a mzdovou problematikou, tj. zejména začínajícím personalistům, manažerům, mzdovým účetním v rámci kumulace funkcí personalista a mzdová účetní.  

 

CÍL : Seznámení posluchačů se současnou legislativou v oblasti personální a mzdové agendy a to nejen podrobným výkladem,  ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

 

PŘEDNÁŠÍ: Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku)

 

PROGRAM:

Zákoník práce 2020:

Předsmluvní povinnosti • závislá práce – pojem •  vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd. • Minimální zaručená mzda v roce 2020 a způsoby určení její výše.  

Ochrana osobních údajů (GDPR) – předávání a zpracování osobních údajů elektronickou formou v souvislosti s COVID-19.

Pracovnělékařské služby povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance – mimořádníé opatření vlády COVID-19, a vyjádření společnosti pracovního lékařství – vstupní, periodické a mimořádné lékařské prohlídky.

 

Uzavírání pracovněprávních vztahů - povinnosti zaměstnavatele: 

Co musí obsahovat pracovní smlouva • zkušební doba • pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou • dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob • souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti • ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů.   

Ukončení pracovního poměru: 

Doručování písemností podle zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru • vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti. Praktické poznatky postupů zaměstnavatelů v době mimořádných opatření vlády – COVID 19.

Dovolená v roce 2020 a převody zůstatkových dovolených do následujícího roku:

Výměra dovolené, plány dovolené, nařizování dovolené a celozávodní dovolená v souvislosti s COVID 19, co zaměstnavatel nesmí • čerpání dovolené, mateřská dovolená a dovolená, dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku názorné ukázky výpočtu dovolené, vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené.   

Překážky v práci  v souvislosti s mimořádným opatřením vlády – COVID 19.

Překážky v práci na straně zaměstnavatele prostoj, nepřidělování práce, částečná nezaměstnaost, řešení těchto překážek v práci a následné příspěvky (refundace) z poskytnutých náhrad z programu ANTIVIRUS – podpora zaměstnanosti. Názorné ukázky, postupy a praktické zkušenosti. Překážky v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy.

Ostatní překážky v práci podle Zákoníku práce – koronavirus a nemoc zaměstnance, ošetřovné, karanténa – zvláštní postupy v souvislosti s mimořádným opatřením vlády. Celá řada názorných příkladů a postupů, praktické zkušenosti. Další překážky v práci na straně zaměstnance – mateřská dovolená,  rodičovská dovolená, otcovská dovolená……  .  

Zákon o zaměstnanosti v roce 2020:

Agenturní zaměstnávání podle zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce,- mimořádná opatření vlády.     

Časová dotace:    3 – 4 hodiny.

 

 

 


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Vzhledem k vládním omezením pořádáme semináře pouze ONLINE, více informací a ukázky webinářů ►

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Majetek ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Vladimíra Jordová, Ing. Karel Kvítek 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Výpočet mzdy - Chyby a jejich opravy ve MÚ ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Protipandemická opatření zaměstnavatelů pohledem GDPR ZÁZNAM WEBINÁŘE Mgr. Klára Valentová, advokátka 1 500 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Stravovací paušál ve všech souvislostech, mimořádný příspěvek při karanténě, průměrný výdělek a jeho použití, dovolená po MD v souvislosti s RD ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
DPH v příkladech 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Účetnictví, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Daňový řád – vše, co by měla vědět účetní aneb Jak se připravit na kontrolu finančního úřadu kontrolu finančního úřadu WEBINÁŘ RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 000 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
Majetek, TZ, nové odpisování WEBINÁŘ Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Jednatel - řešení z účetního a daňového hlediska WEBINÁŘ RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2021 WEBINÁŘ Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
DANĚ 2021-2022 WEBINÁŘ Ing. Ivana Langerová, Ing. Jiří Klíma, daňoví poradci 4 000 Kč / 5 000 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další