zavřít

Webinář: Povinnosti zaměstnavatele v oblasti určení pracovní doby – komplexní výklad 2021

Tento seminář je možné shlédnout také online. Při přihlášení si vyberete, jestli chcete přijít osobně nebo se připojit přes internet.

► Více informací a ukázky webinářů

přednáší: Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku
datum konání: v čase 9-14
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 1 600,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
1 800,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 71752

pouze webinář!

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti určení pracovní doby – komplexní výklad 2021 

Cíl semináře: 

Posluchači budou informováni o povinnostech zaměstnavatele v oblasti určení pracovní doby a dále s vedením veškeré agendy spojené s touto problematikou. Další neméně důležitou povinností je dodržení povinných přestávek v práci, včetně přestávek bezpečnostních, přestávek mezi směnami a přestávek v týdnu. V rámci výkladu bude předán podrobný pracovní materiál, s celou řadou názorných příkladů, doporučených postupů  a vnitřních firemních předpisů.

Seminář určen především pro :

Mzdové účetní, Personalisty a vedoucí zaměstnance, kteří vedou evidenci o odpracované době svých zaměstnanců a další podkladovou evidenci pro výpočet mzdy, platu, nebo odměny za danou odpracovanou dobu.                                                                  Program:

1)     Rozvržení pracovní doby – pojmy rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba:

Co je rovnoměrně rozvržená pracovní doba a její charakteristika. Práce v nerovnoměrném režimu pracovní doby a její specifika – viz. určení vyrovnávacího období, přestávky mezi směnami, přestávky v týdnu. Tzv. krátký dlouhý týden. Maximální rozsah směny. Práce přesčas o nerovnoměrného režimu. Dlouhodobý rozvrh směn a skutečně odpracovaná doba – porovnání rozdílů a identifikace odpracovaných hodin více nebo, méně než je dlouhodobý rozvrh směn.  

         Sestavování plánu směn s ohledem na státem uznaný svátek, plán dovolených, a další provozní potřeby zaměstnavatele, ale i osobní potřeby zaměstnance. Seznámení zaměstnavatele zaměstnance s plánem jeho směn a případné operativní změny v dlouhodobém plánu směn. Vykazování odpracované doby sledování dosažení odpracované doby v rámci průměrné týdenní pracovní doby ve vyrovnávacím období.  

2)     Principy určování pracovní doby a možné dohody o úpravě pracovní doby:

Povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s jeho pracovní dobou ( pojmy pracovní doba,  počátek a konec směny). Do jakého dokumentu uvádět zaměstnanci rozsah pracovní doby – do pracovní smlouvy, pracovního řádu, nebo do zvláštní směrnice o určení pracovní doby. Zásadní rozdíly kam pracovní dobu zaměstnance uvést.

        Změny v pracovní době zaměstnance – dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pojmy kratší pracovní doba a zkrácený úvazek. Za jakých okolností mže zaměstnavatel zaměstnanci vyhovět a povolit mu kratší pracovní dobu. Dopady kratší pracovní doby pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Práce přes čas u kratší pracovní doby. Směrnice po pracovní době a její doporučený obsah.

 

3)       Přestávky na jídlo a oddech, bezpečnostní přestávky, přestávky mezi směnami a v týdnu:

Časový interval, do kterého si musí zaměstnanec čerpat zmiňované přestávky. 12 hodinové směny a více přestávek v práci. Zahrnování přestávek v práci do pracovní doby u specifických profesí. Evidence přestávek v práci. Rozsah hodin přestávky v práci v týdnu – pojem týden v Zákoníku práce.

                                           --   2   --

4)         Pružná pracovní doba – pravidla nastavení pružné pracovní doby:

Který zaměstnavatel může použít institut pružné pracovní doby. Vnitřní firemní předpis k pružné pracovní době. Nastavení pevné pracovní doby, a volitelné pracovní doby. Vyrovnávací období. Práce přesčas u pružné pracovní doby. Rozvrh směn u pružné pracovní doby. Překážky v práci na straně zaměstnance při pružné pracovní době. Pružná pracovní doba a případný stravenkový paušál. Čerpání dovolené u pružné pracovní doby. Pracovní cesta při pružné pracovní době – viz. § 85 odst. 1) – 5) Zákoníku práce.

 

5)          Zvláštní charaktery výkonu práce a evidence o odpracované době:

Výkon práce z domova – homme office a § 317 Zákoníku práce, kdy zaměstnavatel nemusí vést evidenci o odpracované době u zaměstnance pracujícího z domova. Dopady pro event. nároky na benefity typu, stravenka, stravenkový paušál (příspěvek na stravování). Dohoda o provedení práce, a dohoda o pracovní činnosti viz. § 74 – zaměstnavatel nemusí určovat pracovní dobu u dohod. Respektování počtu odpracovaných hodin u dohod, ve vazbě na omezený limit počtu odpracovaných hodin v rámci kalendářního roku nebo 52 týdnů! Zásadní informace, jak postupovat v případě kontroly od Inspekce práce. Stravenkový paušál při výkonu práce u „dohodářů“!

 

6)           Práce nad určenou pracovní dobu, jako možný výkon práce přesčas:

Pojem co je práce přesčas (mimořádná směna). Určení práce přesčas ze strany zaměstnavatele – limit počtu hodin co může zaměstnavatel určit v rámci kalendářního roku, v týdnu. Maximální počet odpracovaných hodin práce přesčas v kalendářním roce. Jak evidovat přesčasovou práci viz. § 96 Zákoníku práce. Práce přesčas u kratší pracovní doby, je možné, aby zaměstnavatel zaměstnanci s kratší pracovní dobou přikázal zaměstnanci práci přesčas.

              Práce přesčas a zákonný příplatek za práci přesčas, nebo náhradní volno místo příplatku. Celá řada názorných ukázek výpočtů. Mzda, plat.

 

7)           Výkon práce v noci a zásady, které musí zaměstnavatel dodržet:

Kdy se jedná o výkon práce v noci – pojem co je noc. Zdravotní způsobilost zaměstnance k výkonu práce v noci. Zákonný příplatek za práci v noci i za zlomky hodin, rozdíly ve mzdě, platu.

 

8)            Výkon práce ve svátek – tzv. placený svátek:

Státem uznaný svátek, který připadl zaměstnanci na jinak obvykle pracovní den zaměstnance.

Varianty:

a)  zaměstnanec ve svátek pracoval  a zaměstnavatel mu poskytl příplatek za svátek,

b)  zaměstnanec ve svátek pracoval a zaměstnavatel mu místo příplatku za svátek náhradní volno,

c)  zaměstnanec ve svátek nepracoval.

d)  státem uznaný svátek a čerpání dovolené.

 

9)            Pracovní pohotovost – povinnosti zaměstnavatele sjednat se zaměstnancem pohotovost:

Dohoda o pracovní pohotovosti. Podmínky, které musí být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dohodnuty. Započítává se pohotovost do doby oddechu mezi směnami. Co když zaměstnavatel zaměstnance povolá k výkonu práce z pracovní pohotovosti. Výše odměny za pohotovost. 

                                          --  3    --

10)         Dělená směna – zvláštní charakter rozvržení pracovní doby:

Názorná ukázka výpočtů příplatku za dělenou směnu. Specifické skupiny zaměstnanců, u kterých může připadat dělená směna.

11)          Závěr, odpovědi na dotazy.

 


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc


Pořádáme semináře také ONLINE, více informací a ukázky webinářů ►

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Mzdové aktuality a změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2021-2022 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2021-TZ, nové odpisování ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Akademie pro personalisty a mzdové účetní 2021 – dvoudenní aplikační seminář/webinář podle posledního vývoje legislativy. ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku) 3 000 Kč / 3 500 Kč přidat do košíku
Webinář: Povinnosti zaměstnavatele v oblasti určení pracovní doby – komplexní výklad 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Účetnictví, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Aktuálně k DPH 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Začínající účetní WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 4 500 Kč / 4 800 Kč
zrušený
kontakt »
Co je a co není daňovým nákladem v roce 2021 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady v roce 2021-2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Daňový řád po novele k 1.1.2021 – vše, co by měla vědět účetní aneb Jak se připravit na kontrolu finančního úřadu kontrolu finančního úřadu WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2021, novinky 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
DANĚ - MZDY 2021-2022 Hatě-Chvalovice, hotel SAVANAH Ing. Ivana Langerová, Ing. Jiří Klíma, daňoví poradci, Zdeněk Křížek 6 000 Kč / 7 500 Kč přidat do košíku
Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
DANĚ -2021-2022 Rožnov p./R., hotel Energetic Ing. Otakar Machala, Ing. Jiří Klíma 5 000 Kč / 6 000 Kč přidat do košíku
Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2021 a 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další