Sledujeme pro Vás vše podstatné z oblasti účetníctví a daní!

Dlouhý výpis všech aktualit, nejnovější první

Konsolidační balíček

14.12.2023

Konsolidační balíček vychází ve Sbírce zákonů pod číslem 349/2023 Sb.

12.12.2023, Zdroj: MF ČR, SMO ČR

Zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů má během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit již od 1. ledna 2024.

Cílem konsolidace veřejných financí je zákonem č. 349/2023 Sb. snížit deficit veřejných financí z letošních 3,6 % HDP až na odhadovaných 2,2 % HDP v roce 2024. Opatření jak na výdajové, tak na příjmové straně státního rozpočtu zredukují v roce 2024 rozpočtový deficit o 97,7 mld. Kč a v roce 2025 o 53 mld. Kč. Sníží se výdaje státu na provoz včetně objemu platů na státní zaměstnance, zredukuje objem národních dotací, ale zachová investiční aktivitu a sociální výdaje. Na příjmové straně poklesne počet sazeb DPH ze tří na dvě, bude zrušeno 22 daňových výjimek nebo např. stoupne zdanění příjmů z právnických osob, daň z nemovitosti či daň z hazardu a návykových látek škodících zdraví.

V nejvyšší míře se úsporná opatření dotknou národních dotačních titulů zejména pro podnikatele, úspor na provozu státu a snížení objemu platů ve veřejné sféře. Na příjmové straně dojde v letech 2024-2025 k celkovým úsporám prostřednictvím růstu spotřebních daní z tabákových výrobků a lihu, daní z hazardních her, zrušení 22 daňových výjimek, opětovného zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 % či zvýšení daně z příjmů právnických osob na 21 %, odvodů OSVČ a daně z nemovitých věcí, jejíž inkaso je nyní pro veřejné finance zcela zanedbatelné a pro státní rozpočet dokonce ztrátové.

Balíček zavádí pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to 12 a 21 procent. V nižší sazbě budou hlavně potraviny, do vyšší se přesunou některé služby nebo třeba točené pivo. Sazba daně firem se zvyšuje z 19 na 21 procent. 

Daň z nemovitostí se zvýší v průměru o 1,8násobek. 

Zákon stanovuje koeficienty v sedmi úrovních, a to:

 • 1,0 v obcích do 1000 obyvatel,
 • 1,4 v obcích nad 1000 obyvatel do 6000 obyvatel,
 • 1,6 v obcích nad 6000 obyvatel do 10 000 obyvatel,
 • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel,
 • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel,
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech,
 • 4,5 v Praze.

Mimo to si také obce si mohou samy výši koeficientu svou vyhláškou upravit, a to buď pro celou obec, nebo jen některé její území. Pokud obec nestanoví vyhláškou pro jednotlivé části obce jiné koeficienty, pak platí koeficient zákonný.

V příštích dvou letech vzroste spotřební daň z lihu o deset procent, v dalším roce o pět procent. Balíček neobsahuje zdanění tichého vína. Změny musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Většina změn má vstoupit v účinnost od začátku příštího roku.

Materiál také znovu zavádí odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 procenta z příjmů. Ruší některé daňové výjimky, například slevu na školkovné nebo na studenta. Omezuje se sleva na manželku či manžela bez vlastních příjmů, a to tak, že bude muset pečovat o dítě do tří let věku. Maximální výše státní podpory stavebního spoření se sníží z 2000 na 1000 korun. Cena roční dálniční známky se od příštího 1. března zvýší z 1500 na 2300 korun a od roku 2025 se bude zvyšovat podle inflace.

Rozsáhlá změna má vládě pomoci konsolidovat veřejné finance a snižovat strukturální schodek státního rozpočtu. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) se dnes podařilo koalici prosadit jednu z nejdůležitějších věcí v tomto volebním období. Balíček je ve prospěch občanů a firem a umožní také zrychlit klíčové strategické investice, míní Fiala. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) kabinet už další balíček nepřipraví. V dalších letech chce prověřit ministerské agendy, soustředit se na digitalizaci a úspory hledat i v provozních a personálních výdajích a v národních dotacích.

TZ 24.8.2023: Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku

Výnos z daně z nemovitosti by podle koaličního pozměňovacího návrhu zůstal obcím ze 100 procent výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu deseti miliard korun. To je výsledek nočního jednání vlády, s kterým půjdou její členové do poslanecké sněmovny, tak jak dnes ráno informovala média.

Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po změnách zůstává objem konsolidace v zásadě stejný. 

Další legislativní postup pozměňovacího návrhu: 

 • schválené změny zpracuje MF do jednoho pozměňovacího návrhu, který předloží všech pět koaličních stran společně
 • návrh bude projednán na plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023 

Přehled změn schválených koaličními partnery

Funkční měna – firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně

 • možnost účtovat v EUR, USD, GBP od 1. 1. 2024
 • tato možnost se týká firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně

Zaměstnanecké benefity

 • u vymezených daňových benefitů bude zavedeno souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy 

Ponechání 100 % výnosů daně z nemovitostí obcím

 • sazba daně se zvýší o 1,8 násobek
 • veškerý výnos daně z nemovitých věcí ale zůstane obcím, stát na ní nebude mít podíl
 • výměnou za navýšení daně z nemovitých věcí dojde v rámci rozpočtového určení daní k adekvátnímu přerozdělení příjmů u sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi ve prospěch státu (10 mld. Kč) 

Daň z nemovitých věcí u zemědělských pozemků

 • obcím se dává pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady) zavést místní koeficient 0,5, tj. eliminovat u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí

Přerozdělení výnosů daně z land-based hazardu 

 • schéma: 55 % státu, 22,5 % obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území, 22,5 % všem obcím podle počtu obyvatel
 • nemění se sazby zdanění hazardu navržené v balíčku – 35 % loterie a herní automaty a 30 % ostatní hazardní hry (např. kurzové sázky)
 • nadále platí, že stát obdrží 100% výnos z online hazardu

Valorizace minimální daně za herní automaty

 • zvýšení minimální daně za 1 herní automat na 13 400 Kč (z 9 200 Kč, kumulovaný index vs. poslední valorizace z r. 2016 činí 1,46)

Zjednodušení evidence dohod o provedení práce

 • návrh spočívá v odbourání některých administrativních povinností z původního návrhu na řešení dohod o provedení práce, které povedou k celkovému zjednodušení navrhovaného systému
 • podrobnosti připravuje MPSV

DPH 

 • tištěné noviny budou daněny 12% sazbou DPH, stejně jako časopisy

Změna postupného navyšování spotřebních daní z lihu 

 • zkrácení období na 3 roky (2024-2026) z navrhovaných 4 let (2024-2027)
 • zvýšení daně ve schématu 10 +10 + 5 % (místo původního návrhu 10 + 5 + 5 + 5 %)

Mírnější zavádění spotřební daně u alternativních nikotinových produktů (elektronických cigaret a nikotinových sáčků) 

 • navrhuje se mírnější přístup u zdanění alternativních produktů 
 • zavádí se 4letý postupný růst zdanění
 • e-cigarety ve 4 letech: 2,5 + 5,0 + 7,5 + 10 Kč/1 ml náplně (místo zvýšení na 10 Kč/1 ml náplně v původním návrhu)
 • u nikotinových sáčků se kromě 4letého časového plánu snižuje i cílová částka daně na 0,4 + 0,8 + 1,2 +1,7 Kč/g (namísto u 3,45 Kč/g v původním návrhu)

DPPO – Zdanění pouze realizovaných kurzových operací

 • týká se tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů, které dnes firmy musí dodaňovat, například má-li firma pohledávku v eurech, pak při posílení eura vzniká kurzový zisk, který se dnes zdaňuje, nově bude tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný

DPFO – včelaři

 • zůstane osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel (do 50 včelstev) v rozsahu 1000 Kč na 1 včelstvo

Zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů

 • zrušení výjimky pro odměňování vybraným pracovníkům
 • přechodné ustanovení zajistí, že se zrušení nedotkne osob, které v daných bytech měly bydliště před účinností zákona

Další méně významná opatření

 • zvýšení renty pro prezidenta po skončení funkce nebude navrhováno 

SMO ČR: U daně z nemovitosti nakonec zvítězil zdravý rozum a naše argumenty

Výnos z daně z nemovitosti by podle koaličního pozměňovacího návrhu zůstal obcím ze 100 procent výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu deseti miliard korun. To je výsledek nočního jednání vlády, s kterým půjdou její členové do poslanecké sněmovny, tak jak dnes ráno informovala média.

Na základě argumentů Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) si i nadále ponechají obce 100 % výnosu z daně z nemovitosti, a i její výše zůstane v jejich kompetenci.  U té musí obce zvážit všechna pro a proti a vysvětlit je svým občanům, zároveň ti mohli hned vidět, jak byla částka z daně použita. V případě odvodu do státního rozpočtu by se její zvýšení nepromítlo do rozvoje obce a lidé by to chápali jen jako v podstatě státní zvůli. Občané v roli poplatníků daně z nemovitých věcí, která má lokální charakter, vykazují také efektivnější dozor nad výběrem daně a při správě jejího výnosu.

Opravy chodníků či stavby nových, správa veřejného osvětlení, odvoz odpadu a mnoho dalších služeb, které poskytuje obec svým obyvatelům, něco stojí,“ říká předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl a pokračuje: „A kde na to obec bere? Právě výnos daně z nemovitosti, kterou odvedou občané té které obce nebo města, je příjmem, za který obec toto vše může poskytovat. A občan si zase recipročně hned může zkontrolovat, zda jeho peníze byly použity účelně. Výsledek nočního jednání kabinetu chápeme tedy jako vítězství zdravého rozumu a našich argumentů.“

Informace z médií také obsahovala výsledek jednání vlády ohledně rozdělení daně z hazardu. V tomto směru je stanovisko Svazu odlišné.

Nejen u hracích automatů, ale i u on-line hazardních her nese obec na svých bedrech odstraňování či předcházení negativních vlivů a jevů spojených s hazardem. Zvýšená kriminalita, sociální a adiktologická práce, prevence, práce s mládeží s sebou nesou požadavky na navýšení finančních prostředků. Proto trváme na 20 % z výnosu on-line hazardních her a u land based technických her pak rozdělení výnosů podle počtu povolených herních automatů,“ vysvětluje František Lukl.

Toto vyjádření se týká dnešních ranních informací z médií, po představení oficiálního stanoviska vlády bude SMO ČR opět reagovat.

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR

Stále za Vás sledujeme aktální dění v této oblasti. Pokud dojde ke změně právní úpravy, ihned tento článek aktualizujeme.

Tato aktualizace by Vám neměla uniknout, navíc je ZDARMA. Rezervujte si ji včas! 

Registrovat zdarma

ANO!

 • chci sledovat aktuální dění v této oblasti
 • chci být v obraze, až se něco změní v právní úpravě tohoto tématu

To vše obstarají Email noviny ZDARMA.

Často hledané


COVID 20.11.2021

22.11.2021

1
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
Praha 20. listopadu 2021
Č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN
*MZDRX01IAIKR*
MZDRX01IAIKR
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:
1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/12 a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace)
2
bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory, 2. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu I/1, zajistit mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), vzdálenost alespoň 1,5 metru, b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17, c) nařizuje provozovateli u zákazníka, který musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před zahájením poskytování služby splnění těchto podmínek kontrolovat a zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že zákazník splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovému zákazníkovi službu poskytnout,
3. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin,
a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla:
i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro osoby,
iv) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
v) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů, madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,
vi) v případě produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného pro vystupující nejméně 2 m,
vii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího,
viii) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu podle písmene b) u vstupu a v provozovně,
b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17; provozovatelům uvedených provozoven se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, splnění těchto podmínek kontrolovat při vstupu do prostor nebo v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, nejpozději před poskytnutím služby; osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat;
3
v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 při vstupu neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu vpustit do prostor provozovny; pokud ke kontrole dochází před poskytnutím služby, provozovateli se zakazuje poskytnout takové osobě službu; tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost, a na prodej jídla s sebou s tím, že osobě se zakazuje takto zakoupené jídlo konzumovat ve vnitřních i vnějších prostorech provozovny,
4. podle § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
a) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
b) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího,
c) zákazníkovi se zakazuje konzumovat potraviny v prostorech určených pro konzumaci na místě zakoupených potravin (tzv. food-court), není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17,
5. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci
i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osob sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
ii) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny,
iii) se zákazníkovi zakazuje konzumovat pokrmy včetně nápojů v prostorech určených pro jejich konzumaci, není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17,
6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb,
a) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),
b) zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17, není-li dále uvedeno jinak,
c) zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby,
d) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb u osoby, která musí splňovat
4
podmínky podle bodu I/17, před zahájením ubytování splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout; osoby, které prokáží splnění podmínek podle bodu I/17, lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí splnění těchto podmínek opětovně prokázat,
e) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout:
i) osobám, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit,
ii) osobám, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,
iii) osobám, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby,
iv) osobám, které již jsou ubytovány ke dni nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření;
pravidla podle písmene d) se použijí obdobně, avšak ubytovaná osoba místo splnění podmínek podle bodu I/17 prokazuje, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
f) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout v oddělených budovách:
i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
ii) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek,
7. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud
i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, nebo,
ii) nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17 nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami,
b) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí pacienta k hospitalizaci splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) a pacientovi se nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že pacient splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) neprokáže, zakazuje se poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče takového pacienta přijmout k hospitalizaci,
8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit;
c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby,
d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího,
5
9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,
c) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:
i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,
ii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
d) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující,
10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz lyžařských vleků a lanových drah,
a) zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodě I/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při prodeji jízdenky (skipasu) splnění těchto podmínek kontrolovat; v případě prodeje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontroluje splnění podmínek podle bodu I/17 provozovatel podle svých technických a provozních možností; osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takové osobě jízdenku (skipas) prodat; provozovateli se dále nařizuje kontrolovat splnění podmínek podle bodu I/17 u povinných osob v přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků před využitím služby, a to podle jeho aktuálních organizačních, provozních, personálních a technických možností alespoň namátkově; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takové osobě umožnit využití služby,
c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve vnitřních vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy a osoby je dozorující,
d) nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:
i) aktivně brání tomu, aby se osoby ve vnitřních vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků zdržovaly v kratších vzdálenostech, než je 1,5 metru, nejde-li o členy domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující,
ii) umístí dezinfekční prostředky při vstupu do vymezených přepravních prostor lanových drah a lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen, informačních center, sociálního zázemí apod.,
6
iii) zajistí pravidelnou dezinfekci nejčastěji dotýkaných ploch na přepravních zařízeních a ve vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen, informačních center, sociálního zázemí apod.,
iv) zajistí informování zákazníků o pravidlech podle písmen a) až c), a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu do přepravních prostor lanových drah a lyžařských vleků, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory,
v) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným vzduchem v uzavřených prostorách vymezených přepravních prostor lanových drah a lyžařských vleků,
11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,
a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové využití kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5 metru a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován,
b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby,
c) nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před zahájením prohlídky splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce,
12. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,
a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob,
b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,
c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu,
d) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce u osoby,
7
která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před zahájením uvedené aktivity splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na uvedených aktivitách; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/17 ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní,
e) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedeného u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle bodu I/17 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce,
13. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že
a) zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, návštěvníci, posluchači nebo zkoušení (dále jen „diváci“), pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,
b) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,
c) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
14. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/13, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob, není-li dále stanoveno jinak,
b) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob,
8
nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje,
i) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,
ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále stanoveno jinak,
iii) jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci,
d) v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními svazy nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 s tím, že negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní; písmeno c) platí obdobně,
e) organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru a zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 12 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu I/17; písmeno c) platí obdobně; organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti,
15. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:
a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
16. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20 osob:
a) zakazuje se účast účastníkovi, který
9
i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo,
ii) nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17 nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami,
b) nařizuje provozovateli u účastníka, který musí splňovat podmínky podle písmene a) bodu ii), při vstupu do vnitřních prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) neprokáže, je provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor,
17. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo
b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.
10
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
II.
S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 5. listopadu 2021, č.j. MZDR 14601/2021-27/MIN/KAN.
Odůvodnění:
I. Zhodnocení aktuální epidemické situace
Trend a vývoj epidemické situace v zemích EU je charakterizován vysokým a narůstajícím počtem nově pozitivních osob. Nárůst je pozorován ve všech zemích EU, již se tak netýká primárně jen zemí východní Evropy, avšak zde je situace stále významně zhoršená zejména v segmentu zdravotní péče, což je dáno primárně velmi nízkou proočkovaností v těchto zemích (Bulharsko, Rumunsko), kde je kompletně proočkováno méně než 40 % osob starších 60 let, což je vysoce rizikový aspekt vzhledem k vývoji počtu nově diagnostikovaných případů ve skupině osob starších 65 let, tj. skupiny osob, u kterých je dle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (dále jen „CDC“) [1] násobně vyšší riziko hospitalizace a úmrtí ve srovnání s referenční populační skupinou (18-29 let). Nárůst případů v této věkové kategorii je pozorován ve většině zemích EU, průměrná 14denní incidence je 200 případů na 100 tisíc obyvatel, což je o 25 % více než v přechozím týdnu. Ve významněji nižších hodnotách (pod 50 případů na 100 tisíc obyvatel) se drží Finsko, Malta, Švédsko a Francie, ve většině států je pak hodnota 14denní incidence vyšší než 150 případů. Tento trend růstu je pozorován již čtyři po sobě jdoucí týdny, což se odráží i do počtu hospitalizací, a to jak celkových, tak na jednotkách intenzivní péče (dále je „JIP“), kdy nejzávažnější situace je ve dvou již zmíněných zemích, a to Rumunsku a Bulharsku. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (dále jen „ECDC“) předpokládá ve svém výhledu, že tento negativní trend vývoje epidemie onemocnění covid-19 bude pokračovat i v dalších týdnech.
V některých zemích tak v souvislosti s narůstajícím počtem nejen případů, ale zejména zátěže nemocnic byla zavedena nová restriktivnější opatření (Rakousko, Německo, Nizozemsko) nebo jsou v blízké budoucnosti plánována (Dánsko).
Současný trend a vývoj epidemické situace v České republice je i nadále charakterizován kontinuálním nárůstem ve všech sledovaných indikátorech pro hodnocení epidemie, velmi významně až skokově v posledních dnech v počtech nově diagnostikovaných osob. Dynamika nárůstu nově diagnostikovaných je velmi vysoká, a to v desítkách procent v mezitýdenním srovnání (+50 %). Celopopulační reprodukční číslo dosahuje hodnoty 1,32. Tato dynamika a současné počty nově diagnostikovaných případů včetně relativní pozitivity testů ukazují na velmi vysokou virovou nálož v populaci a tím i vyšší pravděpodobnost kontaktu s nakaženým jedincem, což dokladuje i rostoucí počet testů s epidemiologickou indikací, tedy testů
11
indikovaných epidemiologicky významným kontaktům, tj. osobám v úzkém kontaktu s pozitivní osobou.
Významný nárůst v posledních dnech a týdnech je patrný i ve vysoce sledovaném ukazateli, a to v počtu případů ve věkové kategorii osob starších 65 let, která je riziková z hlediska závažnosti průběhu onemocnění s následným dopadem na zdravotní systém. Tento významný nárůst počtu případů v této věkové kohortě představuje velmi rizikový potenciál v počtu nových hospitalizací v následujících dnech a týdnech, včetně hospitalizací na JIP.
Současné počty celkových hospitalizací odpovídají hodnotám z dubna 2021, na JIP pak hodnotám z května tohoto roku. Ve srovnání s loňským podzimem se pak počty hospitalizací (včetně těch na JIP) pohybují v hodnotách z druhé poloviny října roku 2020. Trvá stav, kdy většina nově přijatých pacientů s těžkým průběhem onemocnění covid-19 je neočkovaných. Nové příjmy na odděleních JIP jsou z více než 65 % ze skupiny neočkovaných osob, průměrný věk hospitalizovaných na JIP je 62 let. Obsazenost lůžek JIP z důvodu závažného klinického průběhu onemocnění covid-19 je na 17,6 % celkové kapacity tohoto segmentu zdravotní péče (data k 16. 11. 2021), což také představuje kontinuální a rizikový nárůst, zejména pak v případě krajů, kde není dostatečný lůžkový fond, což má aktuálně za následek již částečné omezení elektivní péče z důvodu nutnosti uvolnění kapacit pro očekávaný nárůst hospitalizovaných osob v důsledku onemocnění covid-19. Podíl nyní aktuálně dostupných lůžek (funkčních) se stále drží nad 30 %, neboť v některých krajích již dochází k omezení péče, a tudíž se uvolňují použitelné kapacity pro očekávaný růst počtu pacientů s onemocněním covid-19.
Nárůst pozorujeme rovněž i u dalšího parametru, a to relativní pozitivity testů, která z diagnostické a klinické indikace vykazuje pozitivitu více než 30 %. Testy provedené na základě epidemiologické indikace mají pozitivitu 14 %.
Negativní vývoj, jak už je výše popsáno, pozorujeme zejména v ukazateli celkového počtu nově pozitivních osob. Aktuální 7denní klouzavý průměr je vyšší než 12 400 případů (data k 16. 11. 2021) a 7denní incidence přesahuje hodnotu 800 na 100 tisíc obyvatel. Tyto současné celopopulační hodnoty tak již významně, tj. dvojnásobně překračují hodnoty pozorované ve stejném období loňského roku, jelikož v témže kalendářním období byl denní průměr přes 6 000 případů a 7denní incidence okolo 400 případů. Současné hodnoty tak více odpovídají povánočnímu období, tj. začátku tohoto roku. Rozdílné hodnoty však stále pozorujeme ve věkové kategorii 65+, kde je aktuálně 7denní klouzavý průměr stále nižší, a to zhruba o 20 %, což se i odráží v rozdílných počtech hospitalizací, což ukazuje i výrazný ochranný efekt vakcinace. Je nutno však poznamenat, že i přes toto relativně „pozitivní“ srovnání se jedná o velmi vysoké počty nově pozitivních přesahující 1 000 nově diagnostikovaných případů v této věkové kategorii a s ohledem na trvající kontinuální nárůst počtu nově pozitivních je nutné konstatovat, že populační zátěž ve věkové kategorii 65+ významně a rizikově roste a projevuje se v počtech nově hospitalizovaných osob, zejména v celkových hospitalizacích a postupně i v počtech hospitalizací na JIP. Pokud tento nepříznivý trend a vývoj bude i nadále pokračovat, projeví se tento stav i výrazněji v počtech pacientů v těžkém stavu na celorepublikové úrovni a způsobují postupné a výraznější omezování elektivní péče.
12
I nadále pozorujme poměrně rozdílný aktuální vývoj a trend epidemie mezi jednotlivými kraji, 7denní incidence se pohybuje v širokém rozmezí od 250 do 1 100 případů na 100 tisíc obyvatel, kdy nejnižší hodnota patří Karlovarskému kraji a nejvyšší pak kraji Olomouckému. Většina krajů se v hodnotách 7denní incidence pohybuje nad hodnotu 700 případů. I nadále trvá, že nižší hodnoty 7denní incidence ve srovnání se zbývající částí republiky pozorujeme v pásmu severovýchodních a severozápadních Čech (Liberecko, Královéhradecko, Ústecko, Karlovarsko), avšak i zde dochází k postupnému nárůstu nově diagnostikovaných případů.
Dokladem pro masivní komunitní šíření onemocnění covid-19 na území ČR jsou nejen hodnoty 7denní incidence na úrovni okresní, kdy 60 okresů přesahuje hodnotu 500 případů na 100 tisíc obyvatel, která je obecně považována za již velmi vysokou hodnotu, ale zejména pak podíl relativní pozitivity testů, a to jak z diagnostické indikace, tak i z indikace epidemiologické. U diagnostické indikace je celorepublikově překročena hranice 30 %, což ukazuje na stav, kdy každý třetí test je pozitivní z této indikace, u epidemiologické indikace pak každý osmý. Obě tyto hodnoty tak významně překračují doporučenou hodnotu, která je obecně přijímána jako „bezpečná“ (4 %) a ukazují na velmi vysokou virovou nálož v populaci a významný potenciál pro další šíření onemocnění, včetně zásahu do zranitelné skupiny obyvatel, jelikož pravděpodobnost setkání s pozitivní osobou je výrazně vyšší, a to zejména pak v místech s vyšší kumulací osob na jednom místě v jeden čas. Na krajské úrovni se pohybujeme u diagnostické indikace v pozitivitě testů v rozmezí od 20 do 40 %, u epidemiologické pak v rozmezí od 8 do 20 %, V okresech Šumperk, Frýdek – Místek, Prostějov a Kroměříž se pak 7denní relativní pozitivita diagnostických testů blíží hranici 50 % a téměř polovina okresů pak hranici 30 %.
Z hlediska věkového složení nově diagnostikovaných případů trvá, že nejvíce zatíženými skupinami jsou děti, mladiství a střední věk, což je dáno primárně i obecně nižší proočkovaností v těchto věkových kategoriích. Kompletní proočkovanost ve věkové kategorii 12 až 15 let je 34 %, ve věkové kategorii 16 až 19 let 57 % a ve věkové kategorii 25 až 34 let pak 50 %. Nízká proočkovanost v kategorii mladých dospělých představuje i významnější riziko pro prostředí dětí, jelikož se velmi často jedná o rodiče dětí předškoláků nebo školáků a zde tak existuje potenciál zavlečení nákazy do školního prostředí. Ovšem počet případů narůstá kontinuálně ve všech věkových kategoriích.
Výše uvedené tak řadí současný vývoj a trend v ČR dle metodiky WHO pro kategorizaci míry přenosu do nejvyššího stupně, a to do 4. stupně pro komunitní přenos nákazy, který je charakterizován velmi vysokou incidencí nových případů za 14 dní, a které jsou rozprostřeny po celém území. Tento stupeň je z hlediska míry rizika charakterizován jako velmi rizikový pro obecnou populaci. Toto hodnocení podporuje i hodnocení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, která na základě hodnotících indikátorů vývoje epidemie řadí ČR ve své rizikové škále do nejvyšší kategorie rizika viz https://covid19-surveillance-report.ecdc.europa.eu/
Jedním z klíčových parametrů pro hodnocení vývoje epidemie a jejích dopadů na zdraví je stav kapacit nemocniční péče. V tomto ukazateli zdravotního dopadu epidemie covid-19 v návaznosti na zvyšující se počet nových případů dochází ke kontinuálnímu nárůstu počtu hospitalizovaných osob, aktuálně je v nemocnicích hospitalizováno téměř 4 500 pacientů a z toho více než 600 pacientů vyžaduje péči na JIP, kde je téměř 300 pacientů připojeno na umělou plicní ventilaci. I když jsou stále počty hospitalizací významně nižší než v loňském roce
13
ve stejném období, kdy bylo v nemocnicích téměř 6 200 pacientů a téměř bezmála 1 000 jich bylo léčeno na JIP, tak musíme konstatovat, že dochází k významnému nárůstu počtu nově hospitalizovaných osob. Denní počty nově přijatých osob k hospitalizaci přesahují hodnotu 400 pacientů, na JIP je pak v průměru posledních 7 dní přijímáno denně 70 nových pacientů. Postupně tak z důvodu vysoce negativního vývoje prevalence nových nákaz a zejména pak v seniorní skupině začíná narůstat i počet pacientů hospitalizovaných v těžkém stavu s potřebou vysoce intenzivní péče, téměř polovina pacientů na JIP je připojena na umělou plicní ventilaci. Vzhledem k aktuálnímu trendu a vývoji prevalence nákazy zejména ve skupině hospitalizací nejvíce ohrožených osob, tj. seniorních obyvatel, je pak důvodný předpoklad, že tento trend bude i nadále pokračovat a postupně bude docházet k vyčerpání alokovaných kapacit pro pacienty s onemocněním covid-19 a tím i k postupnému omezení elektivní péče, jelikož narůstající počet hospitalizací v důsledku onemocnění covid-19 způsobí tlak na zbývající lůžkovou kapacitu, která bude muset být uvolněna právě pro potřeby hospitalizací pacientů s covid-19. Tento stav omezení elektivní péče již pozorujeme v některých zařízeních v nejvíce zatížených regionech a v regionech s nižším lůžkovým fondem.
Prozatím však i přes tento trvalý nárůst hospitalizovaných pacientů nezaznamenáváme tak významný tlak na kapacity lůžkové nemocniční péče jako v loňském roce v totožném období, čemuž výrazně napomáhá vakcinace. Efekt vakcinace je pozorován i u personálu ve zdravotnických zařízení, jelikož počty pozitivních zdravotníků jsou významně nižší než v loňském roce.
Ochranný efekt vakcinace dokládá i fakt, že většinu nově hospitalizovaných pacientů s těžkým průběhem tvoří osoby neočkované (> 65 %). Tato skutečnost je i odrazem celkového stavu epidemické situace, kdy okolo 65-70 % nově diagnostikovaných případů onemocnění covid-19 připadá na neočkované osoby. Zmíněný ochranný efekt vakcinace konkrétně dokládají i data ÚZIS, které jsou zveřejňována na webových stránkách MZ (https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/) a kde je uvedeno, že za měsíc listopad 2021 počet neočkovaných pacientů na JIP významně převyšuje počet nově hospitalizovaných na JIP s dokončeným očkováním, konkrétně v přepočtu na 100 tisíc obyvatel je 7denní incidence v kohortě neočkovaných 10,9 případů, kdežto ve skupině kompletně očkovaných je 7denní incidence 2,3 případů. Obdobně tomu bylo i v říjnu, kdy u skupiny neočkovaných byla 7denní incidence 2,9 případů, u skupiny naočkovaných pak 0,8 případů na 100 tisíc obyvatel.
Pro další vývoj a průběh epidemie je vysoce důležité očkování u rizikových skupin i naočkování třetí dávkou, která znamená posílení imunity proti onemocnění covid-19 a tím i snížení rizika nákazy a symptomatického průběhu, a především pak těžkého průběhu onemocnění nebo úmrtí v případě nákazy. Proočkovanost populace, zejména pak vyšších věkových skupin, je nezbytná z důvodu ochranného efektu očkování před závažným průběhem onemocnění, který je více pravděpodobný u starších osob s chronickými onemocněními nebo u osob s oslabenou imunitou. K datu 16. 11. 2021 bylo očkováno alespoň jednou dávkou více než 6,4 milionů obyvatel, dokončené očkování mělo 6,2 milionu osob, což představuje 58,0 % celkové populace, více než 550 tisícům osob pak byla podána posilující třetí dávka. Jen za měsíc listopad pak ve skupině 75+ byla posilující dávka podána téměř 130 tisícům osob. V kohortě, která může být v současné době očkována, tj. populace od 12 let věku, má dokončené očkování 66,5 %. Z hlediska rizika závažného průběhu nemoci v nejohroženější skupině, tj. u osob starších 80 let, je kompletně naočkováno 83,8 %. V této skupině je však i nadále více než 30 tisíc osob potenciálně ohroženo vyšším rizikem závažného průběhu nemoci, což představuje v případě dalšího nárůstu tempa komunitního šíření významné riziko pro zátěž zdravotnického systému. Ve věkové skupině 60+ je pak stále více než 300 tisíc osob, které
14
neabsolvovaly očkování, a to ani jednou dávkou. Pozitivním aspektem v této věkové skupině je počet podaných posilujících dávek, kde v této skupině očkování posilující dávkou absolvovalo více než 350 tisíc osob, z toho více než 200 tisíc osob jen za listopad tohoto roku. Avšak stále nedostatečná je počet primovakcinovaných, i když se i tento počet zvyšuje. Za měsíc listopad tohoto roku byla první dávka v rámci dvoudávkového schématu očkování podána více než 15 000 osob v této věkové kategorii, u téměř 5 000 pak bylo ve stejném schématu očkování dokončeno, nad to 5 000 osob bylo naočkováno vakcínou s jednodávkových schématem. Obecně však vyšší zájem o primovakcinaci je mezi mladšími věkovými skupinami.
Základním a klíčovým aspektem pro další vývoj epidemie je tak proočkovanost populace, která stále není dostatečná a v populaci stále zůstává minimálně 30 % osob vnímavých k nákaze. Stále je tedy v populaci velký počet osob k nákaze vnímavých, z nichž je nemalý podíl těch, které jsou v případě nákazy výrazně více ohroženy závažným průběhem onemocnění se všemi jeho následky. Tato skutečnost stále znamená velký potenciál pro další šíření viru SARS-CoV-2.
Problematický však není jen vývoj v proočkovanosti u seniorní populace, ale také u osob v produktivním věku, zejména i mladších dospělých, kde se pohybuje okolo 50 %, a vzhledem k faktu, že se jedná o osoby nejvíce aktivní co do počtu vzájemných kontaktů, tak nadále trvá riziko pro významnější šíření onemocnění covid-19 nejen při sociálních a volnočasových interakcích, ale i na pracovištích a je zde také i možnost zavlečení do školních a dalších kolektivů.
Na základě vyhodnocení příslušných indikátorů pro hodnocení vývoje epidemie můžeme konstatovat, že současná epidemiologická situace ve výskytu onemocnění covid-19 odpovídá vysoce rizikovému scénáři vývoje, jelikož pozorujeme významné nárůsty všech klíčových indikátorů vývoje epidemie, zejména pak 7denní incidence, a to jak celopopulační, tak i ve skupině obyvatel 65+. Vysoká hodnota relativní pozitivity testů pak ukazuje na vysokou virovou nálož v populaci, a tento indikátor společně s vysokým počtem případů u nichž není znám zdroj nákazy ukazuje na masivní komunitní šíření onemocnění v populaci. Z těchto důvodů je i nadále nutné pokračovat v opatřeních plošného charakteru, jelikož vidíme ze všech indikátorů, že situace se zhoršuje ve všech částech republiky.
Z hlediska monitoringu variant viru SARS-CoV-2 i nadále platí, že v Evropě je dominantní delta varianta viru, která představuje více než 99 %.
Dle tiskové zprávy Státního zdravotního ústavu ze dne 15. listopadu 2021 se situace v České republice, co se týká zastoupení variant viru SARS-CoV-2 prakticky nemění, dominuje varianta delta a její subvarianty. V rámci Evropy se začíná objevovat další subvarianta delty, označovaná AY 4.2. V ČR laboratoře zatím zachytily tři pozitivní vzorky AY 4.2. ECDC se na tuto subvariantu nyní zaměřuje a zjišťuje, zda může být odolnější proti očkování či léčbě.[2]
Denní přehled o počtu osob s nově prokázaným onemocněním covid-19 a dalších sledovaných parametrů v ČR je pak pravidelně zveřejňován na webových stránkách https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19, kde jsou rovněž dostupné různé datové sady pro hodnocení vývoje onemocnění covid-19 v časové ose, a také zde https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/
15
Aktuální přehled očkování je dostupný na webových stránkách https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr.
Týdenní reporty o trendech a vývoji, včetně proočkovanosti v EU/EHP jsou dostupné z https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates.
II. Hodnocení rizika
V souvislosti s rychlým rozšířením delta varianty viru SARS-CoV-2 v Evropě (99 % nově diagnostikovaných případů) a s ohledem na její zvýšenou míru přenosu provedla v září 2021 ECDC zhodnocení rizika onemocnění covid-19 u osob očkovaných, neočkovaných nebo částečně očkovaných.[3] V současné době hrají dostupné vakcíny klíčovou roli při omezování šíření viru SARS-CoV-2, zejména jeho delta varianty. V EU/EHP má dokončené očkování 61,1 % (rozmezí 18,4 – 79,4 %) celkové populace. Existují značné mezistátní a subnárodní rozdíly v proočkovanosti, což vede k tomu, že velká část obyvatel EU/EHP zůstává stále vnímavá k nákaze virem SARS-CoV-2. Scénáře modelování, které zvažují proočkovanost, účinek očkování, přirozenou imunitu a míru kontaktu obyvatel s nákazou covid-19, naznačují, že potenciální riziko onemocnění covid-19 v EU/EHP je do konce listopadu 2021 vysoké, pokud v příštích týdnech nedojde k rychlému zvýšení proočkovanosti populace. Riziko bylo posuzováno na základě současné úrovně proočkovanosti, dominance delta varianty viru a také bylo bráno v úvahu plánované uvolnění protiepidemických opatření oznámených zeměmi EU/EHP.
ECDC hodnotilo riziko v zemích EU/EHP na základě jejich současné a předpokládané úrovně proočkovanosti celkové populace (nízká < 45% proočkovanost, průměrná 55–65% proočkovanost; vysoká > 75% proočkovanost). Hodnocení bylo založeno na následujících faktech: a) očkované osoby mají nižší pravděpodobnost nákazy, b) v případě nákazy je průběh onemocnění u očkovaných osob mírnější než u neočkovaných, c) v případě nákazy osoby ze zranitelné skupiny populace je vyšší pravděpodobnost závažného průběhu. Na základě těchto modelových scénářů lze do konce listopadu 2021 očekávat, že země s proočkovaností covid-19 na nebo pod současnou průměrnou úrovní EU mají vysoké riziko významného nárůstu počtu nových případů, hospitalizací a úmrtí. V této situaci vzhledem k vysoké virové zátěži v populaci mohou být ohroženy infekcí se závažným průběhem i plně očkované osoby ze zranitelných skupin. Naproti tomu země s vysokou proočkovaností nad současnou průměrnou úrovní EU, a zejména země s nejvyšší proočkovaností, mají nyní nižší riziko významného nárůstu nových případů, hospitalizací a úmrtnosti, zejména pokud nedojde k rychlému poklesu účinnosti vakcíny, nebo výskytu nových variant viru, na které může být účinnost očkování snížena.
Jako hlavní úkol pro země EU/EHP vidí ECDC v pokračující snaze o zvýšení proočkovanosti ve všech k očkování proti onemocnění covid-19 způsobilých věkových skupinách, aby se omezilo riziko nákazy virem SARS-CoV-2. V této souvislosti by měl být kladen důraz na oblast komunikace ve vztahu k očkování a jeho důležité úloze při ochraně osob před závažným průběhem onemocnění covid-19. Před nástupem zimních měsíců ECDC spatřuje zvýšení proočkovanosti jako zásadní věc ke snížení rizika pro systém zdravotní péče, neboť může být kromě onemocnění covid-19 obyvatelstvo zasaženo chřipkou a jinými respiračními viry. Podle současné prognózy ECDC je stále zapotřebí udržovat nastavená protiepidemická opatření, aby bylo možno kontroloval výskyt delta varianty a její dopad na celkovou epidemickou situaci. Omezení se týká zejména situací a míst, kde může dojít k nejsnazšímu přenosu viru zejména
16
vzhledem k charakteru činnosti a/nebo nemožnosti či nevhodnosti v těchto situacích používat po celou / přechodnou dobu ochranu dýchacích cest. Nejzranitelnější je přitom neočkovaná část populace vzhledem k tomu, že se nejsnáze nakazí a navíc i virus nejsnáze přenáší. (Očkovaní se mohou sice nakazit, ale nehrozí u většiny z nich těžký průběh, navíc sami virus přenesou s malou pravděpodobností, neboť je virus do značné míry inhibován časnou imunitní reakcí - protilátkami nakaženého.) Jedná se zejména o restaurace a kluby, služby (kadeřnictví, masáže), sportoviště a bazény, ubytovací služby, obchody, vč. nákupních center a trhů a hromadné akce.
Ze samotné podstaty onemocnění covid-19 jako nákazy, která se šíří vzduchem (respirační nákaza), je zvýšené riziko přenosu tohoto onemocnění obecně spojováno se shromažďováním osob bez dostatečných rozestupů, těsného kontaktu mezi osobami nebo nepoužívání ochranného prostředku dýchacích cest. Toto riziko je pak samozřejmě významně zvyšováno při pobytu ve vnitřních prostorách.
Po celou dobu trvání pandemie onemocnění covid-19 byly a jsou prováděny studie zaměřené na rizikovost některých aktivit, a to v závislosti na jejich případné specifičnost s ohledem na způsob přenosu onemocnění covid-19.
Vzhledem ke způsobu přenosu onemocnění covid-19 (kapénkami, aerosolem) je mnoha studiemi provedenými v průběhu pandemie dokázáno, že vnitřní prostory jsou z pohledu rizika přenosu viru SARS-CoV-2 významněji rizikovější než prostory venkovní. [4] Tato jejich rizikovost je pak potencována nedostatečným větráním daných prostor, pobytem velkého počtu osob, provozování činností, které jsou spojené s vyšším vylučováním kapének (zpěv, křik, sport a cvičení). [5] V případě sportu nebo kulturních akcí provozovaných ve vnitřních prostorech pak nedostatečná ventilace znamená významně vyšší riziko přenosu viru SARS-CoV-2, než je tomu v případě venkovních sportovních aktivit. Toto riziko

29.09.2021

Ošetřovné po zahájení nového školního roku

20. 9. 2021

S návratem dětí do škol s počátkem školního roku vyvstaly otázky, jak to bude s nárokem na ošetřovné v případě výskytu onemocnění COVID-19 ve škole, nařízení karantény dítěti či uzavření školského zařízení.

Ošetřovné při ošetřování nemocného dítěte anebo při péči o dítě mladší 10 let z důvodu nařízené karantény či uzavření školského zařízení bude náležet za obecných podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Jde o úpravu, která vždy standardně platila, pouze v některých stanovených obdobích na jaře 2020 a od podzimu 2020 do 30. 6. 2021 se ošetřovné poskytovalo na základě zvláštních zákonů, které stanovily podmínky odlišně s ohledem na tehdejší pandemickou situaci. V současné době již odlišné podmínky neplatí a je třeba postupovat podle výše uvedeného zákona č. 187/2006 Sb.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

23.09.2021

Ošetřovné po zahájení nového školního roku

 NOVÉ   20. 9. 2021

S návratem dětí do škol s počátkem školního roku vyvstaly otázky, jak to bude s nárokem na ošetřovné v případě výskytu onemocnění COVID-19 ve škole, nařízení karantény dítěti či uzavření školského zařízení.

Ošetřovné při ošetřování nemocného dítěte anebo při péči o dítě mladší 10 let z důvodu nařízené karantény či uzavření školského zařízení bude náležet za obecných podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Jde o úpravu, která vždy standardně platila, pouze v některých stanovených obdobích na jaře 2020 a od podzimu 2020 do 30. 6. 2021 se ošetřovné poskytovalo na základě zvláštních zákonů, které stanovily podmínky odlišně s ohledem na tehdejší pandemickou situaci. V současné době již odlišné podmínky neplatí a je třeba postupovat podle výše uvedeného zákona č. 187/2006 Sb.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

 

13.09.2021

Studentské brigády a daně

9. 8. 2021

Slevy na dani

Každý poplatník (zaměstnanec) tedy i zaměstnaný student si může uplatnit u zaměstnavatele základní slevu na poplatníka ve výši 27 840 Kč (měsíčně 2 320 Kč) a zároveň i slevu na studenta ve výši 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč). Slevu na studenta lze uplatnit až do dovršení 26 let věku v případě, že se student soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. V případě prezenční formy studia v doktorském studijním programu lze slevu uplatnit až do 28 let věku. Podmínkou je učiněné prohlášení a předložené potvrzení o studiu.

Prostřednictvím prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tzv. "růžového formuláře") si může student u svého zaměstnavatele uplatnit měsíční slevy na dani a daňové zvýhodnění. Při nástupu do zaměstnání se prohlášení činí do 30 dnů a každoročně nejpozději do 15. února na kalendářní rok. Prohlášení nelze učinit současně (na stejné období) u více zaměstnavatelů, s výjimkou změny zaměstnání v průběhu jednoho kalendářního měsíce (slevu na poplatníka nebo na studenta v tomto případě může poskytnout pouze jeden zaměstnavatel). 

Podávání daňového přiznání

Pro povinnost podání daňového přiznání neexistují pro studenty žádná speciální pravidla a vždy záleží na konkrétních situacích:

 • pokud bude student pracovat jako zaměstnanec pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů postupně a u všech bude mít na příslušné zdaňovací období (kalendářní rok) učiněné prohlášení a nebude mít jiné příjmy zakládající povinnost podat daňové přiznání, povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob mít nebude,
 • povinnost podat daňové přiznání nebude mít student ani v případě, že bude mít zdanitelné příjmy pouze na základě dohody o provedení práce, a to do 10 000 Kč měsíčně nebo na základě dohody o pracovní činnosti do 3 500 Kč měsíčně od jednoho plátce a nebude mít u plátce daně učiněné prohlášení. Příjmy plynoucí z těchto dohod jsou zdaněny daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně a tímto jsou daně vyrovnány. Nevýhodou tohoto zdanění je, že nelze uplatnit slevy na dani.
  I v případě těchto příjmů však může poplatník dodatečně učinit u zaměstnavatele prohlášení, popř. zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní do celoročního základu daně, v rámci daňového přiznání a zde uplatnit nezdanitelné části základu daně a slevy na dani, na které má nárok.
Zdroj: Finanční správa ČR

28.07.2021

Senát vrátil návrh novely zákona o DPH

27.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Senátoři projednali návrh změn v zákoně o DPH, které jsou povinně implementované od 1. 7. 2021. S pozměňovacími návrhy jej vrátili Poslanecké sněmovně.

Finální schválení návrhu se tím odkládá na neurčito.

Návrh obsažený ve sněmovním tisku č. 118 obsahuje změny v DPH u e-commerce, povinně implementované od 1. 7. 2021. Tento termín ČR nestihla a finální včlenění návrhu do zákona je ve hvězdách. V Senátu se široce diskutovala otázka nároku na odpočet u veřejnoprávních médií, která s původním návrhem nijak nesouvisí.

Plátci jsou oprávněni od 1. 7. 2021 postupovat podle nových pravidel na e-commerce na základě přímého účinku Směrnice, přestože její novelizace nebyla do českého zákona o DPH řádně a včas transponována. Musí pak plnit i veškeré související podmínky a povinnosti vyplývající zejména z prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011.

Generální finanční ředitelství ve svém výklad obsaženém v „Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021“ shrnuje podstatné informace, jak by měli plátci postupovat. Od 1. 7. 2021 lze plně využívat výhod a zjednodušení odvodu DPH pomocí One Stop Shop i bez schválení novely.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

11.01.2021

Uzavření škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 a nárok na ošetřovné

4. 01. 2021

Rodiče, kteří budou po skončení školních prázdnin od 4. 1. 2021 pečovat o dítě z důvodu uzavření školy, mají nárok na ošetřovné.

Na základě usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 bude pokračovat uzavření škol, ke kterému došlo v týdnu před vánočními svátky. Jedná se tedy o pokračování potřeby péče o dítě z téhož důvodu od 21. 12. 2020 bez přerušení. Uvedené platí i v případě, že zaměstnanec o dítě ve dnech 21. a 22. 12. 2020 nepečoval a nežádal ošetřovné. Prozatím je omezení účinné do 10. 1. 2021 s tím, že se však netýká mj. žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

Rodiče žáků 1. a 2. ročníků základní školy tedy mohou uplatnit nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy pouze za dny 21. a 22. 12. 2020, které jsou dny potřeby péče o dítě. Od 23. 12. 2020 mají všechny děti školní prázdniny a za dny prázdnin se ošetřovné nevyplácí, jak již rodiče vědí z předešlých měsíců.

Rodiče prvňáčků a druháků tedy vyplní Žádost o ošetřovné za měsíc prosinec a předají ji zaměstnavateli. Zaměstnavatel v části Záznamy zaměstnavatele uvede rozpis směn za období od 21. do 22. 12. 2020 včetně a vyplní údaj o datu, kdy zaměstnanec opětovně zahájil výkon zaměstnání. Rozhodné období pro výpočet dávky bude zpětně do konce listopadu 2020.

Rodiče starších žáků, kteří se na rozdíl od žáků 1. a 2. ročníků ZŠ do školy po Novém roce nevrací, budou moci žádat o ošetřovné dále od 4. 1. 2021. Stejně jako v předchozích případech uzavření škol použije zaměstnanec tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“.

Důležité:

·      Ve všech případech platí, že rozhodným datem je 21. 12. 2020. K tomuto datu se posuzuje splnění podmínek nároku na ošetřovné, k tomuto datu se posuzuje věk dítěte (jestli mu ještě nebylo 21. 12. 2020 10 let), od tohoto data se odvíjí určení rozhodného období pro výpočet výše dávky.

·      Za dny školních prázdnin, tj. od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, výplata ošetřovného nenáleží.

·      Pokud už zaměstnanec podal žádost o ošetřovné za dny 21. a 22. 12. 2020, bude mu na základě toho vyplacena dávka za prosinec. Bude-li pečovat o dítě i v lednu (od 4. 1. 2021), je třeba podat žádost o dávku za leden, ale již nebude generovat nové číslo žádosti, použije číslo z prosincové žádosti.

·      Uzavření školy se potvrzuje pouze formou čestného prohlášení osoby žádající o dávku – čestné prohlášení je součástí tiskopisu v části A Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část.

Jak bude postupovat zaměstnavatel?

Zaměstnavatel standardně zašle žádost zaměstnance o dávku v elektronické podobě na místně příslušnou OSSZ. V žádosti vyplní část Záznamy zaměstnavatele za příslušné období (nebo přiloží samostatný tiskopis „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“). Spolu se žádostí zašle zaměstnavatel rovněž Přílohu k žádosti o dávku, kde je třeba při určení rozhodného období zohlednit, že k uzavření školy došlo od 21. 12. 2020. Nejčastěji tedy bude rozhodné období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. To platí i v případě, že zaměstnanec začne pečovat o dítě až od 4. 1. 2021. Pečoval-li zaměstnanec ve dnech 21. a 22. 12. 2020 a bude pečovat znovu od 4. 1. 2021, zasílá zaměstnavatel pouze jednu Přílohu k žádosti o dávku. Jde o jeden případ od 21. 12. 2020.

Jak vyplnit žádost o ošetřovné za měsíc prosinec?

Při vyplňování žádosti o ošetřovné žadatel o dávku do prohlášení o uzavření školy uvede údaj o uzavření zařízení od 21. 12. 2020 do 10. 1. 2021 a po vyplnění tiskopis předá zaměstnavateli. Zaměstnavatel v části Záznamy zaměstnavatele uvede rozpis směn za období od 21. 12. do 31. 12. 2020.

V jaké výši náleží ošetřovné při péči o dítě v době od 21. 12. 2020 do 10. 1. 2021?

Ošetřovné náleží ve výši 70 % denního vyměřovacího základu.

Kdy předat zaměstnavateli žádost o ošetřovné za měsíc leden?

Žádost o ošetřovné za měsíc leden předá zaměstnanec zaměstnavateli po skončení uzavření škol nebo po skončení měsíce ledna (nedojde-li k otevření škol).

 

30.10.2020

Aktuálně

30. 10. 202020:01

Vláda prodloužila nouzový stav a s ním i všechna dosud platná krizová opatření do 20. listopadu

Nouzový stav v České republice potrvá do 20. listopadu. Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o jeho prodloužení o tři týdny rozhodla vláda na mimořádné schůzi 30. října 2020. Současně k témuž datu s drobnými změnami a doplněními prodloužila i všechna krizová opatření, která měla vypršet v úterý 3. listopadu.

S platností od 31. října vláda schválila výjimku ze zákazu provozovat svou provozovnu či živnost v souvislosti s blížící se Památkou zesnulých pro prodejny pietního zboží, např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod., a to včetně stánkařů a pojízdných prodejen. Tyto provozovny navíc dostaly výjimku i ze zákazu nedělního prodeje. Dále dostali výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb i kameníci a další provozy zabývající se zpracováním kamene.

Až do 20. listopadu mohou platit v České republice krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu jako kroky, jež mají pomoci zastavit šíření pandemie nemoci covid-19. Umožnil to souhlas Poslanecké sněmovny s pokračováním nouzového stavu, na jehož základě vláda mohla svá opatření prodloužit o další tři týdny. Dosud platná nařízení vlády přitom doznala jen drobných změn.

Do krizového opatření, které nařizuje hejtmanům a pražskému primátorovi zajistit péči pro děti od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí a institucí, jejichž činnost je nezbytná pro zvládnutí pandemické krize, nově přibyly i děti zaměstnanců škol a dalších školských zařízení, České pošty a Finanční správy.

Prodlouženo je od 2. listopadu i omezení provozu škol s tím, že toto opatření bude přinejmenším pro vybrané ročníky zrušeno, jakmile to epidemická situace umožní. Omezení bude ale nově rozšířeno i na speciální školy, bude od pondělí probíhat výuka distančně.

U omezení volného pohybu osob byly mezi výjimky nově zařazeny cesty na vzdělávání a zkoušky a cesty k volbám do orgánů pojišťoven, u omezení práva shromažďovacího bylo upřesněno, že povolena budou shromáždění pouze ve venkovních prostorách.

U omezení maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách se omezení provozu lázní změní tak, aby lázně mohly přijímat pacienty z nemocnic, a nově jsou ve výjimkách také praxe a zkoušky u zdravotníků a nelékařských zdravotnických povolání.

Vláda projednala a přijala i několik nových opatření. Rozhodla o tom, že po dobu nouzového stavu nebude provozovateli informačního systému datových schránek náležet odměna vyplývající ze zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, tedy že používání datových schránek bude dočasně zdarma.

Vláda vzala na vědomí také rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 4. listopadu nařizuje provozovatelům léčeben dlouhodobě nemocných, domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě, že musí do sedmi dnů preventivně otestovat všechny pacienty a klienty novými antigenními testy na přítomnost viru SARS-CoV-2. Tyto testy pak budou muset každých sedm dnů opakovat a na základě výsledků přijmout příslušná opatření.

Vláda schválila také krizové opatření, které se týká zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u nichž se prokázala nákaza koronavirem. Krajští hejtmani a pražský primátor mají za úkol s účinností od 9. listopadu 2020 vyčlenit nebo zřídit na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem a jejich zdravotní stav nevyžaduje poskytování zdravotní péče, alespoň v rozsahu 80 lůžek na 550 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy a dalších 80 lůžek u regionů nad 550 000 obyvatel. Tato zařízení musí mít odpovídající personální zabezpečení. Zároveň musí být kraje a hlavní město Praha připraveny v případě akutní potřeby tuto kapacitu navýšit na 200 lůžek.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-30--rijna-2020-184590/.

Vytištěno: 30.října 2020 v 22.07

09.10.2020

Po dobu trvání krizového opatření jsou aktivity SUOL omezeny, to znamená od pondělí 12.10. do 25.10.2020, viz. Usnesení vlády č.996,

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/uv201008-0996.pdf

Usnesení vlády

02.10.2020

Ročník 2020
SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
Částka 158 Rozeslána dne 30. září 2020 Cena Kč 37,–
O B S A H:
391. Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu
od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů
392. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
391
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. září 2020 č. 957
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.
Vláda
I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové situace krizová
opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
II. ukládá
1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.,
2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;
III. stanoví, že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost
na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou
vztahovat zákazy a povinnosti;
IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto
vyhlášením nouzového stavu dotčena;
V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České
republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;
VI. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 5. října 2020 v 00:00 hodin a jeho platnost končí uplynutím
30 dnů od nabytí jeho účinnosti.
Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 3986 Sbírka zákonů č. 391 / 2020 Částka 158
392
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. září 2020 č. 958
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším
než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné
akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující
sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich
má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,
2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá,
včetně zkoušek;
II. omezuje
1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že
a) se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být dodržena vzdálenost
2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci), případně musí být účinkující
osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo),
b) každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje; pokud je zpoplatněn
vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor akce je povinen písemně
evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce,
c) v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů
a nápojů,
d) účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy
domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení,
2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci
a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících
zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení
se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními
svazy,
3. účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob,
a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob
vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá,
Částka 158 Sbírka zákonů č. 392 / 2020 Strana 3987
4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod.,
s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje
na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení
s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících
u jednoho stolu,
c) u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků,
d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové
okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně
nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li
o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny
(např. zahrádka),
e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních
prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat
celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 3988 Sbírka zákonů č. 392 / 2020 Částka 158
Částka 158 Sbírka zákonů 2020 Strana 3989
Strana 3990 Sbírka zákonů 2020 Částka 158
Částka 158 Sbírka zákonů 2020 Strana 3991
Sbírka zákonů 2020
Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská
28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
Strana 3992 Částka 158
8591449 158015
20
ISSN 1211-1244

Kompenzační bonus – zákon 159/2020, komentář k vybraným ustanovením Ing. Jiří Klíma, 15. 4. 2020

17.04.2020

1
Kompenzační bonus – zákon 159/2020, komentář k vybraným ustanovením Ing. Jiří Klíma, 15. 4. 2020
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení (dále jen „kompenzační bonus“).
V § 1 je použit termín „daňový bonus“, termín „kompenzační bonus“ je tedy legislativní zkratka. Z termínu daňový bonus plyne, že přijetí této částky je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob, a to podle § 4 odst. 1 písm. zj) zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen ZDP).
Na osvobozené příjmy za jistých okolností navazuje úprava nedaňových nákladů, v tomto případě by se mohlo jednat od § 25 odst. 1 písm. i) ZDP. Tam se uvádí, že nedaňovým výdajem jsou výdaje vynaložené na dosažení mj. osvobozeného příjmu. To v daném případě ale nebude mít žádný dopad, výdaje vynaložené NA DOSAŽENÍ kompenzačního bonusu budou prakticky nulové. Dále se v tomto ustanovení uvádí, že nedaňovým nákladem jsou i náklady HRAZENÉ Z PROSTŘEDKŮ, jejichž zdrojem byl u poplatníka mj. osvobozený příjem. Toto pravidlo se ale podle výslovného znění § 25 odst. 1 písm. i) ZDP použije pouze u poplatníka – právnické osoby. Vzhledem k tomu, že kompenzační bonus je věcí výlučně fyzických osob, ani toto omezení nebude mít tedy na náklady u fyzické osoby žádný vliv.
Shrnuto – přijetí kompenzačního bonusu je u fyzické osoby příjmem osvobozeným od daně, a to (v současnosti) bez negativních dopadů do daně z příjmů.
§ 2
Subjekt kompenzačního bonusu
(1) Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.
Subjektem, tedy potenciálním příjemcem bonusu, je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění – jde o zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. OSVČ je v tomto zákoně definována v § 9, odstavce 2 a 3:
„(2) Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely pojištění považuje osoba, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a
2
a) vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo
b) spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.
(3) Výkonem samostatné výdělečné činnosti podle odstavce 2 písm. a) se rozumí
a) podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována podle zvláštního zákona,
b) provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního zákona,
c) činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost,
d) výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, s výjimkou činnosti, z níž příjmy jsou podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně,
e) výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů, která není uvedena v písmenech a) až d), a výkon činnosti příkazníka konané na základě příkazní smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku; podmínkou zde je, že tyto činnosti jsou konány mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění, a jde-li o činnost příkazníka, též to, že příkazní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti. Za výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů se vždy považuje činnost znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce podle zvláštních právních předpisů a insolvenčního správce, popřípadě dalšího správce,
f) výkon činností neuvedených v písmenech a) až e) a vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu; za výkon těchto činností se však nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí,
pokud se příjmy dosažené výkonem činností uvedených v písmenech a) až f) považují podle zákona o daních z příjmů za příjmy ze samostatné činnosti.“
Takže subjektem kompenzačního bonusu je v principu OSVČ jak v rámci hlavní, tak i rámci vedlejší činnosti1, stejně tak i spolupracující osoba2. Mohli bychom si to zjednodušit tak, že potenciálním příjemcem bonusu je jakákoliv OSVČ, která má příjmy podle § 7 ZDP, ovšem s dále uvedenými výjimkami. Příjemcem tedy může být kromě živnostníků a tzv. jiného podnikání např. i společník v.o.s., nezávislý umělec či sportovec, autor s příjmy podle autorského zákona apod. Subjektem kompenzačního bonusu naopak není např. neregistrovaný zemědělec, který zdaňuje svoje příjmy podle § 10 ZDP, ani pronajímatel s příjmy podle § 9 ZDP.
1 Zákon 155/1995 Sb. § 9 odst. 6 a 7
2 Zákon 155/1995 Sb. § 9 odst. 5 a zákon 586/1992 Sb. § 13
3
Zároveň je ale nutno zdůraznit, že jiné příjmy, které má OSVČ kromě příjmů podle § 7 ZDP (např. dividendy § 8, nájmy § 9, neregistrovaný zemědělec § 10) nijak nebrání tomu, aby OSVČ byla subjektem kompenzačního bonusu. Stejně tak pobírání starobního či invalidního důchodu při souběžném podnikání nemá na subjekt žádný vliv. Výjimku tvoří příjmy ze zaměstnání – viz níže. Příklady k uvedeným souběhům příjmů zde:
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/dotazy_odpovedi/dotazy_a_odpovedi_ke_kompenzacnimu_bonusu-10613
Subjekt kompenzačního bonusu
(1) Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.
Poté, co jsme vymezili základní pravidlo pro stanovení subjektu kompenzačního bonusu, je třeba se podívat také na základní výjimku, která z okruhu příjemců bonusu vylučuje „zaměstnance“. Jde o situaci, kdy OSVČ, která by v principu splňovala podmínky pro bonus, je současně účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, což ji automaticky z nároku na bonus (a přímo z definice subjektu) vyřadí.
Osoby účastné nemocenského pojištění jako zaměstnanci jsou definovány v zákoně 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, konkrétně v §§ 5 až 10 tohoto zákona. Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí samozřejmě zaměstnanec v pracovním poměru, ale zdaleka nejen ten. V § 5 jsou jako zaměstnanci vymezeni např. také společníci a jednatelé společností s ručením omezeným, likvidátoři, uvolnění členové zastupitelstva, členové kolektivních orgánů právnických osob, prokuristé či osoby činné na základě dohod o pracovní činnosti nebo na základě dohod o provedení práce.
Aby všichni výše uvedení zaměstnanci byli účastni na nemocenském pojištění, musí jim ovšem plynout z této činnosti příjem, ve smyslu § 6 zákona 187/2006 Sb. tzv. rozhodný příjem. Tento rozhodný příjem činí od 1. 1. 2019 3.000,- Kč za kalendářní měsíc. Částka 3.000,- se ovšem netýká činnosti na základě dohod o provedení práce, kde platí limit 10.000,- Kč3.
Takže jestliže OSVČ je kromě svého podnikání např. jednatelem s.r.o. a z tohoto titulu pobírá odměnu za výkon funkce 4.000,- Kč měsíčně, není subjektem kompenzačního bonusu, protože ve smyslu nemocenského pojištění je považována za zaměstnance účastného tohoto pojištění. Obdobně OSVČ likvidátor, prokurista apod. Naproti tomu OSVČ, která je společníkem a jednatelem s.r.o. a nepobírá za tuto činnost žádnou odměnu (nebo pobírá odměnu nižší než 3.000,- měsíčně), subjektem kompenzačního bonusu je, protože není účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.
3 § 7a zákona 187/2006 - Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce
4
§ 2 (2) Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze ten, kdo ke dni 12. března 2020 byl
a) osobou podle odstavce 1, nebo
b) osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019.
Dne 12. 3. 2020 byl na území ČR vyhlášen nouzový stav. Aby OSVČ mohla principiálně být subjektem kompenzačního bonusu, musí k tomuto datu BÝT OSVČ, tedy vykonávat činnost, nebo mít činnost přerušenou, ovšem od 1. 9. 2019. Pokud OSVČ přerušila činnost před 1. 9. 2019, je automaticky vyloučena z okruhu příjemců bonusu. Pozor ovšem na to, že i při přerušení činnosti po 31. 8. 2019 může nastat situace, kdy OSVČ nebude mít na žádný kompenzační bonus nárok – viz dále.
§ 3
Předmět kompenzačního bonusu
(1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud subjekt kompenzačního bonusu nemohl tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména z důvodu
a) nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz,
b) karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo
e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu.
Z formulace, že předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti, plyne, že za dny, kdy byl výkon této činnosti přerušen, jej nelze nárokovat. Níže je uvedeno tzv. bonusové období (§ 5) od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Pokud např. po celé toto období bude mít OSVČ přerušenu činnost, přičemž k přerušení došlo dejme tomu 1. 3. 2020, potom nemá nárok na žádný bonus, i když technicky subjektem bonusu ve smyslu § 2 je (k přerušení činnosti došlo po 31. 8. 2019).
Z hlediska věcného nároku na bonus platí podmínka, že činnost OSVČ byla zcela nebo zčásti omezena či znemožněna v důsledku krizových opatření. V § 3 jsou uvedeny příklady, jako je karanténa, péče o dítě, ale i omezení poptávky či dodávek ze strany dodavatelů. Do zákona se nakonec nedostala podmínka poklesu příjmů (tržeb) o 10 % oproti shodnému období minulého roku, jak bylo původně navrženo. Fyzická osoba by ale měla pamatovat na to, že může být po čase vyzvána, ať už v rámci
5
daňové kontroly nebo postupu k odstranění pochybností, aby prokázala, jakým způsobem se jí krizová opatření dotkla, jaký konkrétní vliv na její činnost měla apod. Netřeba připomínat, že důkazní břemeno je stále na poplatníkovi, resp. na daňovém subjektu. A ve smyslu § 2 odst. 3 je subjekt kompenzačního bonusu daňovým subjektem.
(2) Kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu.
(3) Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na
a) podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní den, za který obdržel kompenzační bonus,
b) kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost.
Podpora v nezaměstnanosti a kompenzační bonus se vzájemně vylučují, OSVČ může mít nárok pouze na jedno nebo na druhé. Jak je uvedeno i na webových stránkách Finanční správy – „nárok na kompenzační bonus nevzniká za ty dny bonusového období, kdy žadatel obdržel podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost“.
Na webových stránkách Ministerstva financí v odpovědích na dotazy jsou uvedeny následující možnosti, s jakými příspěvky či dávkami je možnost kompenzační bonus kombinovat:
„7. S jakými dalšími programy a dávkami lze Pětadvacítku kombinovat? Má na kompenzační bonus nárok ten, kdo pobírá dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu apod.?
Pobírání jakýchkoli dávek není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus, ale v určitých situacích může být výplata kompenzačního bonusu důvodem pro snížení či nepřiznání sociální dávky či podpory (bonus je pro potřeby výpočtu těchto dávek započitatelným příjmem).
 6 měsíční prázdniny na sociální a zdravotní pojištění – ANO, lze kombinovat
 Nemocenská – ANO, lze kombinovat
 Ošetřovné pro OSVČ – ANO, lze kombinovat
 Starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek, mateřská či dávka pěstounské péče - ANO, lze kombinovat
 Dávky v hmotné nouzi – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku
 Podpora v nezaměstnanosti – NE, nelze kombinovat. Tuto dávku není možné podle zákona vyplatit při současném čerpání bonusu, resp. kompenzační bonus nelze vyplatit při současném čerpání podpory v nezaměstnanosti (posuzuje se ke každému kalendářnímu dni samostatně)
 Příspěvek na bydlení - zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku“
6
§ 4
Výše kompenzačního bonusu
Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.
§ 5
Bonusové období
Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020.
Konečná částka kompenzačního bonusu bude výsledkem součinu částky 500 Kč a počtu dní bonusového období, po které je vykonávána samostatná výdělečná činnost. Dny jsou tu chápány jako dny kalendářní (nikoliv pracovní) a maximum je tedy 500 Kč x 50 dní, tudíž 25.000,- Kč. Na částku v maximální výši vznikne ovšem nárok pouze tehdy, jestliže OSVČ provozovala činnost po celé bonusové období při splnění všech podmínek. Tedy např. jestliže po část bonusového období byla činnost přerušena, nárok se adekvátně pokrátí. Totéž pokud po část bonusového období byla OSVČ současně zaměstnána a vznikla jí z tohoto zaměstnání účast na nemocenském pojištění (a tedy nesplňovala po tuto dobu definice subjektu kompenzačního bonusu) – viz výše.
Výběr z procesních ustanovení zákona – Správa kompenzačního bonusu
§ 6 (3) Správcem kompenzačního bonusu je finanční úřad místně příslušný ke správě daně z příjmů daňového subjektu, který podal žádost o kompenzační bonus (dále jen „správce bonusu“).
§ 7
Žádost o kompenzační bonus
(1) Kompenzační bonus se vyměřuje na základě žádosti o kompenzační bonus, která kromě obecných náležitostí podání obsahuje také
a) čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus,
b) účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen.
(2) Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.
7
(3) Potvrzení podání podle § 71 odst. 3 daňového řádu lze v případě žádosti o kompenzační bonus učinit také pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslané na elektronickou adresu zveřejněnou správcem bonusu.
(4) Pokud je žádost o kompenzační bonus podána ve formě elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, považuje se za potvrzenou podle § 71 odst. 3 daňového řádu.
Podmínkou přiznání nároku na bonus je podání žádosti. Žádost je podávána na místně příslušný finanční úřad, nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, tedy do 29. 6. 2020. Zajímavé jsou možnosti, jak lze žádost podat, tedy jakou formou. Z webových stránek Finanční správy plyne, že možnosti jsou:
 prostřednictvím e-mailu, kdy zaslána bude kopie žádosti opatřené vlastnoručním podpisem (scan dokumentu či fotografie, pořízená např. mobilem), zaslaná na e-mail podatelny územního pracoviště příslušného finančního úřadu,
 datovou schránkou,
 prostřednictvím aplikace EPO na Daňovém portálu Finanční správy (interaktivní formulář žádosti o kompenzační bonus bude přílohou Obecné písemnosti určené pro podání orgánům Finanční správy ČR); zaslán může být scan žádosti opatřené vlastnoručním podpisem, případně i fotografie takto podepsané žádosti, pořízená např. mobilem,
 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 osobně na podatelnu územního pracoviště příslušného finančního úřadu (v rámci úředních hodin) nebo prostřednictvím sběrného boxu, který je na územním pracovišti umístěn.
Tedy osobně na FÚ, poštou, datovou schránkou (bez podpisu – datová schránka nahrazuje vlastnoruční podpis), přes EPO nebo dokonce e-mailem. Poslední možnost je patrně unikátní, protože v praxi znamená, že OSVČ si vytiskne formulář žádosti, vyplní, podepíše a potom vyfotí či naskenuje vyplněnou a podepsanou žádost, a e-mailem odešle správci daně. Takové podání by standardně mělo být do pěti dnů potvrzeno podáním podle § 71 odst. 3 daňového řádu, nicméně v tomto případě (dle § 7 odst. 4 – viz výše) platí fikce, kdy toto e-mailové podání se považuje za potvrzené. Notářské ověření či jakékoliv jiné ověření podpisu není vyžadováno.
Formulář žádosti o bonus je k dispozici na stránkách Finanční správy: https://ouc.financnisprava.cz/osvc25/Zadost_o_bonus_pro_OSVC_bez_zastupce.pdf
Pokyny k vyplnění žádosti jsou dostupné na:
https://ouc.financnisprava.cz/osvc25/Pokyny_k_vyplneni_zadosti_KB_FIN_DS.pdf
Finanční správa zveřejnila i e-mailové adresy, na které lze žádost posílat, v případě podání žádosti touto cestou:
https://ouc.financnisprava.cz/osvc25/e-mailove_adresy_uzp_final.pdf
8
V případě podání žádosti zmocněnou osobou (např. daňovým poradcem na základě plné moci) je formulář žádosti k dispozici zde:
https://ouc.financnisprava.cz/osvc25/Zadost_o_bonus_pro_OSVC_s_dolozkou.pdf
Připomínám, že výše uvedené formuláře jsou nepovinné, žádost může být podána i jinou formou (prostá písemnost), budou-li splněny náležitosti podle § 7, tedy zejména čestné prohlášení OSVČ.
V současné době se mezi odbornou veřejností diskutuje otázka, kdy lze žádost podat nejdříve tak, aby mohla zahrnovat celé bonusové období. Jestliže např. subjekt podá žádost 14. 4. 2020 a uvede v ní plný počet dní, tedy 50, pak de facto podává žádost ještě před koncem bonusového období. Zároveň součástí žádosti je čestné prohlášení, kterým subjekt prohlašuje, že splňuje podmínky pro přiznání bonusu za každý jednotlivý den bonusového období. To je minimálně zvláštní situace. (Připomínám, že se může jednat např. o varianty, kdy OSVČ v průběhu dubna přeruší činnost nebo se stane zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění.)
Teoreticky je možných několik řešení.
1. Asi nejjednodušší by bylo podat žádost až po uplynutí celého bonusového období, tedy až po 30. 4. 2020. V tu chvíli už OSVČ ví zcela jistě, zda splňovala podmínky, případně za kolik dní ano a za kolik dní ne. Na podání žádosti je po skončení bonusového období 60 dní, takže jistě dostatek času.
2. Další varianta by byla podat žádosti dvě. Jednu např. od 12. 3. do 13. 4. 2020 (podáno 14. 4. 2020) a druhou od 14. 4. do 30. 4. 2020 (podáno 2. 5. 2020). I v tomto případě by subjekt podával žádosti za období, za která si je zcela jist, že splňuje podmínky. Nicméně ani zákon ani formulář žádosti se nejeví na tuto možnost připraveny, proto bych tuto cestu v současnosti nedoporučoval. (Předpokládám ale, že finanční správa bude případně nakonec tuto variantu také akceptovat.)
3. A konečně je možnost zkrátka podat např. 14. 4. 2020 žádost s uvedením celého období (12. 3. až 30. 4.) a počkat, co se bude dít. Velmi pravděpodobně se nestane nic špatného, alespoň pokud budou podmínky ze strany subjektu nakonec splněny pro celé období. Pokud by podmínky např. po část bonusového období nakonec splněny nebyly, uplatní se podle mého názoru postup dle § 8 zákona – viz níže.
§ 8
Stanovení kompenzačního bonusu
(1) Kompenzační bonus se považuje za vyměřený dnem podání žádosti o kompenzační bonus, a to ve výši odpovídající součinu výše kompenzačního bonusu a počtu dní bonusového období.
(2) Zjistí-li správce bonusu na základě postupu k odstranění pochybností nebo na základě daňové kontroly, že nebyly splněny podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus a kompenzační bonus nebyl vyměřen ve správné výši, doměří daň ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné.
9
(3) Ve lhůtě podle § 7 odst. 2 lze žádost o kompenzační bonus změnit. Dojde-li ke změně žádosti ještě před předepsáním vyměřeného kompenzačního bonusu do evidence daní, správce bonusu změnu zohlední v rámci tohoto předepsání. Dojde-li k pozdější změně žádosti, správce bonusu může na jejím základě doměřit daň nebo kompenzační bonus.
(4) Povinnost uhradit penále z částky doměřené daně nevzniká.
V § 8 zákon zavádí tzv. samovyměření kompenzačního bonusu, což není věc v daních zcela běžná, ale současně není ani úplně ojedinělá. Podstatou je, že bonus je vyměřen již samotným podáním žádosti, bez nutnosti správce daně vystavovat platební výměr. Cílem je zajisté zejména rychlost a spravovatelnost celého institutu.
Správce ale zároveň musí mít možnost korekce v případě, že by se domníval, ať už při podání žádosti nebo později, že subjekt uvedl nesprávné informace, a že tedy bonus má být vyměřen jinak. Tento postup je upraven v §8 odst. 2 a jde v zásadě o klasické doměření daně, buď na základě daňové kontroly, nebo na základě postupu k odstranění pochybností. Podle odstavce 4 nevzniká z doměřené částky penále, nicméně úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu bude uplatněn.
Jestliže by subjekt sám zjistil, ve lhůtě do 29. 6. 2020, že uvedl v žádosti nesprávné údaje, má možnost (resp. spíše povinnost) je změnit na základě § 8 odst. 3. Tato situace může nastat asi zejména v případě podání žádosti ještě před uplynutím celého bonusového období (viz komentář k § 7, in fine). Tím, že bonus je tzv. samovyměřen již podáním žádosti, odpovídá v daném případě subjekt za správnost uvedených informací tím spíše. Jak je uvedeno v důvodové zprávě4:
„K samovyměření dojde dnem podání žádosti o kompenzační bonus i v případě,
že byla žádost podána ještě před konce bonusového období. Žadatel v tomto případě nese
odpovědnost za případné dodatečné nenaplnění podmínek poskytnutí kompenzačního bonusu
ve zbývající části bonusového období.“
§ 9
Placení kompenzačního bonusu
(1) Vyměřený kompenzační bonus správce bonusu předepíše do evidence daní. Kompenzační bonus se eviduje na samostatném osobním daňovém účtu daňového subjektu.
(2) Přeplatek vzniklý předepsáním vyměřeného kompenzačního bonusu je vratitelným přeplatkem a správce bonusu jej vrátí daňovému subjektu bez zbytečného odkladu ode dne vyměření kompenzačního bonusu; úrok z vratitelného přeplatku v případě kompenzačního bonusu nevzniká.
(3) Vrácení přeplatku podle odstavce 2 se provede bezhotovostně na účet u poskytovatele platebních služeb vedený v české měně uvedený v žádosti o kompenzační bonus.
4 www.psp.cz, Sněmovní tisk 808/0, Návrh zákona včetně důvodové zprávy
10
(4) Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.
Jak z § 9 vyplývá, platba bonusu může být provedena pouze bezhotovostně na bankovní účet vedený v Kč. Výplata v hotovosti nebo prostřednictvím pošty není ze zákona možná. Číslo účtu, na který má být bonus vyplacen, je také součástí formuláře žádosti. Pro výplatu bonusu není zákonem stanovena žádná lhůta, zákon říká „bez zbytečného odkladu“.
Podstatná informace je uvedena v § 9 odst. 2, tedy že kompenzační bonus po připsání na osobní daňový účet poplatníka vytvoří tzv. vratitelný přeplatek. Tento přeplatek bude vyplacen poplatníkovi i v případě, že by tento měl jiné splatné dluhy u správce daně, ať už na dani z příjmů nebo na jiných daních. Nedojde proto a ze zákona ani nemůže dojít ke kompenzaci bonusu a jiných dluhů daňového subjektu. Vcelku jednoznačně je to konstatováno i v důvodové zprávě k návrhu zákona:
„Po předepsání kompenzačního bonusu vznikne podle odstavce 2 na osobním daňovém účtu
přeplatek, který nebude podroben tzv. testu vratitelnosti, tj. nebude použit na úhradu
případných nedoplatků daňového subjektu ani u správce kompenzačního bonusu, ani u jiného
správce daně. Naopak na základě speciální normy, která jej ex lege prohlašuje za vratitelný,
bude bez žádosti vrácen daňovému subjektu bez zbytečného odkladu ode dne vyměření
kompenzačního bonusu.“

Odpovědi na dotazy - dr. Beránek

08.04.2020

Odpovědi na dotazy - Refundace mezd, dr. Beránek

moc děkuji za zasílané informace. Mohu Vás požádat o upřesnění konkrétní situace? Nezastávám s klienty stejný názor.

Jedná se o refundaci mezd státem.

1.      OSVČ - květinářství - z nařízení vlády - prodejna uzavřena 2 dny a pak byl prodej obnoven. Zaměstnankyně chodí do práce a má minimální mzdu 100%. Dodávky i odbyt je omezen.

a)      mají vůbec (kromě nařízeného uzavření) nárok na refundaci

[PB:] Za ty dva dny, kdy dostali od zaměstnavatele náhradu 100 %, má zaměstnavatel nárok na náhradu od státu a může o ni požádat hned (režim A).

b) mají nárok 60% ze 100% SHM

c) mají nárok 60% ze 60% SHM 

[PB:] Pokud z výše uvedených důvod zaměstnanci nepracovali a na základě vnitřního předpisu byli poslání domů, a dostali od zaměstnavatele náhradu mzdy ve výši 60 %, pak zaměstnavatel může žádat o 60 % z této vyplacené náhrady (60 % z 60 % SHM). Pokud z vnitřních předpisů plyne, že zaměstnanci mají nárok na vyšší náhradu než 60 % (a zákoník práce toto umožňuje), může zaměstnavatel žádat 60 % z této vyšší částky (ale jistý si v tomto bodě nejsem). Žádat se bude za březen zvlášť a za duben zvlášť (režim B).

Pokud zaměstnanci pracovali, žádná náhrada od státu nabízena není.

 

s.r.o. nestátní zdravotní zařízení - rehabilitace, provozovna uzavřena z důvodu toho, že neměli ochranné pomůcky. Pak otevřeli, ale poskytování služeb je minimální.

[PB:] totéž, akorát si nejsem jist výší náhrady, kterou měli zaměstnanci dostat. Jestli to bylo 100 % nebo jen 80%. Pokud dostali na základě vnitřního předpisu 100 %, přesto, že ze zákona náleží 80 %, platí totéž, co v minulém bodě.

 

2.      Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, syn má 25 let a nyní pracuje brigádně, začal v době krize, jinak od prosince nebyl nikde zaměstnán, jen dohody o práci a zdravotní pojištění si platí sám. Má nárok na příspěvek od státu?

[PB:] v souvislosti s covidem mně žádný nenapadá, ale pokud se přihlásí na pracovní úřad nebo požádá o sociální dávky, tak podmínky jsou stejné jako před covidem (takže nárok asi nemá, ale mohli by za něj zaplatit zdravotní).

3.      Dobrý den,

obracím se na Vás , jako členka SÚ Olomouc s prosbou o informaci, zda platí a od 1.5.2020 je účinná Novela o elektronické evidenci tržeb , zákon 256/2019 z října 2019, který mění zákon č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb a také zákon o DPH č. 235/2004 Sb ., o dani z přidané hodnoty.  Jedná se o změnu stravovacích služeb z první snížené sazby  (15%) do druhé snížené sazby  (10%), změna v příloze 2a, zákona č. 112/2016Sb - změna má platit od 1.5.2020

 

Jsme organizace , plátce DPH, která má stravovací služby. Již jsme na tuto změnu nachystáni, ale zaregistrovala jsem informaci o posunutí, nic oficiálního k tomu zatím nemám. Byla bych Vám moc vděčná o nějaké zprávě, zda ji tato změna od 1.5. účinná.

[PB:] novela platí a je účinná od 1.5. Nic se v tomto směru nezměnilo. Pouze na dobu „do určitého okamžiku“ není nutné odesílat EET a vydávat zákazníkům účtenky. Tudíž pro Ty, kdo s tím ještě nezačali, není nutné do tohoto určitého okamžiku začínat. Ten určitý okamžik bude asi 11., 12. nebo 13.7 (ač jsem matfyzák tak neumím spočítat, jak dlouho je pro právníky 3 měsíce), pokud nebude prodloužen nouzový stav. Pokud bude prodloužen tak o to později.

 

4.      Dobrý den, ještě jeden dotaz, mám jako jednatel se smlouvou podobnou zaměstnavatelské/usnesení valné hromady/ platí sociální i zdravotní pojištění, nárok na „dotace“

[PB:] pokud myslíte refundaci, kterou obdrží zaměstnavatel, když z důvodů související s momentálním nouzovým stavem pošle zaměstnance domů a ze zákoníku práce má povinnost jim přesto proplácet náhradu ušlého výdělku ve výši 60 %, 80 % nebo 100 %, pak nikoliv. Jako jednatel musíte pracovat dál a společnost vám vyplatí odměnu za výkon funkce v plné výši (nikoliv náhradu).

 

 

5.      Dobrý den, prosím o názor. Jsme malá úklidová firma se 4 stál.zaměstnanci  se smlouvou na úklid kina. Vztahuje se na nás uzavření provozu /úklidovém práce nezavřely/ ale v provozu kina 4 zaměstnanci zůstali doma.

Myslíte, že pro ně patří Režim A 100% náhrady za překážku v práci zaměstnavatelem tudíž 80% „dotace“?  Nebo režim B a kolik % vyplácet?

 

[PB:] pravděpodobně mělo být „nevztahuje se na nás uzavření provozu…“. Pak rozhodně režim B. Kolik máte vyplácet zaměstnancům záleží na vašich vnitřních směrnicích a důvodu, proč zůstali doma. Pokud proto, že kino přestalo od vás odebírat služby, tak 60 %. Lze i více, ale nejsem si jist, zda jak dobrovolně vyšší náhrada pro účely dotace bude klasifikována. Z vyplacené částky můžete žádat o 60 %.

 

Pro všechny:

 

Dá se předpokládat, že při formálně správné žádosti bude příspěvek bez kontroly v plné žádané výši poskytnut. Dá se předpokládat, že vysoké procento příspěvků bude dodatečně kontrolováno. Dejte si do pořádku vnitřní směrnice na základě kterých byli zaměstnanci posláni domů z důvodů překážky na straně zaměstnavatele, veškeré doklady v rámci zpracování mezd a zaplaťte včas mzdu i příslušné odvody.

 

07.04.2020

Refundace mezd státem

Formální záležitosti

-          nejedná se o zákon, který by dával právo zaměstnavatelům na příspěvek, jde jen o využití možnosti příspěvku MPSV (konkrétně Úřadů práce) přispět zaměstnavatelům na mzdy – tudíž není právní nárok, ale lze žádat a je nutné žádat (je to postaveno na stejném principu jako dotace),

-          z důvodů, že to není zákon, mohou být některé formulace vágnější, nepřesné a může být kdykoliv změněno – obdobně jako u dotací, kde často přesné podmínky nezná ani příjemce, ale někdy ani poskytovatel,

-          z textu mně vyplývá, že bude poskytnuto všem žadatelům, pokud se neobjeví chyba v žádosti nebo nesrovnalost s údaji evidence správy sociálního zabezpečení – pokud se objeví má šanci žadatel chyby odstranit, vysvětlit a podat žádost znovu,

-          cílem je poskytnout příspěvek rychle a teprve následně s přísnými sankcemi postihovat neoprávněné čerpání,

-          postup má dva kroky:

o   1. obecná žádost bez vyčíslení nároku,

o   2. konkrétní nárok za měsíc březen a

o   2. konkrétní nárok za měsíc duben,

-          od 6.4. lze podávat 1. krok žádosti, není omezení do kdy (ale z právního hlediska může být legálně kdykoli bez výstrahy s okamžitou platností zastaveno),

-          žádosti je nutné podat webovou aplikací, která bude zřízena na https://www.uradprace.cz/ , pro podání je nutná datová schránka nebo elektronický podpis (jiná forma nebude),

-          přílohou k žádosti je smlouva o bankovním účtu, na který mají být prostředky zaslány,

-          pokud žádost nepodává statutár, musí být doplněna plnou mocí (vzhledem k elektronickému způsobu podání není zřejmé, jak formou, ale asi opatřenou elektronickým podpisem),

-          v případě chyb v žádosti bude žadatel upozorněn a podává žádost znovu (nedoplňuje, neopravuje původní žádost),

-          v případě schválení žádosti (z právního hlediska tím dojde k uzavření smlouvy mezi zaměstnavatelem a MPSV, kterou již nelze jednostranně změnit) podá zaměstnavatel opět přes formulář vyčíslený nárok, a to za každý režim (viz dále) a každý měsíc prostřednictvím zvláštního formulářem (podání formálně obdobně jako žádost),

-          není omezení, do kdy je potřeba nárok vyčíslit (pokud by došlo k soudnímu sporu, asi by se uplatnily obecné promlčecí lhůty),

-          ve vyčíslení uvádí zaměstnavatel všechny údaje formou čestného prohlášení, prokazující doklady bude předkládat až při kontrole,

-          refundované mzdy budou za období od 12.3 do 30.3. 2020 a za období od 1.4. do 30.4 2020,

-          týká se pouze zaměstnanců zaměstnaných dle českého zákoníku práce (nikoliv smluv podle zákonů jiné země, smluv o výkonu funkce apod.) a za které se sociální pojištění odvádí v ČR,

-          netýká se a nelze žádat u zaměstnanců, kteří:

o   dostávají místo mzdy plat,

o   odvádějí sociální pojištění v zahraničí,

o   pracují na dohody mimo pracovní poměr (DPP a DPČ),

o   jsou ve výpovědní lhůtě,

o   ukončili v dané době do 30.4. z jakéhokoli důvodu pracovní poměr (s výjimkou okamžité výpovědi pro zvláště hrubé porušení povinnosti), tedy pokud se za zaměstnance bude žádat náhrada za březen, nelze s ním v dubnu uzavřít dohodu o okamžitém ukončení pracovního poměru,

o   mají hrazenou mzdu z příspěvků úřadu práce nebo

o   mají hrazenou mzdu z jakékoli dotace,

-          nemohou žádat zaměstnavatelé, kteří:

o   jsou v konkurzním řízení nebo v likvidaci nebo

o   obdrželi v době tří let před žádostí pokutu za švarc systém nebo nelegální zaměstnávání (cizinců),

-          podmínkou je skutečné vyplacení mzdy a řádné (tj. i včasné) odvedení ZP a SP z této mzdy (včasný odvod daně se nezkoumá, ale vzhledem k nutné bezdlužnosti je zatím rovněž potřeba),

-          podmínkou je bezdlužnost vůči:

o   správě sociálního zabezpečení,

o   zdravotním pojišťovnám,

o   finančním úřadům a

o   celním úřadům.

-          MPSV chce tuto podmínku zrušit, ale to může pouze parlament změnou zákona o zaměstnanosti (bude se projednávat v parlamentu 7.4.),

-          dle mého přesvědčení (pokud parlament nezruší podmínku):

o   žádost může podat i poplatník, který dluhy má,

o   úřady práce by měly posoudit bezdlužnost v okamžiku odesílání příspěvku (nikoliv v okamžiku podání žádosti) a

o   pokud se následně zjistí dluh, je to důvod k odejmutí příspěvku, ale nikoliv k sankcím, maximálně k úrokům, ale i to je sporné,

-          příspěvek je na mzdu zaměstnanců, kteří z důvodů opatření nevykonávali práci podrobněji viz dále) a zaměstnavatel postupoval striktně v souladu se zákoníkem práce,

-          pokyn explicitně neříká, ale dle mého názoru se to týká případů, kdy zaměstnancům byla z uvedených důvodů placena náhrada za překážky zaměstnavatele pouze po část dne (zkrácení pracovní doby), ale každopádně bude nutné takový případ správně podepřít právní konstrukcí o překážkách na straně zaměstnavatele.

Příspěvek v režimu A

Vztahuje se na:

-          nucené omezení nebo uzavření provozu vládním nařízením (překážka na straně zaměstnavatele – zaměstnavatel má povinnost vyplácet 100 % mzdy; do žádosti uvádí číslo opatření) a to dle:

o   č. 194 ze dne 12. března (o nouzovém stavu),

o   opatřením MZdr (asi 60 jich je na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ ale pouze pár jich omezuje činnosti) nebo

o   opatřením místní hygienické stance (lokální uzavírky);

-          zaměstnance v karanténě (překážka na straně zaměstnance – zaměstnavatel má povinnost vyplácet 14 dní náhrady) tj.:

o   nemocné Covidem-19,

o   v nařízení karantény z důvodu Covid-19 standardní papírovou formou,

o   v nařízení karantény z důvodu Covid-19 eNeschopenkou,

o   v nařízení karantény zahraničním orgánem

-          nevztahuje se na proplacení prvních 14 dní ošetřovného, tedy ani případů, kdy rodič zůstává s dítětem doma vzhledem k uzavření škol, ale vztahuje se na případy, kdy by byl z důvodů nemoci dítěte nebo podezření z nemoci rodič v karanténě.

Příspěvek činí 80 % vyplacené mzdy nebo náhrady mzdy včetně odvodů, nejvýše však 39 000 Kč měsíčně za jednoho zaměstnance

-          není žádné ustanovení, že by se tato částka krátila, pokud se žádá za kratší než měsíční období.

Příspěvek v režimu B

Vztahuje se na případy, kdy:

-          práce zaměstnanců byla znemožněna absencí ostatních zaměstnanců (ostatní zaměstnanci jsou v karanténě, pečují o děti či jsou nemoci (příspěvek je na zaměstnance, kteří y mohli pracovat, ale je tu překážka na straně zaměstnavatele – zaměstnavatel má povinnost vyplácet 100 % mzdy),

-          byla z jiného důvodu znemožněna zaměstnanci doprava do zaměstnání … (zcela nejasné a podle mne i pochybné – dle mého názoru asi použitelné pouze:) … pokud bylo oprávněně klasifikováno jako překážka na straně zaměstnavatele s povinností vyplácet náhradu 100 % mzdy),

-          byly sníženy nebo zastaveny dod

07.04.2020

Ošetřovné v době nouzového stavu

 

Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky nouzový stav.  V souvislosti s tím přijala mnohá opatření ke zmírnění  negativních dopadů šíření onemocnění COVID-19 na zaměstnavatele, zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné a další osoby. Jedním z důležitých opatření jsou dočasné změny v poskytování ošetřovného.

1. Podmínky nároku na ošetřovné v době nouzového stavu při  uzavření školského nebo dětského zařízení

Nárok na ošetřovné má pečující osoba, která je účastna nemocenského pojištění. Další podmínkou pro nárok na ošetřovné z důvodu uzavření dětského/školního zařízení je, aby bylo dítě v den, od kterého rodič  začíná pečovat, mladší 13 let. V případě, že v průběhu  ošetřovného dosáhne  dítě 13 let,   nárok na ošetřovné se neztrácí.  O dítě s nárokem na ošetřovné  může pečovat  jeden z rodičů nebo  i jiná nemocensky pojištěná osoba, pokud  žije s dítětem ve společné domácnosti. Stejně se postupuje i v případě, jedná-li se o  rodiče osamělého. Osamělým rodičem se rozumí osoba svobodná, ovdovělá nebo rozvedená, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství.

Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu PPM nebo má nárok na rodičovský příspěvek. Toto omezení neplatí v případě, kdy tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Některé skupiny pojištěnců nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na ošetřovné nárok (např. zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu, zaměstnanci zaměstnaní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, domáčtí zaměstnanci). Nárok na výplatu ošetřovného nemá zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti.

Ošetřovné se poskytuje  po celou dobu, po kterou je potřeba o dítě pečovat, bylo-li školské nebo dětské zařízení z důvody šíření koronaviru uzavřeno.

Ochranná lhůta  pro ošetřovné  neplyne. Znamená to, že pokud  pracovní poměr zaměstnance skončil v době před uzavřením školského zařízení,  nárok na ošetřovné nemá.

2.Žádost o ošetřovné

Zaměstnanec žádá o výplatu ošetřovného na formuláři „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Vzhledem  k tomu, že z časových důvodů nebylo možné zajistit  formuláře adekvátní dočasné  právní úpravě platné  jen v době nouzového stavu, bude  použit  formulář ČSSZ 89 628 5 II/2020, který je uveden v příloze.

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020, týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na den, který si rodič po uzavření školy nebo dětského zařízení  individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

3.  Vyplnění formuláře ČSSZ 89 628 5 II/2020.

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení, které má  k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ, z nějž lze exportovat *.pdf soubor, dále je distribuován tiskopis žádosti v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument *.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje). 

V tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy, pokud jím škola nedisponuje, zašle tiskopis rodiči e-mailem bez elektronického podpisu), v části „do“ je přitom možno uvést údaj i slovně, kupř. „do odvolání“,

Část B. tiskopisu vyplňuje rodič.

Elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení by měl  rodič bez zbytečného odkladu  zaslat e-mailem  svému zaměstnavateli jako doklad o  své nepřítomnosti v práci z důvodu  péče o dítě.

Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je  třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buď:  

elektronicky, má-li elektronický podpis nebo datovou schránku. Pokud však rodič  tyto technické prostředky nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (ofotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem,

anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky  (poštou).

 

Část C. tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel.

Elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá  zaměstnavatel spolu s přílohou k žádosti o dávku  příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky na OSSZ, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou.

Fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s přílohou k žádosti o dávku  příslušné OSSZ fyzicky (poštou), případně jej naskenuje a společně s přílohou k žádosti o dávku  zašle příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou.

3. Rozšířený nárok na ošetřovné  při péči o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby   dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

V době nouzového stavu vzniká nárok na ošetřovné i osobám, které se starají o zdravotně  závislé  osoby alespoň v I. stupni, a to bez věkového omezení hendikepované osoby,   tj.  nárok na ošetřovné se  vztahuje i na péči o  zdravotně závislé  osoby, které jsou starší třinácti let a s nimiž  pečující osoba žije   ve společné domácnosti.

4. Podpůrčí doba ošetřovného v době nouzového stavu

Ošetřovné se  v době nouzového stavu  poskytuje po celou dobu trvání mimořádných opatření, tzn. do ukončení uzavření školních a dětských zařízení. Změny jsou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19.

V případě, že  doba péče o dítěte  z důvodu  uzavření školního nebo dětského  zařízení končí (doklad byl vystaven již na počátku mimořádných událostí),  není  třeba  žádat o prodloužení  dokladu.  Pečující osoba může    nadále  o  dítě pečovat, dokud škola nebo dětské zařízení  nebude otevřeno.  Schválená právní úprava   zajišťuje,  aby ošetřovné obdržely  pečující osoby i zpětně, a to po celou dobu, po kterou bylo školské /dětské zařízení  uzavřeno a o dítě bylo pečováno.

Dojde-li  v průběhu  ošetřování  dítěte k  ukončení pracovního  poměru zaměstnance,   poskytuje se  dávka  nadále až do skončení mimořádných opatření.

Nárok na ošetřovné se týká též  případů, kdy o uzavření školního nebo dětského zařízení rozhodl sám zřizovatel.

5. Střídání  pečujících osob  v rámci ošetřování

Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (rodič, či jiná pečující osoba, která žije ve společné domácnosti s dítětem), nikoliv však souběžně.  Jde o střídání v péči  o dítě v průběhu  kalendářního  měsíce, a to bez  omezení četnosti střídání.  Střídání v péči  však není možné v průběhu dne.  V průběhu pobírání ošetřovného se mohou v ošetřování střídat nejvýše dvě osoby.

Každá pečující osoba  získává nárok na ošetřovné za kalendářní dny, kdy  o dítě pečovala. Evidence o  dnech péče   se po skončení měsíce uvede na tiskopise „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“, který je uveden v příloze.

6. Přerušení doby ošetřování

Ošetřovné   nelze přerušit,  ale v průběhu podpůrčí doby může  pečující osoba pracovat.  V době, kdy vykonává práci, obdrží mzdu a neobdrží ošetřovné.  Jde o situace, kdy rodič zajistí hlídání dítěte jinou osobou, která nesplňuje podmínky pro nárok na ošetřovné (sousedka, kamarád, atd. )

V těchto případech je zaměstnavatel povinen  sdělit okresní správě sociálního zabezpečení, ve kterých dnech zaměstnanec pracoval. Pro úplnost ještě doplňujeme, že právní úprava vylučuje výplatu ošetřovného, pokud by měla být poskytnuta pouze za dny, ve kterých zaměstnanec  neměl pracovat. Z pohledu pracovního práva  jde o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu.

Příklad:

Zaměstnanec má směny od  pondělí do pátku, kdy pracuje. Žádá o ošetřovné za dny sobotu a neděli. Nárok na ošetřovné  v tomto případě nevzniká.

7. Lhůty pro výplatu  ošetřovného 

I v době nouzového stavu platí zákonem stanovené lhůty pro  výplatu dávky. Ošetřovné  vyplácí příslušná OSSZ prostřednictvím účtu ČSSZ, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byl  řádně vyplněný doklad pro nárok na výplatu dávky včetně příslušných podkladů doručen.

            Dávky se pojištěnci poukazují na jeho účet u peněžního ústavu v ČR nebo se vyplácejí v hotovosti poštovní poukázkou. V případě výplaty dávky v hotovosti poštovní poukázkou hradí náklady na její doručení příjemce, tzn. že vyplacená dávka bude o tyto náklady snížena. Základní poukázečné činí 30 Kč, při dávce ve výši od 5 001 do 50 000 Kč poukázečné činí 40 Kč a za každých dalších započatých 10 000 Kč se poukázečné navyšuje o 7 Kč.

            Současně s dávkou obdrží příjemce písemné oznámení o druhu vyplácené dávky, její denní výši, výši denního vyměřovacího základu a období, za které byla dávka vyplacena. Oznámení se uvádí formou sdělení příjemci na výpisu z účtu nebo formou sdělení na poštovní poukázce (tzv. zpráva pro příjemce).

K žádosti o ošetřovné je nově třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Zaměstnavatel pak doplní další informace a předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

8. Výše ošetřovného

Výše ošetřovného  činí od prvního kalendářního dne  péče nebo ošetřování  60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky lze  zjistit pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného, která je zveřejněna  na internetových stránkách MPSV.

 

9. Nárok na „ošetřovné“  u osob samostatně výdělečně činných

Dle schválené právní úpravy bude OSVČ vyplácena peněžní podpora,  kterou realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu,  a to po celou dobu trvání mimořádných opatření.  Finanční příspěvek pro OSVČ  činí  424 Kč za každý den při péči o dítě nebo  osobu zdravotně postiženou alespoň v I.  stupni  závislosti, pokud  v souvislosti s karanténou musely OSVČ přerušit své podnikání a pečovat o děti nebo hendikepované osoby.  Ministerstvo průmyslu a obchodu  bude na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu  tyto částky vyplácet. O  „ošetřovné“ pro OSVČ je možné žádat od 1.dubna 2020 prostřednictvím obecního živnostenského úřadu. OSVČ  požádají o dotaci („ošetřovné“) za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze obdržely co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti. Žádost bude možné podávat i prostřednictvím  datových schránek.

O „ošetřovné“ bude moci požádat OSVČ pečující o dítě nebo děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Dítě nebo děti musejí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.

Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.

Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Příloha č. 1 - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Příloha   č.  2   -  Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

 

 

Formuláře

07.04.2020

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz


07.04.2020

Komentář k promíjecímu pokyn MF (FZ 4/2020).

Ministerstvo Financí vydalo 16. 3. 2020 ve Finančním zpravodaji takzvaný promíjecí pokyn, který je ve veřejných sdělovacích prostředcích občas nepřesně označován jako posunutí termínu k podání přiznání.

Je dobré si uvědomit některé zádrhele a úskalí tohoto Pokynu a nenechat se ovlivnit výkladem novinářů.

K odložení povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob na 1. 7. 2020:

Pokyn neposouvá termín k podání přiznání, ten stále zůstává takový, jaký byl. Tedy pokud má někdo povinnost podat přiznání 1. 4. tato povinnost stále zůstává.

Pokyn pouze promíjí finanční sankce za pozdní podání v případě, že prodlení nebude delší než do 1.7. Neboli pokud přiznání, které mělo být podáno do 1. 4., bude podáno do 1. 7. nebude vyměřena ani pokuta za pozdní podání, ani úrok z prodlení platby.

To však neznamená, že přiznání bylo podáno včas. Pokud by například poplatník žádal o snížení jiných sankcí, nemůže tvrdit, že si všechny své povinnosti plnil řádně a včas.

Pokud bude přiznání podáno a zaplaceno 2. 7. bude poplatník 91 dní v prodlení se všemi důsledky a nebude v 5 denní toleranční lhůtě, ale bude mu vyměřen úrok a pokuta za pozdní podání.

Pokud fyzická osoba změní mezi rokem 2018 a 2019 způsob vykazování výdajů (z paušálních výdajů na skutečné nebo naopak, z vedení účetnictví na daňovou evidenci apod.) a vznikne jí povinnost podat dodatečné přiznání za rok 2018, pak na toto dodatečné přiznání se Pokyn nevztahuje, tj. pokud bude podáno po 1. 4. a daň doplacena po 1. 4., bude poplatník 12 měsíců s prodlením platby a bude mu vyměřen příslušný úrok.

Pokyn se celkově zabývá pouze daní z příjmu. Sankce za pozdní podání přehledů sociálního a zdravotního pojištění a pozdní doplatky nepromíjí.

K odložení povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob na 1. 7. 2020:

Prominutí sankcí se týká i na podání přiznání a doplatky daně právnických osob, ale pouze účtujících v kalendářním roce. Právnická osoba s hospodářským rokem např. od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2019 má povinnost podat přiznání do 2. 5. 2020.

K prominutí pokuty 1000 Kč za pozdě podané kontrolní hlášení:

Prominutí sankce je vázáno na termín "povinnosti k její úhradě", tedy splatnosti sankce a prominuty budou sankce, které již byly vyměřeny a jsou splatné do 31. 7. i když se týkají starších období. Naopak pokud sankce dosud vyměřena nebyla, např. za porušení povinnosti podat kontrolní hlášení 25. 3., může jí finanční úřad vyměřit až v srpnu a prominuta nebude. Jedná se tedy o odložení platby pokuty, nikoliv její prominutí.

K prominutí pokuty za pozdní podaní přiznání k DPH a dalších povinností:

Ostatní prominutí pokut za pozdní podání jsou vázána na individuální prominutí (nebo částečné prominutí) úroků z prodlení z pozdní platby. Tedy pokud nevznikne úrok z prodlení (např. proto, že přiznání k DPH je na nadměrný odpočet, na přiznání je sice daňová povinnost, ale vzhledem zálohám nebo přeplatkům nevznikne nedoplatek nebo pokud k pozdní platbě dojde pouze s takovým prodlením, že úrok je nižší než 200 Kč a nevyměří se), pak nelze žádat o jeho prominutí a pokuta za pozdní podání souvisejícího přiznání nemůže být prominuta.

Závěr:

Vzhledem k tomu, že Komora daňových poradců si nemyslí, že by výše uvedené nesrovnalosti byly úmyslem Ministerstva Financí, ale pouze nedomyšleností při sestavování Pokynu, vyvolal jednání s Ministerstvem Financí o možnosti změny Pokynu.

Petr Beránek

daňový poradce 803

 

 

 

 

 

Odpovědi na dotazy

07.04.2020

Dotazy: 

      moc děkujeme za cenné informace. Bylo by možné zjistit  jak je to v případě, že školka není uzavřená, ale z důvody karantény rodinného příslušníka odmítla docházku dítěte? Školka za tímto účelem vydala písemné prohlášení, že dítě na dané období odmítla.

Vláda rozhodla o   uzavření všech školních a předškolních zařízení.  Jen na počátku března   mohla tato situace nastat. Od 12.3.2020 musí být vše uzavřeno.  Otázka karantény je jiná věc. Pokud byla nařízena karanténa rodiči, který z tohoto důvodu nemůže o dítě   pečovat,     má nárok na ošetřovné však nemá nárok v době prvních čtrnácti kalendářních dnů trvání karantény.  

2.      jen malý dotaz na upřesnění pro paní Klímovou,

co když na mladší dítě čerpá ošetřovné manželka-zaměstnankyně v nějaké firmě

a na druhé starší dítě by chtěl čerpat manžel OSVČ.

V zásadě je jedno jestli je jeden nebo druhý zaměstnanec nebo OSVČ

 

Zákonná úprava nevylučuje poskytování ošetřovného   každému z rodičů, pokud každý pečuje o jiné dítě. Není podstatné, zda jde o   zaměstnance  či  OSVČ.

U zaměstnance půjde o ošetřovné, u OSVČ půjde o finanční podporu vyplácenou jako „ošetřovné“ ve výši 412 Kč za den. 

 

           

3.      Dotaz je, jestli může každý rodič čerpat ošetřovné na jedno dítě, když mají dvě. Viz. výše odpověď č. 2.

4.       

měla bych dotaz ke změně, podle které společnost, která je vlastněna jediným společníkem nemůže zaměstnávat tohoto společníka jako zaměstnance.

Co dělat se stávajícímí pracovními smlouvami, které mají jednatelé uzavřeny ? A co vyplývá pro s.r.o., když pracovní smlouvy s jednatelem zůstanou uzavřeny?

Mohla byste mi k tomu sdělit podrobnější informace?

Jedná-li se o zaměstnance, pak   záleží na tom, zda  s.r.o. může nadále činnost vykonávat. Pokud nevykonává činnost z důvodů mimoř. opatření,  osoba jako zaměstnanec má dostávat náhradu mzdy ve výši 100% prům. výdělku.  Dle opatření, která vláda  stále precizuje a  mění,  se dá očekávat   finanční výpomoc ve  výši  80% vyplacených  náhrad. Poznamenávám, že  jednatel mám uzavřenou pracovní smlouvu a je též zaměstnancem.  Dá se předpokládat , že sám zaměstnanec na svou firmu nepodá soudní žalobu, nebo snad ano?

 

5.      Jsem OSVČ , v současné době z důvodů opatření nemohu podnikat - jsem pořadatelem a organizátorem kulturních akcí, které jsme teď museli všechny zrušit, popř. přesunout na podzim, ale jsem v důchodu (dostávám starobní důchod), ale jsem tedy bez přivýdělku z podnikání, a pečuji o své dvě nezaopatřené děti ( 3 a 6 let), na něž nikdo jiný ošetřovné nečerpá. Týká se mne v nějakém směru ošetřovné nebo jednorázový příspěvek ?  Děkuji za odpověď, řešení této problematiky jsem nikde nenašel.

Předpokládám, že jste účasten důchodového pojištění.   Pokud jste si hlídal příjmy tak , aby nebyla založena účast na  důchodovém pojištění, pak  je otázkou, jak budou tyto mimořádné výjimečné situace řešeny.  Předpokládejme, že jste platil zálohy na důchodové pojištění.  Pak v případě, že na tyto děti nečerpá matka dětí  ošetřovné z titulu její účasti na nemocenském pojištění, pak Vám vznikne nárok na  finanční podporu ve výši 412 Kč za každý den  péče o dítě (děti), pokud bylo   předškolní  zařízení, které děti navštěvovaly,   uzavřeno.  V případě, že matka dětí je účastna nemocenského pojištění, pak jistě již předložila zaměstnavateli doklad – žádost o ošetřování/ péči o dítě, a vznikne nárok na ošetřovné dle zákona č.187/2006 Sb.   V takových případech pak nemůže být poskytována finanční podpora OSVČ ve výši 412 Kč za kalendářní den. 

            Další finanční podpora ve výši 15 000 Kč měsíčně, která by měla být poskytována OSVČ,  byla  vládou slíbena a podmínky se  zatím precizují.  Nelze tedy poskytnout odpověď, zda se Vás, jako poživatele důchodu, bude  tato podpora týkat, neboť jste z hlediska charakteru podnikání  z hlediska zákona o důchodovém pojištění osobou samostatně výdělečně činnou vedlejší.  A dnes je již situace jiná.  Vláda rozhodla o výši jednorázové 25 000 Kč, a  má se týkat i OSVČ vedlejší.  

7.4.2020

1.      Chci se zeptat na situaci, která je u jedné z našich zaměstnankyň. Paní porodila 6. března 2020 po 3 klucích konečně dceru.  Na tu bere PPM

Tatínek je osvč, takže předpokládám, že bere očr na jednoho z chlapců. Podle mě by ale měla mít i matka nárok na očr na jednoho z těch 2 zbývajících chlapců, i když je na PMM.

Říkám to správně, nebo jsem to až moc překombinoval?

(RK):Pojištěnka  má nárok jen  na jednu dávku, kterou je v dané situaci  peněžitá pomoc v mateřství.

OSVČ nemá podle zákona o  nemocenském pojištění nárok na ošetřovné.  Ovšem  od 12.3.2020, kdy je vyhlášen nouzový stav, je  situace jiná.    OSVČ má za určitých  okolností nárok na   příspěvek  ve formě ošetřovného od   MPOČR za každý den 412 Kč.   Dle  dotazů  a odpovědí zveřejněných na stránkách  MPOČR   se uvádí, že  pokud druhý z rodičů pobírá jinou dávku či  příspěvek  (třeba i na jiné dítě), pak  nárok na  ošetřovné   pro OSVČ  nevzniká.

2.      Chtěla bych vas poprosit, zda by mi pani klimova dokázala poradit, jedna se o prekazku na strane zamestnance, který §, zamestnanec k nam prisel po vykonu trestu a donesl mi v mesici breznu propustku,ze byl v probacnim a mediačním stredisku, zrejme tam musí se nejak hlasit, ještě jsem se s tim v praxi nesetkala, tak nevim, jestli je to prekazka s náhradou mzdy nebo nikoliv.

(RK):Pokud byl odsouzený propuštěn z vazební věznice,  má obvykle povinnost  komunikovat s probačním a mediačním střediskem. V žádném případě se nejedná o placenou překážku, ale jen o omluvenou nepřítomnost v práci bez náhrady příjmu.

3.       

1.    

Vážení členové, milí kolegové,

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, viz informace níže, rušíme všechny vypsané akce, které měly proběhnout v březnu 2020. O náhradních termínech Vás budeme průběžně informovat. Dle nařízení bychom se mohli vidět po Velikonocích 14.4.2020 na semináři DPH s Ing. Langerovou. Budeme, zřejmě společně, sledovat situaci, pokud možno v naprostém zdraví. Prosím, abyste se opatrovali a neriskovali a zůstali v bezpečí domova. Teprve dnes oceňuji elektronickou komunikaci, snad budeme mít i větší klid na práci.

Přeji Vám všem pevné zdraví a o to víc se na Vás budu těšit!

Za výbor SÚ, Daniela Vláčilová

 

VLÁDA ČR VYHLÁSILA NA ÚZEMÍ STÁTU NOUZOVÝ STAV

Hygienická stanice hlavního města Prahy aktuálně informuje o důležitém rozhodnutí Vlády České republiky:


Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30. dnů.

 


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY O VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU NA ÚZEMÍ STÁTU - KE STAŽENÍ ZDE

 


 

Od soboty 14. března 00.00 hodin platí i mimořádná opatření v mezinárodní dopravě.


Vládou vyhlášené mimořádné opatření v souvislosti s vyhlášením stavu nouze se dotýká i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo zveřejnilo informace k připatým opatřením

 


 

Výběr opatření v Česku v souvislosti s výskytem koronaviru (potvrzeno je 96 případů ve všech krajích):

 

Nová opatření:

 

- Vláda kvůli výskytu koronaviru dnes vyhlásila na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky.

 

- Kabinet vyhlásil také zákaz vstupu do ČR cizincům z rizikových zemí, českým občanům se zakazuje cestovat do těchto zemí.

 

- Stát zakázal akce nad 30 účastníků.

 

- Od pátku 13. března 6:00 zakázal vstup na sportoviště, do wellness zařízení, do knihoven.

 

- Od pátku budou muset být mezi 20:00 a 06:00 uzavřeny restaurace.

 

- Vláda nařídila znovuzavedení kontrol na německých a rakouských hranicích. Od páteční půlnoci bude zakázáno přecházet hranice jinde než na 11 hraničních přechodech. Mimořádná opatření na některých přechodech byla zavedena již od 9. března. Při namátkových kontrolách pomáhá hasičům, policistům a celníkům i armáda.

 

- Zákaz vstupu bude platit od soboty. Podle premiéra vlády ČR se týká občanů Číny, Koreje a Íránu. Z evropských států to jsou Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko a Francie.

 

- Vláda vyhlásila zákaz vstupu do ČR cizincům z 15 rizikových zemí. Českým občanům vláda zakázala cestovat do těchto zemí. Češi ze zahraničí se vrátit mohou, při cestě z rizikových oblastí budou muset podstoupit karanténu. Zákaz vstupu bude platit od soboty. Zákaz vstupu se z evropských států týká Itálie, Španělska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Švédska, Nizozemska, Belgie, Británie, Norska, Dánska a Francie, z mimoevropských zemí Číny, Koreje a Íránu.

 

Opatření v letecké dopravě:

 

- Již koncem ledna ministerstvo zahraničí (MZV) doporučilo občanům ČR necestovat do některých oblastí v Číně, kde se koronavirus objevil. Vláda 3. února schválila zákaz přímých letů mezi Čínou a ČR (s platností od 9. února). S účinností od 5. března pak Česko zastavilo letecké spojení s Jižní Koreou a se severoitalskými regiony (Lombardie, Piemont, Emilia Romagna a Veneto-Benátsko).

 

Opatření na letištích, nádražích a státních hranicích:
 

- Informační kampaň a cílený screening cestujících z rizikových oblastí se koncem ledna rozšířil na všechna letiště v Česku. Od 25. února pražské letiště vyhradilo speciální brány pro přílety z Itálie, platí v nich zvýšená hygienická opatření a cílený screening pasažérů.


- Také na nádražích byla zavedena zvýšená hygienická opatření a spuštěna informační kampaň. Ministerstvo dopravy spolu s dopravci zavedlo desinfekci nádraží a mezinárodních spojů.

 

Vízová politika:

 

- MZV 30. ledna pozastavilo vydávání víz pro čínské občany a přestalo přijímat v Číně nové žádosti o víza. Česko přestalo vydávat víza i na zastupitelském úřadu v íránském Teheránu, kde je vysoký výskyt koronaviru.

 

Opatření v souvislosti s Itálií:

 

- Koncem února MZV doporučilo Čechům, aby se vyhnuli regionům v severní Itálii, kde se objevila nákaza. Zpočátku se nedoporučovaly jen cesty do regionů Lombardie a Veneto (Benátsko). Premiér Andrej Babiš (ANO) 6. března vyzval Čechy, aby nejezdili nikam do Itálie.


- Lidé, kteří se odtud budou vracet, mají zůstat dva týdny v izolaci. Opatření bylo zmírněno pro řidiče kamionů, zdravotní služby a piloty. V sobotu ministerstvo zdravotnictví nařídilo dvoutýdenní karanténu po návratu z Itálie i cizincům, kteří v ČR trvale či přechodně žijí.


- MZV oznámilo, že čeští občané se mohou z Itálie vrátit do Česka, přestože na celém území Itálie platí od 10. března karanténa.

 

Opatření ministerstva zdravotnictví:

 

- Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) koncem února požádal Správu státních hmotných rezerv (SSHR), aby nakoupila desetitisíce kusů roušek za desítky milionů korun. Ministerstvo zároveň od 4. března zakázalo vývoz respirátorů třídy FFP3 mimo ČR.


- Resort 5. března rozhodl, že na základě doporučení lékaře a hygienika budou testy na koronavirus pro všechny, nejen pro lidi po návratu z rizikových oblastí. V některých krajích začaly domácí odběry vzorků od pacientů s podezřením na nákazu. Ministr Vojtěch od 6. března zakázal vývoz dezinfekčních přípravků na ruce.


- Stát od 10. března zakázal s určitými výjimkami návštěvy v lůžkových odděleních nemocnic či v domovech seniorů. Také bylo rozhodnuto o nákupu většího objemu testů na koronavirus, které mají odhalit infekci do 29 minut. Ministerstvo rovněž rozšíří síť testujících laboratoří, jedná se stovkou nových.


- Ministerstvo 11. března rozhodlo, že do karantény musí také vojáci po návratu z oblastí s koronavirem (opatření se kromě Itálie, Číny či Íránu týká také Německa, Španělska či Francie).

 

Opatření v souvislosti s hromadnými akcemi:
 

- Stát zakázal akce nad 30 účastníků. Doposud platil zákaz akcí nad 100 účastníků. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce, veřejné i soukromé. Zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a na pohřby.

 

Opatření ve školství:

03.12.2019

Povinnosti zaměstnavatelů spojené se zavedením eNeschopenky

6. 11. 2019

Od 1. ledna 2020 zahájí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky. Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.

Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní. Změní se i způsob, jak se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Pojištěnec už nebude muset předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál zůstane v papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou nadále dokladovány „postaru“, tzn. stejně jako nyní, prostřednictvím papírových tiskopisů.
 

Hlavní změny a nové povinnosti týkající se zaměstnavatele

Zaměstnavatel již nebude přijímat doklady potřebné k výplatě dávky nemocenského od pojištěnce, kterému je předával ošetřující lékař, a dále je předávat Okresní správě sociálního zabezpečení.

Po 14 dnech trvání neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat ČSSZ přílohu k žádosti o dávku, a to v elektronické formě (papírový tiskopis bude možno použít pouze v případě technického výpadku, tiskopis bude distribuován stejně, jako tomu bylo doposud).

Do přílohy k žádosti o dávku bude zaměstnavatel nově uvádět informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat (stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské).

Při skončení dočasné pracovní neschopnosti bude zaměstnavatel zasílat hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.
 

Možnosti zaměstnavatele pro zjištění dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance

Pro zaměstnavatele se již nebude vystavovat žádný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. I nadále zůstane povinností pojištěnce, aby o své dočasné pracovní neschopnosti neprodleně informoval svého zaměstnavatele (např. telefonicky, mailem).

Zaměstnavatel bude mít také k dispozici služby pro ověření či stažení údajů o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců a na vyžádání mu o nich budou z ČSSZ odesílány notifikace.
 

Služby pro zaměstnavatele k ověření dočasných pracovních neschopností svých zaměstnanců

Zaměstnavatel bude mít k dispozici po přihlášení na ePortálu ČSSZ služby, které mu poskytnou detailní informace k dočasné pracovní neschopnosti každého zaměstnance i souhrnný přehled všech práce neschopných zaměstnanců. Výstup s detailními informacemi o jednotlivém případu dočasné pracovní neschopnosti bude možné uložit jako PDF soubor podepsaný elektronickou pečetí.

Ke službám ePortálu ČSSZ se lze přihlásit buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím některého z prostředků v rámci Národní identitní autority (NIA), tzn. elektronickým občanským průkazem nebo uživatelským účtem NIA, který lze zřídit bezplatně postupem uvedeným na portálu eidentita.cz (zde). K využívání služeb ePortálu může rovněž zaměstnavatel pověřit svého zaměstnance či jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Učinit tak může za pomocí k tomu určených služeb ePortálu (pro přihlášené klienty), případně interaktivních tiskopisů. Pověřené fyzické osoby pak mohou ke službám přistupovat prostřednictvím svých přihlašovacích údajů ke své datové schránce nebo prostřednictvím NIA. V případě pověření právnické osoby je třeba, aby tato sdělila ČSSZ fyzickou osobu, která za ni bude jednat. Důvodem je to, že služby ePortálu může za jiný subjekt využívat výhradně fyzická osoba (nikoliv právnická).
 

Možnost zasílání notifikací s informacemi o pracovní neschopnosti svých zaměstnanců

Zaměstnavatel bude mít možnost prostřednictvím ePortálu ČSSZ podat žádost o zasílání notifikací o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců. Notifikace o vzniku, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance budou zasílány do určených datových schránek a/nebo na určené e-mailové adresy, které zaměstnavatel uvede ve své žádosti.

Notifikace zasílané do datové schránky budou obsahovat údaje o zaměstnanci a jeho dočasné pracovní neschopnosti ve formě PDF souboru i XML souboru pro případné automatizované zpracování.

Notifikace zasílané do e-mailové schránky budou obsahovat pouze obecné upozornění, že prostřednictvím služeb ePortálu jsou pro zaměstnavatele dostupné nové informace.

Prvotní notifikace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance bude zaměstnavateli zasílána do datové schránky v okamžiku doručení hlášení ošetřujícího lékaře ČSSZ. Půjde o informativní zprávu zatím neověřenou v systémech ČSSZ, že u zaměstnance dotyčného zaměstnavatele lékař uznal pracovní neschopnost. Cílem je co nejrychlejší upozornění zaměstnavatele, zaslání ověřené notifikace pak bude následovat po zpracování podání na straně ČSSZ.
 

Služby pro zaměstnavatele, který chce s eNeschopenkami pracovat přímo ve svém softwaru

Bude zřízena nová služba „Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti“ typu dotaz – odpověď, která bude fungovat přes kanál VREP (APEP), tj. kanál provozovaný již v současnosti pro příjem elektronických podání od zaměstnavatelů. Tato služba umožní si průběžně automatizovaně stahovat do mzdového či personálního softwaru informace o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců. Obdobně bude možné tyto informace stahovat i prostřednictvím systému datových schránek. Způsob zapracování do SW zaměstnavatele pak záleží na jeho dodavateli. ČSSZ poskytuje dodavatelům SW pro zaměstnavatele podporu a spolupráci.
 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení


12.11.2019

Povinnosti zaměstnavatelů spojené se zavedením eNeschopenky

Od 1. ledna 2020 zahájí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky. Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.

Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní. Změní se i způsob, jak se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Pojištěnec už nebude muset předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál zůstane v papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou nadále dokladovány „postaru“, tzn. stejně jako nyní, prostřednictvím papírových tiskopisů.

Hlavní změny a nové povinnosti týkající se zaměstnavatele

Zaměstnavatel již nebude přijímat doklady potřebné k výplatě dávky nemocenského od pojištěnce, kterému je předával ošetřující lékař, a dále je předávat Okresní správě sociálního zabezpečení.

Po 14 dnech trvání neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat ČSSZ přílohu k žádosti o dávku, a to v elektronické formě (papírový tiskopis bude možno použít pouze v případě technického výpadku, tiskopis bude distribuován stejně, jako tomu bylo doposud). Do přílohy k žádosti o dávku bude zaměstnavatel nově uvádět informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat (stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské).

Při skončení dočasné pracovní neschopnosti bude zaměstnavatel zasílat hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

Možnosti zaměstnavatele pro zjištění dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance

Pro zaměstnavatele se již nebude vystavovat žádný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. I nadále zůstane povinností pojištěnce, aby o své dočasné pracovní neschopnosti neprodleně informoval svého zaměstnavatele (např. telefonicky, mailem).

Zaměstnavatel bude mít také k dispozici služby pro ověření či stažení údajů o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců a na vyžádání mu o nich budou z ČSSZ odesílány notifikace.
 

Služby pro zaměstnavatele k ověření dočasných pracovních neschopností svých zaměstnanců

Zaměstnavatel bude mít k dispozici po přihlášení na ePortálu ČSSZ služby, které mu poskytnou detailní informace k dočasné pracovní neschopnosti každého zaměstnance i souhrnný přehled všech práce neschopných zaměstnanců. Výstup s detailními informacemi o jednotlivém případu dočasné pracovní neschopnosti bude možné uložit jako PDF soubor podepsaný elektronickou pečetí.

Ke službám ePortálu ČSSZ se lze přihlásit buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím některého z prostředků v rámci Národní identitní autority (NIA), tzn. elektronickým občanským průkazem nebo uživatelským účtem NIA, který lze zřídit bezplatně postupem uvedeným na portálu eidentita.cz (zde). K využívání služeb ePortálu může rovněž zaměstnavatel pověřit svého zaměstnance či jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Učinit tak může za pomocí k tomu určených služeb ePortálu (pro přihlášené klienty), případně interaktivních tiskopisů. Pověřené fyzické osoby pak mohou ke službám přistupovat prostřednictvím svých přihlašovacích údajů ke své datové schránce nebo prostřednictvím NIA. V případě pověření právnické osoby je třeba, aby tato sdělila ČSSZ fyzickou osobu, která za ni bude jednat. Důvodem je to, že služby ePortálu může za jiný subjekt využívat výhradně fyzická osoba (nikoliv právnická).

Možnost zasílání notifikací s informacemi o pracovní neschopnosti svých zaměstnanců

Zaměstnavatel bude mít možnost prostřednictvím ePortálu ČSSZ podat žádost o zasílání notifikací o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců. Notifikace o vzniku, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance budou zasílány do určených datových schránek a/nebo na určené e-mailové adresy, které zaměstnavatel uvede ve své žádosti. Notifikace zasílané do datové schránky budou obsahovat údaje o zaměstnanci a jeho dočasné pracovní neschopnosti ve formě PDF souboru i XML souboru pro případné automatizované zpracování. Notifikace zasílané do e-mailové schránky budou obsahovat pouze obecné upozornění, že prostřednictvím služeb ePortálu jsou pro zaměstnavatele dostupné nové informace.

Prvotní notifikace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance bude zaměstnavateli zasílána do datové schránky v okamžiku doručení hlášení ošetřujícího lékaře ČSSZ. Půjde o informativní zprávu zatím neověřenou v systémech ČSSZ, že u zaměstnance dotyčného zaměstnavatele lékař uznal pracovní neschopnost. Cílem je co nejrychlejší upozornění zaměstnavatele, zaslání ověřené notifikace pak bude následovat po zpracování podání na straně ČSSZ.

Služby pro zaměstnavatele, který chce s eNeschopenkami pracovat přímo ve svém softwaru

Bude zřízena nová služba „Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti“ typu dotaz – odpověď, která bude fungovat přes kanál VREP (APEP), tj. kanál provozovaný již v současnosti pro příjem elektronických podání od zaměstnavatelů. Tato služba umožní si průběžně automatizovaně stahovat do mzdového či personálního softwaru informace o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců. Obdobně bude možné tyto informace stahovat i prostřednictvím systému datových schránek. Způsob zapracování do SW zaměstnavatele pak záleží na jeho dodavateli. ČSSZ poskytuje dodavatelům SW pro zaměstnavatele podporu a spolupráci.
 Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

 

10.10.2019

 

 

Poslední vlna EET od 1.5.2020

 

 

Včera, 9.10.2019, byla ve Sbírce zákonů pod č. 256/2019 Sb. vyhlášena novela zákona o evidence tržeb a zákona o DPH. Od 1.5.2020 tak bude spuštěna poslední vlna evidence tržeb a dojde k přeřazení některých plnění do 10% sazby DPH (např. u stravovacích služeb a u podávání točeného piva). Více informací získáte na semináři 26.11. a také na seminářích

 

EET - třetí fáze v roce 2020

VS: 79033 Datum: 26.11.2019, 9-14
Přednáší: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
Místo: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc
Cena: 1500Kč pro členy SÚ, 1700 Kč ostatní, včetně 21% DPH
Více na www.suol.cz/?id=1637

Seminář je určen pro širokou veřejnost, zejména fyzické a právnické osoby, ekonomy, účetní, daňové poradce a další subjekty, kterým vzniká v roce 2020 povinnost vést elektronickou evidenci tržeb. V rámci semináře získají účastníci informace, kdo je povinen vést elektronickou evidenci tržeb, od kdy a také jakým způsobem.

Program semináře:

 • princip evidence aneb jak to celé bude fungovat
 • princip evidence aneb jak to celé vlastně funguje
 • příjmy podléhající evidenci a tržby vyloučené z evidence aneb, na které příjmy netřeba vystavovat účtenky ani po zavedení 3 vlny
 • co se změní pro ty, kdo již povinně evidují
 • registrace, získání autentizační údaje a certifikátu
 • náležitosti účtenky a potřebná zařízení
 • informační cedule pro zákazníky
 • zvláštní režim elektronické evidence: papírové účtenky – kdo jej může využít
 • účtenková loterie
 • sankce za porušení zákona
 • zkušenosti z dosavadních kontrol
 • dotazy posluchačů, diskuse

 

Pozor na změny od 1.11.2019 :

 

Některé změny, které novela přináší, nabývají účinnosti již od 1.11.2019. Tyto změny se pochopitelně zatím (do konce dubna 2019) netýkají plateb z činností dočasně vyjmutých z evidence tržeb, od 1.11.2019 se tedy týkají pouze tržeb ze stravování, ubytování, maloobchodu a velkoobchodu.

 

Ani po novele evidenci tržeb nebudou podléhat platby uskutečněné platebními kartami – ať se jedná o platbu u obchodníka prostřednictvím terminálu v dané provozovně anebo o platbu prostřednictvím platební brány.

 

Od 1.11.2019 novela rozšiřuje tzv. „formální“ znak evidované tržby o platby uskutečněné tzv. platebními prostředky pro omezenou síť – slovy novely se jedná o platby uskutečněné prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb.

 

„Formální“ znak evidované tržby je po doplnění novelou např. naplněn u provozovatele stravovacího zařízení, který umožňuje „nabití“ peněz do elektronické peněženky a následně platbu za stravovací službu touto elektronickou peněženkou (v tomto případě je evidováno jak „nabití“, tak následná úhrada za stravovací službu touto elektronickou peněženkou). Nutno podotknout, že v uvedeném případě metodika Finanční správy doporučuje evidovat tržby i v současné době.

 

Uvedený „formální“ znak evidované tržby se po spuštění poslední vlny, tedy od 1.5.2020, uplatní např. u provozovatele atrakce, kde je u pokladny zakoupen žeton pro jednu jízdu (platba za žeton bude evidovanou tržbou) a následně je tento žeton použit k úhradě jedné jízdy na atrakci (toto použití žetonu již evidovanou tržbou nebude).

 

Od 1.11.2019 podléhají evidenci tržeb jen tržby na území ČR a také je opět náležitostí účtenky DIČ, ale jen pokud není tvořeno rodným číslem – jedná se ovšem pouze o náležitost účtenky pro účely evidence tržeb; daňový doklady pro účely DPH pochopitelně musí DIČ obsahovat i v případě plátce – fyzické osoby, u kterého je tvořeno rodným číslem.

 

Výjimky z evidence tržeb

 

Evidenci tržeb nadále obecně podléhají tržby, u kterých je naplněn „formální“ znak (typicky jde o tržbu v hotovosti) a současně i znak „materiální“ (musí se jednat o příjem z podnikání, proto se evidence tržeb nebude týkat příjmu v hotovosti, který bude fyzická osoba zdaňovat jako příjem z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů).

 

Pokud jsou uvedené znaky u příslušné úplaty naplněny, tak je povinnost ji evidovat, ledaže se jedná o výjimku. Novela s účinností k 1.5.2020 ruší přechodnou výjimku, která do konce dubna 2020 dočasně vylučuje z evidence tržby ze všech dalších oborů podnikatelské činnosti (kromě ubytování, stravování, maloobchodu a velkoobchodu).

 

Výjimky, kdy ani od 1.5.2020, nebudou tržby podléhat evidenci nadále upravuje § 12 zákona o evidenci tržeb, a to podle 3 odstavců:

podle odst. 1 se nadále povinnost evidovat tržby nevztahuje na tržby státu, územního samosprávného celku či příspěvkové organizace; např. příspěvková organizace může mít hotovostní tržby z podnikání a na tyto tržby se bez dalších podmínek vztahuje výjimka

podle odst. 2 nadále není např. tržba z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona nebo z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích

novela odst. 2 rozšířila o řadu výjimek, které se týkají sociální péče, sociálních služeb, sociální prevence a sociální rehabilitace

podle odst. 3 nadále není např. ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem (např. příjmy za prodej vyřazeného majetku zaměstnancům), z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků (podle současné metodiky Finanční správy je tato podmínka splněna, pokud příjem resp. výnos z podnikatelské činnosti za předchozí kalendářní rok činí nejvýše 300 000 Kč nebo 5 % z celkových příjmů resp. výnosů)

novela výjimky v odst. 3 rozšířila o tržby z telekomunikačních služeb a služeb s nimi souvisejících jako např. čerpání kreditu, nákup jízdenky na MHD přes SMS, tržby ze všech druhů hazardních her, tržby z obchodní letecké dopravy a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní (např. výběr sedadla), tržby nevidomých či hluchoslepých poplatníků a o tržby z předvánočního prodeje sladkovodních ryb (v období 18. prosince do 24. prosince, a to jen v provozovnách zabývajících se v tomto období jen prodejem sladkovodních ryb a souvisejícími činnostmi) – tato výjimka se uplatní v případě maloobchodního popř. i velkoobchodního prodeje sladkovodních ryb o letošních vánocích.

 

02.10.2019

Zkontrolujte včas platnost certifikátu v pokladním zařízení pro EET

 NOVÉ   1. 10. 2019

Finanční správa upozorňuje poplatníky, kteří si vygenerovali pokladní certifikát pro zařízení elektronické evidence tržeb před třemi lety, aby zkontrolovali jeho platnost. Do konce letošního roku a začátkem roku 2020 bude docházet k ukončení platnosti pokladních certifikátů, které byly generovány v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb.

Pokladní certifikát je nezbytný pro elektronickou evidenci tržeb, a pokud nedojde včas k jeho výměně za nový, nebudou tyto tržby evidované. Není třeba čekat na vypršení platnosti certifikátu, protože nový lze získat kdykoli dříve. Po expiraci nebo zneplatnění certifikátu nelze již certifikát obnovit ani prodloužit. Přenos pokladního certifikátu do pokladny nebo do pokladní aplikace si musí zajistit poplatník obvykle ve spolupráci s dodavatelem pokladny nebo pokladního software. Vydání certifikátu je zdarma.

Činnosti spojené s generováním pokladních certifikátů se provádějí ve webové aplikaci EET, ke je též možné ověřit dobu platnosti pokladního certifikátu, případně využít službu upozornění na konec jeho platnosti, a to formou zaslání e-mailu na zadanou adresu.

Přesný postup a odpovědi na často kladené otázky v souvislosti s výměnou pokladního certifikátu naleznete na stránkách www.etrzby.cz/cs/Vymena-certifikatu nebo epodpora.mfcr.cz.
 

Zdroj: Generální finanční ředitelství

04.09.2019

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2019

2. 8. 2019

Finanční správa upozorňuje poplatníky, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za část zdaňovacího období započatého v roce 2019 již v průběhu roku 2019, nejpozději však do 31. prosince 2019, že tak mohou učinit na tiskopise daňového přiznání pro zdaňovací období 2018 č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 25 (vč. jeho příloh) nebo na tiskopise č. 25 5405/D MFin 5405/D – vzor č. 2.

Pomocí aplikace Elektronické podání pro finanční správu (EPO) učinit takovéto podání nelze, neboť v aplikaci EPO není zveřejněna struktura pro podání daňových přiznání za části zdaňovacích období.
 

Finanční správa dále upozorňuje na odchylky v daňovém přiznání za zdaňovací období 2019, a to v základní části daňového přiznání:

 • k ř. 59 (ř. 34) Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona o daních z příjmů
  Pro rok 2019 je 48násobek průměrné mzdy podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb. ve výši 1 569 552 Kč.
   
 • k ř. 69a (ř. 43) Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení 
  Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení lze uplatnit za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti maximálně do výše minimální mzdy, tj. do výše 13 350 Kč.
   

Dne 1. 4. 2019 nabyl účinnost zákon č. 80/2019 Sb., kterým došlo mimo jiné k novelizaci ustanovení § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Danou novelou byl zvýšen limit výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek stavu platného pro zdaňovací období 2018. Zatímco pro zdaňovací období 2018 byl maximální limit výdajů, které si podnikatel mohl uplatnit paušálem, vypočítáván z částky 1 mil. Kč, nově se vypočítává z částky 2 mil. Kč. Maximální limity výdajových paušálů se tak zdvojnásobily. Velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40 % až 80 % dle jednotlivých profesí zůstává nezměněná. Zvýšení těchto limitů je použitelné již za zdaňovací období roku 2019, popř. za části zdaňovacího období roku 2019.


Uplatňují výdaje procentem z příjmů

Maximální částka uplatnitelného výdaje pro zdaňovací období 2018

Maximální částka uplatnitelného výdaje pro zdaňovací období 2019

Podnikatelé v zemědělské výrobě, lesním a vodním hospodářství a řemeslné živnosti

80 %

800 tis. Kč

1,6 mil. Kč

Ostatní živnostníci

60 %

600 tis. Kč

1,2 mil. Kč

Podnikatelé s jinými příjmy ze samostatné činnosti

40 %

400 tis. Kč

800 tis. Kč

Poplatníci s příjmy z nájmu

30 %

300 tis. Kč

600 tis. Kč

 

Zdroj: Finanční správa ČR

16.01.2019

Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH od 1. 1. 2019

3. 1. 2019

S ohledem na prodlevy v legislativním procesu přijetí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk č. 206), se od 1. 1. 2019 do nabytí účinnosti tohoto zákona uplatní přímý účinek směrnice Rady (EU) 2017/2455 a směrnice Rady (EU) 2016/1065.

Jedná se zejména o změny v ustanoveních, která upravují místo plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb vysílání a elektronicky poskytovaných služeb pro osoby nepovinné k dani a registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režimu mimo EU) pro osoby povinné k dani ze třetích zemí a poukazů.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk č. 206), obsahuje i změny vybraných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále „zákon o DPH“), které je České republika povinna transponovat do národního právního řádu s účinností od 1. 1. 2019.

Jedná se o změny ustanovení vycházející z článku 1 směrnice Rady (EU) 2017/2455, a to změna ustanovení:

 • § 10i zákona o DPH, který upravuje stanovení místa plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb vysílání a elektronicky poskytovaných služeb pro osoby nepovinné k dani,
 • § 27 zákona o DPH, ve kterém je navrženo doplnění nového odstavce 3 upravujícího vystavování daňových dokladů u osob registrovaných k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa,
 • § 110g zákona o DPH, který upravuje registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režimu mimo Evropskou unii) pro osoby povinné k dani ze třetích zemí.

Osobě povinné k dani splňující podmínky použití zvláštního režimu jednoho správního místa (režimu mimo Evropskou unii) podle čl. 358a směrnice Rady 2006/112/ES, který se mění směrnicí Rady (EU) 2017/2455, bude současně umožněna registrace do zvláštního režimu rovněž na základě přímého účinku.

Zároveň se povinná transpozice také týká i směrnice Rady (EU) 2016/1065, pokud jde o zacházení s poukazy.

Na základě toho, že Česká republika nestihne přijmout změny obsažené ve výše uvedených směrnicích EU do zákona o DPH k 1. 1. 2019, uplatní se přímý účinek těchto směrnic EU a osoby povinné k dani podle nich mohou postupovat až do nabytí účinnosti zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk č. 206).
 

Zdroj: Finanční správa ČR

29.10.2018

Elektronická fakturace – základní informace

3. 10. 2018

Co je to elektronická faktura/ce

Elektronická faktura (e-faktura) je dokumentem v digitální podobě (elektronickým dokumentem) podle ustanovení § 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a nařízení eIDAS. Může být doručena ve strukturovaném nebo nestrukturovaném datovém formátu. Může být účetním záznamem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, může sloužit i pro jiné účely (např. jako dodací list, záruční list, důkazní prostředek apod.).

E-faktura je dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU , o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, taková faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

E-faktura je dle usnesení vlády č. 347/2017 a vyhlášky č. 194/2009 Sb. , o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, elektronická faktura ve formátech, které předepisuje evropská směrnice 2014/55/EU, a elektronická faktura ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.
 

Formáty e-faktury a normy

 1. Evropská norma pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.
 2. Formáty / syntaxe dle čl. 3 odst. 2 evropské směrnice 2014/55/EU:
  - formát / syntax UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015,
  - formát / syntax UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice).
 3. Formát isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle usnesení vlády č. 347/2017 a vyhlášky č. 194/2009 Sb.).
   

Důležité termíny/důležitá data

31. 12. 2018
Povinnost ústředních orgánů státní správy a jimi podřízených organizačních složkami státu stanovená usnesením vlády č. 347/2017 přijímat elektronické faktury ve formátech stanovených evropskou směrnicí 2014/55/EU a dále ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.

1. 4. 2019
Povinnost zadavatelů veřejných zakázek v kategorii Česká republika a Česká národní banka přijímat a zpracovávat elektronické faktury odpovídající evropské normě pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

1. 4. 2020
Povinnost zadavatelů veřejných zakázek v kategorii Ostatní zadavatelé přijímat a zpracovávat elektronické faktury odpovídající evropské normě pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.
 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

05.09.2018

Změna podmínek podpory zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením

2. 7. 2018

Dne 30. června 2018 skončilo přechodné období, během kterého se zaměstnavatelé zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (OZP) mohli připravit na přechod od vymezování či zřizování chráněného pracovního místa (CHPM) k tzv. „uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce“. Chtějí-li tito zaměstnavatelé žádat o příspěvky na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce, musí mít s Úřadem práce České republiky (ÚP ČR) uzavřenou „Dohodu o uznání za zaměstnavatele osob se zdravotním postižením“ (dohoda o uznání). To platí stejně i pro nové zaměstnavatelé OZP, kteří příspěvek dosud nepobírali, ale hodlají o něj požádat.

Do konce června 2018 jsou podle nové právní úpravy za uznané zaměstnavatele považovány ty firmy, kterým ÚP ČR od 1. 1. 2018 poskytoval příspěvek podle § 78 zákona o zaměstnanosti ve znění účinném do 31. 12. 2017 a zároveň splňují zákonem stanovené podmínky.

Splnění podmínek pro uzavření dohody o uznání ověřuje ÚP ČR, a to i provedením místního šetření přímo na pracovištích zaměstnavatele. Jednou z těchto podmínek je bezhotovostní výplata mzdy nebo platu nejméně 80 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Tato podmínka platí od roku 2012. Změna právní úpravy od 1. 1. 2018 vymezila období, ve kterém se splnění této podmínky sleduje, a to na 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání.
 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

05.09.2018

Pojistné na sociální zabezpečení po ukončení studia

20. 7. 2018

Studium a jeho ukončení

Pokud student či absolvent nenastoupí do zaměstnání či nezačne podnikat, odvádět pojistné na sociální zabezpečení nemusí. Doba studia v období od 1. 1. 2010 ale není dobou důchodového pojištění ani tzv. dobou náhradní a nezapočítává se pro budoucí starobní důchod. Samotným ukončením studia tedy povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení též nevzniká. Rozhodujícím mezníkem pro odvod pojistného na sociální zabezpečení je podle zákona zahájení výdělečné činnosti, která založí účast na pojištění.
 

Student si může sám dobrovolně platit důchodové pojištění

Od dovršení 18. roku má však student či absolvent možnost přihlásit se na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa bydliště k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění, pokud si chce zajistit, aby se mu tato doba v budoucnu počítala pro starobní důchod. Měsíční pojistné hrazené v roce 2018 u osoby dobrovolně důchodově pojištěné činí minimálně 2 099 Kč. Za období studia je možné si dobrovolné důchodové pojištění doplatit zpětně i kdykoliv v budoucnu.
 

Nástup do zaměstnání

Když absolvent po ukončení studia nastoupí do zaměstnání, je povinen odvádět za něj pojistné na sociální zabezpečení jeho zaměstnavatel, který za zaměstnance plní i další povinnosti v sociálním zabezpečení (např. zasílá OSSZ evidenční list důchodového pojištění či podklady pro dávky nemocenského pojištění).

Zaměstnavatel však neodvádí pojistné na sociální zabezpečení, pokud jde o tzv. zaměstnání malého rozsahu (jestliže příjem nebyl sjednán ve výši alespoň 2 500 Kč za kalendářní měsíc a ani takové výše nedosáhl), a činnost vykonávanou na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč. Toto období se pak nepočítá do doby potřebné pro důchod a zaměstnanec není ani účasten nemocenského pojištění.
 

Zahájení podnikání

Když se absolvent po ukončení studia rozhodne podnikat, tedy zahájit samostatnou výdělečnou činnost, je třeba tuto skutečnost oznámit příslušné OSSZ podle místa bydliště, která mu sdělí i všechny potřebné informace, včetně údajů k placení pojistného a záloh na pojistné na důchodové pojištění. Pokud je podnikání hlavní činností, je placení záloh na důchodové pojištění povinné již v prvním roce podnikání. Měsíční záloha na pojistné se platí alespoň v minimální výši a pro rok 2018 je stanovena částkou 2 189 Kč.

Je-li podnikání vedlejší činností, což může být např. při zaměstnání nebo při pobírání rodičovského příspěvku, je povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění závislá na výši dosažených příjmů. Takzvaná „rozhodná“ částka podmiňující povinnost platit pojistné na důchodové pojištění je proměnlivá a v roce 2018 činí 71 950 Kč při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.
 

Vycestování do zahraničí

Studenti, kteří po ukončení studia v ČR vycestují do zahraničí, kde např. absolvují stáž či dále studují, taktéž pojistné na sociální zabezpečení neplatí. Pokud však budou v zahraničí pracovat, je třeba vědět, že v rámci EU platí pro sociální zabezpečení evropská koordinační pravidla, která určují, do kterého systému sociálního zabezpečení se z příjmu bude platit pojistné. Obvykle se platí do systému toho státu, kde je práce vykonávána. Obdobná pravidla platí při výdělečné činnosti v zemích, s nimiž má ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. O povinnostech v konkrétním státě je třeba se informovat u příslušné instituce daného státu. Pokud by student s bydlištěm v ČR vykonával práci na území dvou nebo více členských států EU, má oznamovací povinnost vůči OSSZ podle svého trvalého nebo hlášeného pobytu.
 

Nezaměstnanost a evidence u úřadu práce

Pokud absolvent zůstane po ukončení studia nezaměstnaný, bez ohledu na to, zda se zaeviduje či nezaeviduje na úřadu práce, pojistné na sociální zabezpečení odvádět nemusí. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je náhradní dobou důchodového pojištění. Ale pozor: pro budoucí důchod (starobní, invalidní, pozůstalostní) se však započítává pouze v omezeném rozsahu. Z doby evidence bez pobírání podpory v nezaměstnanosti či rekvalifikaci před 55. rokem věku se pro potřeby důchodového pojištění započítává maximálně 1 rok. Zejména při dlouhodobé nezaměstnanosti lze doporučit přihlásit se k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, aby se tato doba v budoucnu mohla zohlednit při stanovení důchodu.
 

Jiné situace, např. dobrovolnictví či specifické druhy výdělečné činnosti

Mohou nastat i další situace, při kterých nevzniká povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení. Např. výkon dlouhodobé dobrovolnické služby nebo vykonávání zvláštních druhů činnosti, které nezakládají účast na pojištění. Jde o (výše zmíněné) zaměstnání malého rozsahu, kdy příjem nebyl sjednán ve výši alespoň 2 500 Kč za kalendářní měsíc a ani takové výše nedosáhl, činnost vykonávanou na základě dohody o provedení práce, pokud odměna z ní nepřesahuje částku 10 000 Kč v měsíci, ale také např. činnost konanou v určitých případech na základě příkazní smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku, je-li vykonávána bezúplatně (v opačném případě jde již o samostatnou výdělečnou činnost). Také v těchto uvedených případech, kdy se pojistné na sociální zabezpečení neodvádí, je možné se za splnění zákonných podmínek přihlásit k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Ta sice nezajistí nárok na dávky nemocenského pojištění (v sociálních situacích jako je dočasná pracovní neschopnost, mateřství či potřeba ošetřování), ale má význam pro nárok na důchod.
 

Pojistné na sociální zabezpečení není totéž co zdravotní pojištění

Lidé se mnohdy nesprávně domnívají, že stát za studenty platí jak pojistné na zdravotní pojištění, tak pojistné na sociální zabezpečení. Jde o omyl. V systému sociálního zabezpečení stát plátcem pojistného u vybraných skupin osob není, neboť jde o zcela rozdílnou koncepci zabezpečení občanů. V praxi tak může nastat, že občan v určité situaci povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení nemá, zatímco ve zdravotním pojištění ano. Na povinnosti týkající se zdravotního pojištění je proto třeba se informovat u příslušné zdravotní pojišťovny.
 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

05.09.2018

Osobní konto dob důchodového pojištění lze snadno zkontrolovat

10. 8. 2018

Bez ohledu na to, zda vám do důchodu zbývá dvacet, patnáct, deset nebo jen pět let, své tzv. důchodové konto můžete mít pod kontrolou. O vyhotovení informativního osobního listu (přehledu) důchodového pojištění může totiž Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) požádat každý. Jednou za kalendářní rok je vyhotovení a doručení tohoto přehledu zdarma.

Přehled obsahuje výčet a součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny výdělky (přesněji vyměřovací základy), ze kterých bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud v něm lidé objeví nedostatky, mohou je včas začít řešit.

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění lze podat písemně i elektronicky. Písemná žádost (tu najdete v příloze) se zasílá poštou na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení, adresu, na kterou má být přehled zaslán, a podpis žadatele. Žádost lze zaslat také e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny ČSSZ posta@cssz.cz nebo datovou zprávou do datové schránky ČSSZ (ID: 49kaiq3) nebo využitím online služby ePortálu ČSSZ.

Muži ročníku narození 1957 a ženy narozené v roce 1960 v roce 2018 žádat nemusí, přehled obdrží automaticky.
 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Přílohy:

Zadost.pdf (29 kB)

05.09.2018

V systému EET se mění SSL certifikát

28. 8. 2018

Dne 10. 9. 2018 se na příjmové straně elektronické evidence tržeb (EET) změní certifikát, který zabezpečuje spojení mezi pokladními zařízeními, která evidují tržby, a příjmovou stranou EET.

Uživatelé pokladen, kteří si chtějí ověřit, zdali je jejich pokladní zařízení připraveno na změnu a bez jakýchkoliv problémů evidovat tržby, by se měli u svého dodavatele pokladního zařízení či software ujistit, zda je jejich zařízení na výměnu SSL certifikátu připraveno a důvěřuje certifikátům certifikační autority DigiCert. Také výrobcům a dodavatelům pokladních zařízení a software Finanční správa ČR doporučuje, aby zkontrolovali své systémy a ujistili se, že přechod na nový certifikát DigiCert Global Root G2 bude pro jejich zákazníky bezproblémový.

Důvodem výměny certifikátu je ukončení činnosti veřejné certifikační autority GeoTrust a převod jejích aktivit pod autoritu DigiCert.

Přestože je certifikační autorita Digicert standardně podporována většinou operačních systémů a internetových prohlížečů, může nastat situace, kdy u některých pokladních zařízení není kořenový certifikát autority DigiCert nastaven jako důvěryhodný. V takovém případě se nemusí pokladnímu zařízení od 10. 9. 2018 podařit navázat zabezpečené HTTPS spojení s příjmovou stranou EET.

Technické podrobnosti a informace jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.etrzby.cz/.
 

Zdroj:  Finanční správa ČR

05.09.2018

ÚZ Školství, září 2018

 NOVÉ   4. 9. 2018

V pondělí 10. září vyjde v edici ÚZ aktuální soubor školských předpisů. Protože objem publikace stále narůstal a protože jen málo uživatelů užívá současně jak předpisy pro regionální školství, tak i pro vysoké školy, rozhodli jsme se obě oblasti osamostatnit a vydat:

ÚZ č. 1278 Regionální školství, pedagogičtí pracovníci, výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

ÚZ č. 1279 Vysoké školství

Předplatitelé byli e-mailovou zprávou vyzváni, aby si sdělili, zda chtějí odebírat jedno nebo obě témata.

 

Redakce Nakladatelství Sagit, a.s.

27.06.2018

Informace k nové dávce - dlouhodobému ošetřovnému

5. 6. 2018

Od 1. června 2018 lze poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Tato až 90 denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, který byl hospitalizován po dobu nejméně 7 dní a u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči po dobu nejméně 30 dní.
 

V jakých situacích lékař vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče?

V případě závažného zhoršení zdravotního stavu z důvodu vážné nenadálé nemoci nebo úrazu, po němž následovala hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, která trvala alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, a současně ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči usoudil, že zdravotní stav propouštěné osoby do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování celodenní péče alespoň po dobu následujících 30 kalendářních dnů. Smyslem dlouhodobého ošetřovného je usnadnit péči o vážně nemocné a zdravotně postižené osoby, u kterých nastalo závažné akutní zhoršení zdravotního stavu. Není primárně určeno pro situace, kdy dochází ke kolísavému zhoršování chronického nepříznivého zdravotního stavu nebo je např. zahájena rekonvalescence po plánovaných výkonech (jako např. výměna kloubu, transplantace apod.).

Poprvé budou moci ošetřující lékaři zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči vystavit rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče 1. června 2018, avšak za předpokladu, že jde alespoň o sedmý den hospitalizace propouštěné osoby.
 

Jaké jsou podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné?

Aby mohla být dávka ošetřující osobě vyplácena, je základní podmínkou její účast na nemocenském pojištění, tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). Přitom platí, že před začátkem čerpání dávky trvala účast na nemocenském pojištění u zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na dávku splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné. OSVČ nesmí v době pobírání této dávky vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Specifickou podmínkou pro nárok na dlouhodobé ošetřovné je, že ošetřovaná osoba udělila souhlas s poskytováním dlouhodobé péče ošetřující osobě, a to na tiskopise žádosti o dávku. U nezletilých osob, které nenabyly plné svéprávnosti, se udělení souhlasu s poskytováním dlouhodobé péče nevyžaduje.
 

Komu budou okresní správy sociálního zabezpečení vyplácet dlouhodobé ošetřovné?

Okruh osob, které mohou brát dlouhodobé ošetřovné z důvodu poskytování dlouhodobé péče, je poměrně široký. Mohou jimi být příbuzní (např. manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř nebo snacha apod.) osoby vyžadující dlouhodobou péči. Dále to také může být druh nebo družka ošetřované osoby anebo osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče.
 

Jaké doklady jsou potřeba a jak se o dávku žádá?

Nárok na dlouhodobé ošetřovné se bude uplatňovat prostřednictvím několika předepsaných tiskopisů, některé vystavuje pouze ošetřující lékař zdravotnického zařízení lůžkové či ambulantní péče, jiné vyplní žadatel o dávku spolu s osobou, o kterou bude pečovat. OSVČ doklady předávají přímo „své“ OSSZ, u které jsou registrovány, zaměstnanec je OSSZ předá prostřednictvím svého zaměstnavatele.
 

Jak je to s omluvením nepřítomnosti v práci po dobu dlouhodobé péče?

Podle zákoníku práce uděluje zaměstnavatel zaměstnanci souhlas s nepřítomností v práci k poskytování dlouhodobé péče. Zpravidla tak učiní na základě předloženého tiskopisu „Žádost o dlouhodobé ošetřovné“. Zaměstnavatel není povinen tento souhlas udělit jen v případě, že tomu brání vážné provozní problémy. Neudělení souhlasu zaměstnavatel oznámí a zdůvodní zaměstnanci písemně. Pokud zaměstnanec bude mít za to, že zaměstnavatelem uvedené provozní důvody by udělení souhlasu neměly bránit, má možnost obrátit se na oblastní inspektorát práce.
 

Po jak dlouhou dobu je dlouhodobé ošetřovné vypláceno a je možné se vystřídat?

Dávka se poskytuje maximálně 90 kalendářních dnů ode dne vzniku potřeby dlouhodobé péče, tj. nejdříve od sedmého dne hospitalizace. V případě, že je ošetřovaná osoba opětovně hospitalizovaná, nebude ošetřující osobě za dobu hospitalizace (s výjimkou prvního a posledního dne hospitalizace) dlouhodobé ošetřovné vyplaceno. Během čerpání dlouhodobého ošetřovného je možné se vystřídat např. s jiným členem rodiny, avšak vždy pouze po celých dnech a se souhlasem osoby, které je péče poskytována. V případě pravidelného střídání ošetřující osoba k žádosti o dávku přiloží rozpis (harmonogram), ve kterých dnech bude poskytovat péči; i na rozpisu musí být uveden souhlas ošetřované osoby.

Ošetřující osobě může další nárok na dlouhodobé ošetřovné (u téhož či jiného člena rodiny) vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měla naposledy vyplaceno dlouhodobé ošetřovné.
 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

22.05.2018

Sdělení k zaplacení daně z nemovitých věcí

 NOVÉ   14. 5. 2018

Finanční správa zahájila rozesílku složenek na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2018. Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) končí 31. května 2018.

Fyzické osoby, které nemají zřízenou datovou schránku, obdrží do poštovních schránek bezplatnou „daňovou“ složenku. Fyzické osoby, které mají zřízenou datovou schránku, a právnické osoby obdrží informace pro placení daně do své datové schránky. Pokud právnická osoba nemá zpřístupněnou datovou schránku, dostane poštou běžnou poštovní poukázku. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace k placení daně do své e-mailové schránky. V případě poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO, proběhne úhrada daně v souladu s podmínkami České pošty.

Aby se na poštách a u pokladen netvořily nepříjemné fronty, složenky jsou rozesílány poplatníkům postupně tak, aby v jedné lokalitě neobdrželi všichni složenky současně. Poslední z nich poplatníci obdrží nejpozději do 22. května.

Nepřesáhne-li částka daně 5 000 Kč, je splatná celá do 31. května. Je-li daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. května a do 30. listopadu), avšak poplatník ji může v termínu do 31. května zaplatit i najednou.

Informaci o celkové výši daně a případném přeplatku nebo nedoplatku se poplatník dozví z oddělitelné části složenky (alonže), stejně jako adresu územního pracoviště, kde je uložen jeho daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Kdo vlastní více nemovitostí v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5 000 Kč, najde v obálce jen jednu složenku, kde budou platby za všechny nemovitosti v kraji sečteny dohromady. Kdo vlastní nemovitosti na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 Kč, najde v téže obálce více složenek.

Na složenkách je předtištěn bankovní účet finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. Částku celkové platby vyplní poplatník sám, a to podle údajů z alonže. Pro placení lze využít i QR kód, uvedený na alonži. Poplatníci, kteří se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, obdrží namísto složenky e-mailovou zprávu s kompletní informací pro placení daně.

Daň může být zaplacena:

 • bezhotovostním převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu,
 • na poště daňovou složenkou bez poštovného (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžnou složenkou,
 • prostřednictvím SIPO (platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě nejpozději do 31. ledna 2018; tito poplatníci neobdrží obálku s daňovou složenkou. Pozor na dostatečnou výši inkasního limitu pro platbu SIPO!),
 • hotově v pokladně finančního úřadu.

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2018 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje novou výši daně místně příslušný finanční úřad nejčastěji hromadným předpisným seznamem. Tento seznam je pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v pracovních dnech v průběhu měsíce května.

V případě nejasností či nesrovnalostí se mohou poplatníci obrátit na finanční úřad v místě, kde je umístěn jejich spis.
 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

02.05.2018

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018

 NOVÉ   2. 5. 2018

Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam.

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2018 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu.

Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu. Hromadné předpisné seznamy zpřístupní příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce května 2018. Informace o době, kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout, uveřejní jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou uveřejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.

Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění.

Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitých věcí stanovena podle zákona o dani z nemovitých věcí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.
 

Zdroj: Finanční správa ČR

26.03.2018

Nejčastější chyby v daňových přiznáních

13. 3. 2018

Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů na pět nejčastějších chyb v daňových přiznáních:

 1. Špatné uplatňování odčitatelných položek a slev na dani. Například tzv. školkovné uplatňují poplatníci v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili nižší částku. Nebo úroky z hypotéky si uplatňuje ten, kdo není vlastníkem předmětu bytové potřeby.
 2. Podnikatelé by si v přiznání za rok 2017 měli dát pozor na odčítání slevy na manželku a daňové zvýhodnění na dítě, a to v návaznosti na výši příjmů, ze kterých výdaje příslušným procentem uplatňují.
 3. Mnoho poplatníků chybně uplatňuje slevu na manželku (manžela). Nejčastější chybou bývá nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo peněžité pomoci v mateřství (tzv. mateřské) do příjmů manželky (manžela). Mateřská bývá zaměňována s rodičovským příspěvkem, který představuje dávku státní sociální podpory (stejně tak i porodné) a do vlastních příjmů manželky se pro účely uplatnění této slevy nezahrnuje.
 4. Poplatník vyživující dítě, jež s ním žije ve společné domácnosti, má nárok na daňové zvýhodnění. Přitom vyživuje-li v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, nárok může za tentýž kalendářní měsíc uplatnit pouze jeden z nich. Nejčastější chybou bývá právě duplicitní uplatnění jednoho dítěte dvěma poplatníky, ať už z důvodu nedorozumění či chybného posouzení společně hospodařící domácnosti.
 5. V neposlední řadě jde o zapomenutý podpis na daňovém přiznání.
   

Zdroj: Finanční správa ČR

05.03.2018

Informace k podávání přiznání k dani z příjmů za rok 2017

26. 2. 2018

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2017 je pro většinu poplatníků 3. duben 2018. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.

V posledních dnech podávání daňových přiznání budou rozšířeny úřední hodiny finančních úřadů a jejich územních pracovišť. Od pondělí 26. 3. 2018 do čtvrtka 29. 3. 2018 vždy od 8:00 do 17:00 hodin a v poslední den lhůty pro podání, tj. v úterý 3. 4. 2018, od 8:00 do 18:00 hodin.

Také v roce 2018 budou Pracovníci finančních úřadů a jejich územních pracovišť budou také vyjíždět do vybraných měst a obcí, aby usnadnili daňovým poplatníkům splnění povinnosti podání daňových přiznání. Podrobnější informace o místech a termínech těchto výjezdů najdete zde.
 
Zdroj: Ministerstvo financí ČR

20.02.2018

Uplatnění výdajových paušálů, slevy na manželku/manžela a daňového zvýhodnění na děti za rok 2017

16. 1. 2018

Podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), u nichž částka základu daně z podnikání nebo nájmu (popř. v součtu obojího) převyšuje polovinu celkového základu daně, mají možnost při podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 zvolit jednu ze dvou variant a vybrat si pro ně výhodnější zdanění.

V první variantě si mohou poplatníci uplatnit vyšší limit výdajového paušálu „zastropovaného“ částkou 2 mil. Kč zdanitelného příjmu, ze kterého je výdajový paušál počítán, současně si však nemohou uplatnit slevu na dani na manžela/manželku, jehož/jejíž příjmy nepřesáhly částku 68 tis. Kč ročně, ani daňové zvýhodnění na děti, i kdyby jinak splňovali zákonné podmínky pro jejich uplatnění.

Ve druhé variantě si slevu na manžela/manželku ve výši 24 840 Kč i daňové zvýhodnění na děti poplatníci uplatnit mohou, pokud splňují zákonné podmínky pro jejich uplatnění, ale musí použít nižší limit výdajového paušálu „zastropovaného“ částkou 1 mil. Kč zdanitelného příjmu, ze kterého je výdajový paušál počítán.

Poplatník

Uplatňují výdaje procentem z příjmů

Maximální částka uplatnitelného výdaje (1. varianta)

Maximální částka uplatnitelného výdaje (2. varianta)

Podnikatelé v zeměd. výrobě, lesním a vodním hospodářství a řemeslné živnosti

80 %

1,6 mil. Kč

800 tis. Kč

Ostatní živnostníci

60 %

1,2 mil. Kč

600 tis. Kč

Podnikatelé s jinými příjmy ze samostatné činnosti

40 %

800 tis. Kč

400 tis. Kč

Poplatníci s příjmy z nájmu

30 %

600 tis. Kč

300 tis. Kč


Volbu mezi oběma variantami zdanění může poplatník provést pouze ve zdaňovacím období roku 2017. Od zdaňovacího období 2018 již budou platit pro všechny podnikatele nižší limity výdajových paušálů a možnost uplatnění slevy na dani na manžela/manželku a uplatnění daňového zvýhodnění na děti (tj. druhá varianta).
 

Zdroj: Finanční správa ČR

20.02.2018

Změny v dobrovolném důchodovém pojištění

30. 1. 2018

U dobrovolného důchodového pojištění se od 1. 2. 2018 zavádí podmínka, že přede dnem podání přihlášky k důchodovému pojištění musí občan získat alespoň jeden rok pojištění, a to tzv. placeného pojištění (neboli doby výkonu výdělečné činnosti), nikoliv náhradní doby pojištění. Nadále platí, že dobrovolného důchodového pojištění může být účasten občan starší 18 let, který podal na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště přihlášku k tomuto pojištění na předepsaném tiskopisu.

V roce 2018 činí minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 2 099 Kč.
 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

20.02.2018

Soud odmítl postup finanční správy vyměřit DPH komukoliv z podvodného obchodního řetězce

13. 2. 2018

Nejvyšší správní soud (NSS) se zastal firmy, které finanční správa nepřiznala nárok na odpočet DPH kvůli údajnému zapojení do podvodného řetězce. Podle soudu jde o zásadní rozsudek pro daňovou oblast.

Firma přitom splnila veškeré podmínky stanovené pro přiznání nároku na odpočet daně. Naopak finanční správa dostatečně jasně nedoložila, že firma věděla o podvodném jednání, účastnila se jej anebo se při uzavírání obchodu chovala neobezřetně.

NSS uvedl, že při výběru daní nelze akceptovat, aby správce daně vyměřil daň fakticky komukoli v libovolně dlouhém řetězci, resp. aby se zaměřil na daňový subjekt, u něhož je vybrání daně z hlediska vymahatelnosti práva jednodušší a je zjevné, že daňový výnos bude zaručen.

Podle NSS nelze za „jednoho” a „dalšího” automaticky považovat „kteréhokoli” z účastníků v řetězci obchodů. Vždy je třeba hledat vazby mezi neodvedením daně, nárokováním odpočtu a povědomím o možném podvodu. Opačným způsobem by byla zcela nepřípustně zakládána objektivní daňová odpovědnost kteréhokoli subjektu zapojeného v obchodním řetězci a odpovědnost za pohyb a osud zboží.
 

Zdroj: Česká tisková kancelář

07.02.2018

Změny v dobrovolném důchodovém pojištění

30. 1. 2018

U dobrovolného důchodového pojištění se od 1. 2. 2018 zavádí podmínka, že přede dnem podání přihlášky k důchodovému pojištění musí občan získat alespoň jeden rok pojištění, a to tzv. placeného pojištění (neboli doby výkonu výdělečné činnosti), nikoliv náhradní doby pojištění. Nadále platí, že dobrovolného důchodového pojištění může být účasten občan starší 18 let, který podal na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště přihlášku k tomuto pojištění na předepsaném tiskopisu.

V roce 2018 činí minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 2 099 Kč.
 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

23.01.2018

Uplatnění výdajových paušálů, slevy na manželku/manžela a daňového zvýhodnění na děti za rok 2017

16. 1. 2018

Podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), u nichž částka základu daně z podnikání nebo nájmu (popř. v součtu obojího) převyšuje polovinu celkového základu daně, mají možnost při podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 zvolit jednu ze dvou variant a vybrat si pro ně výhodnější zdanění.

V první variantě si mohou poplatníci uplatnit vyšší limit výdajového paušálu „zastropovaného“ částkou 2 mil. Kč zdanitelného příjmu, ze kterého je výdajový paušál počítán, současně si však nemohou uplatnit slevu na dani na manžela/manželku, jehož/jejíž příjmy nepřesáhly částku 68 tis. Kč ročně, ani daňové zvýhodnění na děti, i kdyby jinak splňovali zákonné podmínky pro jejich uplatnění.

Ve druhé variantě si slevu na manžela/manželku ve výši 24 840 Kč i daňové zvýhodnění na děti poplatníci uplatnit mohou, pokud splňují zákonné podmínky pro jejich uplatnění, ale musí použít nižší limit výdajového paušálu „zastropovaného“ částkou 1 mil. Kč zdanitelného příjmu, ze kterého je výdajový paušál počítán.

Poplatník

Uplatňují výdaje procentem z příjmů

Maximální částka uplatnitelného výdaje (1. varianta)

Maximální částka uplatnitelného výdaje (2. varianta)

Podnikatelé v zeměd. výrobě, lesním a vodním hospodářství a řemeslné živnosti

80 %

1,6 mil. Kč

800 tis. Kč

Ostatní živnostníci

60 %

1,2 mil. Kč

600 tis. Kč

Podnikatelé s jinými příjmy ze samostatné činnosti

40 %

800 tis. Kč

400 tis. Kč

Poplatníci s příjmy z nájmu

30 %

600 tis. Kč

300 tis. Kč


Volbu mezi oběma variantami zdanění může poplatník provést pouze ve zdaňovacím období roku 2017. Od zdaňovacího období 2018 již budou platit pro všechny podnikatele nižší limity výdajových paušálů a možnost uplatnění slevy na dani na manžela/manželku a uplatnění daňového zvýhodnění na děti (tj. druhá varianta).
 

Zdroj: Finanční správa ČR

03.01.2018

Novinky v nemocenském pojištění pro rok 2018

 NOVÉ   2. 1. 2018

Rok 2018 přinese v oblasti nemocenského pojištění řadu změn. Některé z nich jsou účinné již od začátku roku 2018, jiné nabudou účinnosti až v průběhu roku. To se týká hlavně účinnosti nových dávek nemocenského pojištění. O otcovskou budou moci lidé požádat nejdříve od 1. února, o dlouhodobé ošetřovné až od 1. června.
 

Zvýšení nemocenského

Od 1. ledna 2018 se zvyšuje sazba nemocenského. Od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti bude nemocenské činit 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu místo původních 60 % a od 61. kalendářního dne pak 72 %. Lidem, kteří budou v dočasné pracovní neschopnosti déle než měsíc, bude tedy vypláceno vyšší nemocenské.
 

Nemocenské člena jednotky sboru dobrovolných hasičů a členů ostatních složek integrovaného záchranného systému

Od 1. února 2018 bude nemocenské za kalendářní den nově činit 100 % redukovaného denního vyměřovacího základu v případech, kdy byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva jako člen jednotky sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému. Uvedené platí i pro člena ostatní složky integrovaného záchranného systému, který k této složce není v pracovněprávním nebo služebním poměru. Pro vznik nároku na „vyšší dávku“ je třeba doložit potvrzení operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému, které potvrdí členství a příčinu pracovní neschopnosti či karantény.
 

Otcovská poporodní péče, neboli otcovská

Rovněž od 1. února 2018 budou moci lidé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou. Tato krátkodobá dávka umožní tatínkům zůstat v prvních týdnech po porodu doma, aby pomáhali mamince s péčí o novorozence. Nastoupit na dávku mohou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů, nelze ji čerpat přerušovaně a její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Žádost o otcovskou budou zaměstnanci podávat, tak jako u ostatních dávek nemocenského pojištění, prostřednictvím zaměstnavatele. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ji budou uplatňovat přímo u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány. Nárok na dávku OSVČ vznikne za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění. Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) se bude podávat prostřednictvím stejnojmenného tiskopisu. Žadatel vyplní přední stranu tiskopisu a odešle ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí 7 dnů, zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis společně s tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ příslušné OSSZ (tj. stejný postup jako u ostatních dávek nemocenského pojištění). Kromě tatínků může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž i žena), který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.
 

Dlouhodobé ošetřovné

Až od 1. června 2018 bude nově možné čerpat dlouhodobé ošetřovné. To budou moci využít lidé, kteří jsou nemocensky pojištěni po stanovenou dobu a potřebují se postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného. Tato nová dávka bude náležet při ošetřování osoby, která byla aspoň 7 dnů hospitalizována v nemocnici a po propuštění bude podle potvrzení ošetřujícího lékaře potřebovat ještě minimálně 30 dní celodenní péči. Dlouhodobé ošetřovné bude vypláceno maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice a dávka bude činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. V průběhu uvedených 90 dnů se ošetřující osoby budou moci v ošetřování střídat.
 

Další změny v zákoně o nemocenském pojištění s účinností od 1. února 2018

Další změny v zákoně o nemocenském pojištění jsou převážně provozně-technického a nikoli zásadního charakteru. Zpřesňuje se jimi například okruh nemocensky (a důchodově) pojištěných zaměstnanců, upravují se podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění v případě navazujících zaměstnání stejného druhu, podmínky nároku na dávku nemocenského pojištění u zaměstnání malého rozsahu, upravuje se stanovení rozhodného období pro výpočet dávek či podmínky při vyplácení nemocenského ve sporných případech.
 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

 


03.01.2018

Elektronická evidence tržeb po rozhodnutí Ústavního soudu

18. 12. 2017

Ústavní soud svým nálezem Pl. ÚS 26/16 rozhodl o následujících změnách v elektronické evidenci tržeb:

 1. Náběh III. a IV. fáze evidence tržeb je zrušen. O nových termínech startu dalších fází evidence tržeb a novém vymezení subjektů, kterých se budou tyto fáze týkat, se nyní může rozhodnout pouze novelou zákona o evidenci tržeb.
  III. fáze evidence tržeb se měla týkat např. svobodných povolání a taxislužby, IV. fáze pak vybraných řemesel a výrobních činností.
   
 2. Počínaje 1. březnem 2018:
  - nebudou bezhotovostní platby, tzn. platby platebními kartami a platebními branami, podléhat povinnosti evidence tržeb,
  - nebude DIČ povinným údajem uváděným na účtence (zůstává však povinným údajem zasílaným v datové zprávě).
   
 3. Výjimky z povinné evidence tržeb již nebude možné stanovit formou nařízení vlády, ale zákonem. Přitom výjimky dosud stanovené nařízením vlády č. 376/2017 Sb. zůstávají v platnosti až do konce roku 2018. 

   

Zdroj: Ústavní soud a Ministerstvo financí ČR

31.10.2017

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 NOVÉ   31. 10. 2017

Změnou zákona o daních z příjmů dochází od zdaňovacího období 2018 k rozšíření komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v souvislosti s ustanovením § 38k zákona o daních z příjmů. Prohlášení k dani budou moci zaměstnanci předkládat a činit (podepisovat) nadále v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě.

V případě elektronické formy je však nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance. Například se bude jednat o učiněné prohlášení k dani elektronickým podpisem nebo bude jednoznačná identifikace zaměstnance zajištěna elektronicky prostřednictvím interního informačního systému zaměstnavatele. Od roku 2018 bude tedy zcela na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů, jakou formu prohlášení k dani podle § 38k zákona o daních z příjmů u svých zaměstnanců zvolí, zda listinnou, či elektronickou. Případně lze obě uvedené formy kombinovat.

Uvedená elektronizace souvisí také s ustanovením § 38l zákona o daních z příjmů, které definuje způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění. K tomu Generální finanční ředitelství sděluje, že finanční úřady budou u zaměstnavatelů akceptovat předepsané doklady podle § 38l zákona o daních z příjmů předložené zaměstnancem i v elektronické podobě.

V případě vedení a archivace prohlášení k dani v elektronické podobě, doporučujeme, aby zaměstnavatel stanovil např. vnitřním předpisem podmínky, za kterých je možné elektronicky učinit prohlášení k dani a zajistil, že se bude jednat o dohledatelný systém mzdové agendy zaměstnavatele.

V souvislosti s výše uvedenou změnou  je vydán nový vzor tiskopisu prohlášení, který je určen pro účely výpočtu záloh na daň (platnost od zdaňovacího období 2018). Tento vzor najdete v příloze.
 

Zdroj: Generální finanční ředitelství

 

Přílohy:

25 5457 MFin 5457 - vzor č. 26.pdf (281 kB)

03.10.2017

Informace k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů

 NOVÉ   3. 10. 2017

Generální finanční ředitelství pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob při uplatňování nepřímé daňové podpory výzkumu a vývoje vydává informaci k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů.

Informaci uvádíme v příloze tohoto článku.
 

Zdroj: Generální finanční ředitelství

Přílohy:

Info-pro-uplatneni-odpoctu-na-podporu-vyzkumu-a-vyvoje.pdf (149 kB)

19.09.2017

Finanční správa bude při zajišťování daně postupovat vstřícněji

 NOVÉ   19. 9. 2017

Nově bude správce daně před vydáním zajišťovacího příkazu (podle § 167 až 169 daňového řádu a § 103 zákona o DPH) daňovému subjektu pečlivěji osvětlovat alternativní možnosti úhrady jistoty. Jedná se například o zástavní právo zřízené k majetku třetí osoby, ručení třetí osoby, finanční záruky nebo jiné zákonné způsoby zajištění tak, aby nedocházelo k nežádoucímu utlumení podnikatelské činnosti, ale zároveň nemohlo dojít k nežádoucímu vyvedení majetku mimo dosah orgánů Finanční správy. Finanční správa také zpřísní nároky na kvalitu odůvodnění každého vydaného zajišťovacího příkazu. Nově bude například metodicky upraven minimální rozsah podkladů, bez kterých nebude možné zajišťovací příkaz provést.

Ministerstvo financí současně zahájí mezirezortní diskuzi o legislativním ukotvení alternativní možnosti k institutu zajišťovacího příkazu, a to v podobě méně invazivního nástroje správy daní. Nový institut by spočíval v možnosti daňového subjektu zvolit si, jako alternativu namísto zajišťovacího příkazu, řádně jmenovaného správce s odbornými znalostmi, jehož schválení by po nezbytně nutnou dobu podléhaly všechny operace směřující ke zmenšení majetku příslušného daňového subjektu.

Z analýzy zajišťovacích příkazů vydávaných Finanční správou vyplývá, že Finanční správa tento institut nenadužívá. Vydání každého zajišťovacího příkazu podléhá deseti kontrolním článkům na různých úrovních Finanční správy. Systém deseti kontrolních článků znemožňuje, aby byl zajišťovací příkaz vydán bez náležité majetkové analýzy daňového subjektu a související právní argumentace.
 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

13.09.2017

Sdělení k osvobození od daně z příjmů v případě poskytnutí příspěvku na tištěné knihy

 NOVÉ   12. 9. 2017

Generální finanční ředitelství na základě množících se dotazů a z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů upozorňuje, že možnost poskytnutí příspěvku na tištěné knihy (včetně obrázkových knih pro děti, avšak mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy), jako nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi, bude u zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů až od 1. 1. 2018.

Zdroj: Generální finanční ředitelství

16.08.2017

Namísto sankce výzva u některých elektronických podání

 NOVÉ   15. 8. 2017

Poplatníci, kteří podají přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebo přiznání k dani z nemovitých věcí jinak než elektronicky, pokud mají povinnost činit podání elektronickou formou, budou nově nejprve vyzváni k nápravě a až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni.

Dosud se za nedodržení povinné elektronické formy podání ukládala „automatická“ pokuta ve výši 2 000 korun.
Výhradně elektronicky podávají řádná a dodatečná daňová přiznání, přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, hlášení a vyúčtování ti poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Povinné elektronické podávání platí také pro všechny plátce DPH.
 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

16.08.2017

Do důchodu v 65 letech

2. 8. 2017

Důchodový věk je s účinností od 1. 1. 2018 nově zastropován na 65 let. Snížení důchodového věku z 67 na 65 let se prakticky týká mužů a žen narozených v roce 1966 a později. U mužů a žen narozených před rokem 1966 se dosud stanovený důchodový věk nemění.

Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971 najdete v příloze.


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Přílohy:

Duchodovy_vek.pdf (114 kB)

13.07.2017

Daňové zvýhodnění na děti v roce 2017

 

Novelou zákona o daních z příjmů dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění podle § 35c odst. 1 zákona na druhé dítě z částky 17 004 Kč na částku 19 404 Kč ročně a na třetí a každé další dítě z částky 20 604 Kč na částku 24 204 Kč ročně. Uvedená změna nabývá účinnosti dnem 1. července 2017 s tím, že se použije již pro zdaňovací období roku 2017.

Za předpokladu, že poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, pak se toto zvýšení poprvé použije při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc červenec 2017. Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění za kalendářní měsíce leden až červen 2017 bude poplatníkovi zohledněna v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017, popř. v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017.
 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

13.07.2017

Informace k uplatňování zákona o DPH od 1. 7. 2017 ve vybraných oblastech

V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s účinností od 1. 7. 2017, vydalo Generální finanční ředitelství informace k uplatňování některých ustanovení tohoto zákona, a to v následujících oblastech:

 • vzniku povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby,
 • vyrovnání odpočtu daně a úpravy odpočtu daně,
 • institutu nespolehlivé osoby,
 • přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění,
 • institutu ručení.


Tyto informace najdete zdezde.
 

Zdroj: Finanční správa ČR

23.06.2017

Daňový balíček konečně platí - od 1.7.2017

Dne 16.6.2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 170/2017 Sb. zákon ze dne 4. dubna 2017, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). Zákon byl sice schválen s účinností od 1. dubna 2017, ale v případech, kdy je zákon vyhlášen až po datu schválené účinnosti, se uplatňuje výklad, že zákon nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů – v daném případě tedy 1.července 2017. Tento komentář především upozorňuje na výklady Finanční správy k tomuto daňovému balíčku a na aktualizaci pokynů k vyplnění kontrolního hlášení.
 

Vyhlášený text daňového balíčku je dostupný v aplikaci Sbírky zákonů Ministerstva vnitra ZDE.
 

Daňový balíček novelizuje zejména zákon o daních z příjmů (a také zákon o rezervách), zákon o DPH a daňový řád. Daňový balíček má jednotnou účinnost od 1.7.2017 a od tohoto data se uplatní veškeré změny v DPH a v daňovém řádu.
 

U daní z příjmů je situace velice nepřehledná, protože většina změn se uplatní až pro zdaňovací období roku 2018 (v případě hospodářského roku však již počínaje hospodářským rokem započatým 1.7.2017). Tato nepřehlednost může být velmi matoucí – v zákoně o daních z příjmů ve znění účinném od 1.7.2017 např. najdeme osvobození pro příspěvek zaměstnavatele poskytovaný nepeněžně zaměstnancům na nákup knih (§ 6 odst. 9 písm. d)); toto osvobození je sice účinné od 1.7.2017, ale podle přechodného ustanovení se použije až počínaje zdaňovacím obdobím roku 2018. Z uvedeného důvodu bylo úplné znění daňových zákonů od 1.7.2017 nakladatelstvím Anag zpracováno tak, aby obsahovalo i ta ustanovení zákona o daních z příjmů, která jsou od 1.7.2017 zrušena či novelizována, ale pro zdaňovací období roku 2017 se ještě použijí; ustanovení, která se použijí až od zdaňovacího období roku 2018, jsou samostatně vyznačena.
 

Zvýšení částek daňového zvýhodnění pro druhé dítě o 200 Kč měsíčně (na 1.617 Kč) a na třetí či další dítě o 300 Kč měsíčně (na 2.017 Kč) se uplatní poprvé při výpočtu záloh na daň ze závislé činnosti z červencových mezd. V daňovém přiznání za rok 2017 nebo při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2017 se uplatní nové částky daňového zvýhodnění za celý rok 2017, tedy i za prvé pololetí roku 2017. Např. pokud se zaměstnanci narodilo v 03/2017 druhé dítě, při výpočtu záloh na daň za měsíce 03 až 06/2017 zaměstnavatel používá částku daňového zvýhodnění na druhé dítě 1.417 Kč měsíčně a od 07/2017 začne používat částku 1.617 Kč; v rámci ročního zúčtování daně ovšem použije částku 1.617 Kč i za měsíce 03/ až 06/2017.
 

Povinně se také až od zdaňovacího období roku 2018 uplatní omezení pro výdaje uplatňované procentem z příjmů – např. OSVČ provozující živnost neřemeslnou a uplatňující výdaje ve výši 60 % příjmů může i po novele uplatnit výdaje ve výši 60 % příjmů, maximální částku ovšem novela snížila z 1,2 mil. Kč (naposledy pro rok 2017) na polovinu, tj. na 600 tis. Kč (povinně od roku 2018). Na polovinu novela snížila i maximální částky dalších procentuálních výdajů (výdaje uplatňované ve výši 80 % bude možné uplatnit jen do výše 800 tis. Kč, ve výši 40 % jen do výše 400 tis. Kč a u výdajů uplatňovaných ve výši 30 % jen do výše 300 tis. Kč; toto snížení se týká i fyzických osob s příjmy z pronájmu).
 

OSVČ (obdobně i fyzická osoba s pronájmu) s ročními příjmy nad 1 mil. Kč (rozhodující je vždy okruh příjmů, u kterého lze uplatnit příslušnou procentuální výši výdajů – např. celková roční výše příjmů z živnosti neřemeslné) může nadále uplatňovat výdaje v procentuální výši, ale s omezením maximální částky. Má-li tedy např. OSVČ s příjmy ze živnosti neřemeslné roční příjmy 1,5 mil. Kč, může za rok 2017 uplatnit 60% výdaj bez omezení, tj. v částce 900 tis. Kč, a za rok 2018 může také 60% výdaj uplatnit (pokud se nerozhodne pro uplatnění výdajů ve skutečné výši), ale jen ve výši 600 tis. Kč.
 

Daňový balíček přináší dílčí formulační změny také do pravidel pro uplatňování srážkové daně z podílů na zisku – tyto změny byly zapracovány do aktualizovaného komentáře k rozdělování a zdaňování podílů na zisku v SRO.
 

Finanční správa zveřejnila svůj komentář změn v daních z příjmů od 1.7.2017 v rámci souhrnného komentáře daňového balíčku, který je dostupný ZDE. Dále komentář bodově shrnuje změny v DPH a stručně se věnuje novelizaci zákona o správních poplatcích.
 

Stručně změny v zákoně o DPH shrnuje materiál Daňový balíček 2017 – Přehled změn v DPH, který nabízíme v pdf podobě za 99 Kč + dph a se kterým poskytujeme i další doplňkové  materiály – např. uspořádanou důvodovou zprávu či návrhy výkladů Finanční správy a jejich konečnou podobu ze 16.6.2017 (k těmto výkladům viz níže). Návrh výkladů byl aktuálně doplněn o návrh informace k uplatnění DPH u společností (sdružení) bez právní subjektivity, který Finanční správa teprve připravuje (návrh je dostupný i pro ty, kteří si materiál zakoupili již dříve).
 

Finanční správa dále zveřejnila výklady k některým změnám v uplatňování DPH, tyto výklady jsou dostupné ZDE. Jedná se o výklady těchto okruhů problémů:

 • k § 20a

I podle nové úpravy se daň nadále přiznává k datu přijetí úplaty, pokud předchází dni uskutečnění zdanitelného plnění. V novém § 20a je však výslovně stanoveno, že přijetím úplaty vzniká daňová povinnost jen tehdy, pokud je v okamžiku přijetí úplaty plnění, ke kterému se tato úplata vztahuje dostatečně určité. Dle výkladu je rozhodující dostatečná určitost plnění, ke kterému se úplata vztahuje, ve smyslu jeho daňového režimu – má-li být na základě úplaty např. dodáno zboží v základní sazbě daně s tím, že místem dodání bude ČR, je podle uvedeného výkladu úplata dostatečně určitá bez ohledu na to, jaké konkrétní zboží má být dodáno (např. velké modré pánské kalhoty nebo malá zelená dámská sukně) a bez ohledu na konkrétní místo plnění (prodej v prodejně v Brně nebo v Praze).

 • k režimu přenesení daňové povinnosti

Od 1.7.2017 dochází k rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti. Z praktického hlediska je zřejmě nejdůležitější, že režim přenesení daňové povinnosti za začne povinně používat u poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce (v kontrolním hlášení se bude vykazovat s kódem 4a). Okruh stavebních a montážních prací, při jejichž poskytnutí se používá režim  přenesení daňové povinnosti (v kontrolním hlášení se vykazují s kódem 4), se od 1.7.2017 nijak nemění – pokud plátce poskytuje zaměstnance, kteří vykonávají tyto práce, tak se na toto poskytnutí zaměstnanců nově od 1.7.2017 vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti je jedním z důvodů změn v kontrolním hlášení od 1.7.2017 a aktualizace pokynů pro jeho vyplnění (viz níže)  

 • k vyrovnání a úpravě odpočtu daně

Od 1.7.2017 zákon o DPH výslovně upravuje vyrovnání uplatněného odpočtu daně u zásob (obchodního majetku před jeho použitím), pokud následně dojde ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny. Obdobně pro stejné situace nově upravuje úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku. Výklad se zabývá zejména tím, kdy je zničení, ztráta či odcizení řádně potvrzeno – např. náležitostmi likvidačního protokolů, postupem při manku zjištěném inventarizací v návaznosti na předpisu tohoto manka k úhradě odpovědnému zaměstnanci apod.

 • k institutu nespolehlivé osoby

Vedle nespolehlivých plátců budou nově existovat i nespolehlivé osoby, které lze slangově označit za nespolehlivé neplátce. Informace o tom, že je daná osoba nespolehlivou osobou, bude součástí registru plátců DPH (jazykově je to sice nesmysl, ale je to tak). Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, tak bude automaticky považována za nespolehlivého plátce a její odběratel se od tohoto okamžiku bude automaticky dostávat do pozice ručitele (pokud nespolehlivý plátce daň neodvede).
 

V návaznosti na změny v DPH od 1.7.2017 byly aktualizovány také pokyny k vyplnění kontrolního hlášení od 1.7.2017. Tyto aktualizované pokyny, spolu s přehledem změn v těchto pokynech, jsou dostupné ZDE.
 

Aktualizované pokyny k vyplnění kontrolního hlášení reagují např. na rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1.7.2017 a nově se budou používat tyto kódy:

 • 1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
 • 3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
 • 4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
 • 6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
 • 7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví.Velice zajímavý je komentář k podávání kontrolního hlášení u společností (sdružení) bez právní subjektivity, podle kterého mohou podle přechodného ustanovení použít do 31.12.2018 stávající právní úpravu (podle které kontrolní hlášení podává pouze společník/člen sdružení pověřený vedením evidence DPH) použít pouze společnosti založené před účinností novely, tj. před 1.7.2017. U společností bez právní subjektivity založených od 1.7.2017 musí dle pokynů podávat každý společník kontrolní hlášení již za období od 1.7.2017. Přechodné ustanovení (bod 2. čl. VI zákona 170/2017 Sb.) ovšem žádné omezení pro použití stávající úpravy do konce roku 2018 jen pro společnosti vzniklé před 1.7.2017 neobsahuje, Finanční správa však přechodné ustanovení s tímto omezením vykládá. Zrušení zvláštní úpravy DPH pro uplatnění DPH u společností (sdružení) bez právní subjektivity, ke kterému od 1.7.2017 dochází, přinese do praxe řadu problémů. Metodiku k této problematice Finanční správa teprve připravuje (viz výše ke komentáři změn v zákoně o DPH).

21.06.2017

Pojistné na sociální zabezpečení studentů a absolventů

13. 6. 2017

Budoucí absolventi středních a vysokých škol se často ptají, zda po ukončení studia musí začít platit pojistné na sociální zabezpečení. To však záleží na konkrétní situaci. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto přináší přehled situací nejčastějších.
 

Po ukončení školy

Samotným ukončením studia povinnost odvádět pojistné nevzniká, tato povinnost souvisí zpravidla se zahájením výdělečné činnosti. Pokud tedy absolvent zůstane po ukončení studia nezaměstnaný, a to bez ohledu na to, zda se zaeviduje či nezaeviduje na úřadu práce, pojistné na sociální pojištění odvádět nemusí. Má však možnost přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění, pokud chce, aby se mu tato doba v budoucnu počítala pro důchod.
 

Po nástupu do zaměstnání

Když absolvent po ukončení studia nastoupí do zaměstnání, plní za něj povinnosti v sociálním zabezpečení jeho zaměstnavatel. To znamená, že zaměstnavatel za zaměstnance odvádí pojistné na sociální zabezpečení a zasílá do evidence ČSSZ zákonem stanovené informace a doklady (evidenční list důchodového pojištění). To neplatí pouze v případě tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy příjem nedosahuje 2 500 Kč za kalendářní měsíc, a při činnosti vykonávané na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč.
 

Při zahájení podnikání

Zahájení podnikání, přesně řečeno samostatné výdělečné činnosti, je třeba oznámit okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa bydliště. Pokud je podnikání hlavní činností, je placení důchodového pojištění povinné. Je-li podnikání vedlejší činností, což je např. právě při studiu (vč. brigád), je povinnost odvádět důchodové pojištění závislá na výši dosažených příjmů.
 

Při prázdninové brigádě

Je-li prázdninová brigáda činností, která zakládá účast na pojištění, plní povinnosti vůči ČSSZ za studenta zaměstnavatel. Období takové brigády pak může být započítáno pro nárok na budoucí důchod.
 

Při vycestování do zahraničí

Studenti, kteří nejsou výdělečně činní a sociální pojištění neplatí, nemají vůči ČSSZ žádnou povinnost ani při vycestování do zahraničí na stáž či studijní pobyt. Nemusí ČSSZ v těchto případech nic hlásit. Pokud budou v zahraničí pracovat, je třeba vědět, že v rámci EU platí pro sociální zabezpečení evropská koordinační pravidla, která určují, do kterého systému sociálního zabezpečení se z příjmu bude platit pojistné. Obvykle se platí do systému toho státu, kde je práce vykonávána. O povinnostech v konkrétním státě je třeba se informovat u příslušné instituce daného státu.
 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

21.06.2017

Zvýšení limitu pro uplatnění výjimky z EET veřejně prospěšnými poplatníky

29. 5. 2017

V návaznosti na několikaměsíční dialog, který s neziskovými organizacemi vedl resort financí, aktualizovala Finanční správa metodiku elektronické evidence tržeb pro tyto subjekty. Aby metodika lépe korespondovala s reálnou situací většiny těchto subjektů a eliminovala negativní dopady na jejich veřejně prospěšnou činnost, zvýšila limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost.

Neziskové organizace, jako jsou například vesnické spolky, obecně prospěšné společnosti či nadace, evidují pouze příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti, kterou vyvíjí za účelem podpory své hlavní nepodnikatelské činnosti, a to jen tehdy, přesáhnou-li jejich tržby 300 tisíc korun ročně nebo 5 % celkových příjmů.

Neziskové subjekty neevidují příjmy z hlavní nepodnikatelské činnosti, tzn. například členské příspěvky, dary, dotace či výnosy z veřejných sbírek. Pokud neziskový subjekt uspořádá akci, například výroční ples, hody, oslavy státních svátků, výročí založení obce, ze které inkasuje příjmy (vstupné, prodej zboží a služeb) a tato akce souvisí s posláním neziskového subjektu a není vykonávána soustavně, pak ani případný zisk z dané akce není tržbou z podnikání a není povinnost ho evidovat.
 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

21.06.2017

Možnost podávat žádosti o stanovení daně paušální částkou do 31. května 2017

16. 5. 2017

Prezidentem České republiky byl dne 28. 4. 2017 podepsán zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk 873 - dále „daňový balíček“). Daňový balíček nabude účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Jeho součástí je také novelizace ustanovení § 7a zákona o daních z příjmů (ZDP), které upravuje daň stanovenou paušální částkou.

Daňový balíček v novelizovaném ustanovení § 7a ZDP rozšiřuje okruh poplatníků, kterým může správce daně stanovit na jejich žádost daň paušální částkou, a to o poplatníky mající příjmy podle § 6 ZDP (tj. příjmy ze závislé činnosti) a poplatníky provozující podnikatelskou činnost se zaměstnanci.

Z přechodného ustanovení (čl. II bod 14 „daňového balíčku“) vyplývá, že novelizované ustanovení lze použít již pro zdaňovací období roku 2017, přičemž pro toto zdaňovací období stanoví lhůtu pro podání žádosti o stanovení daně paušální částkou nejpozději do 31. 5. 2017 a pro správce daně stanoví lhůtu pro projednání s poplatníkem a stanovení daně nejpozději do 15. 9. 2017.

Protože daňový balíček nebyl dosud ve Sbírce zákonů vyhlášen, novela § 7a ZDP bude účinná až po 31. 5. 2017. To ovšem nebrání poplatníkům, aby podle nových podmínek podávali žádosti o stanovení daně paušální částkou. Budou-li tyto žádosti podány do 31. 5. 2017, budou správcem daně projednány nejpozději do 15. 9. 2017. Na žádosti podané po 31. 5. 2017 nelze již pro rok 2017 daň paušální částkou stanovit.

Generální finanční ředitelství proto upozorňuje poplatníky, že žádosti o stanovení daně paušální částkou pro zdaňovací období roku 2017 je možno podávat nejpozději do 31. 5. 2017.
 

Zdroj: Finanční správa ČR

21.06.2017

Daňový balíček konečně platí - od 1.7.2017

Dne 16.6.2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 170/2017 Sb. zákon ze dne 4. dubna 2017, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). Zákon byl sice schválen s účinností od 1. dubna 2017, ale v případech, kdy je zákon vyhlášen až po datu schválené účinnosti, se uplatňuje výklad, že zákon nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů – v daném případě tedy 1.července 2017. Tento komentář především upozorňuje na výklady Finanční správy k tomuto daňovému balíčku a na aktualizaci pokynů k vyplnění kontrolního hlášení.
 

Vyhlášený text daňového balíčku je dostupný v aplikaci Sbírky zákonů Ministerstva vnitra ZDE.

26.04.2017

Termín podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016

 NOVÉ   25. 4. 2017

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají povinnost podat své okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016, a to ve většině případů nejpozději do 2. 5. 2017.

OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, mohou přehled podat v termínu do 1. 8. 2017. Podmínkou delšího termínu však je, že tuto skutečnost doloží okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně nejpozději do 2. 5. 2017.

OSVČ, které nejsou povinny podávat daňové přiznání, předkládají přehled okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do 31. 7. 2017 (pro předložení přehledu zdravotní pojišťovně byl termín nejpozději do 10. 4. 2017).
 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny

26.04.2017

Úprava odesílání e-mailů o změně stavu podání EPO

 NOVÉ   18. 4. 2017

Finanční správa upozorňuje uživatele Daňového portálu na změnu v odesílání notifikačních emailů oznamujících změnu stavu učiněného elektronického podání prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO).

Od 18. dubna 2017 budou nově odesílány pouze zprávy informující o přijetí podání na společné technické zařízení správce daně. Namísto zpráv dvou bude odesílána zpráva pouze jedna.

Změna se týká uživatelů, kteří v rámci odesílání podání EPO uvedli na stránce Odeslání písemnosti e-mailovou adresu pro možnost získání informací o průběhu zpracování. Pro garantované zjištění stavu podání lze využít službu Zjištění stavu podání v aplikaci EPO.
 

Zdroj: Finanční správa ČR


26.04.2017

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů

10. 4. 2017

Na tiskopise „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“ (tiskopis 25 5460/A MFin 5460/A – vzor č. 4), vydaném pro zdaňovací období 2017, bylo v řádku 3. „Úhrn skutečně sražené daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů uvedených na ř. 2“ v odkazu na § 36 odst. 2 zákona o daních z příjmů nahrazeno písmeno p) písmenem o).

V této souvislosti není nutné provádět změnu písmene či samotnou výměnu tiskopisu ve mzdových programech.
 

Zdroj: Finanční správa ČR

 


12.04.2017

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů

 NOVÉ   10. 4. 2017

Na tiskopise „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“ (tiskopis 25 5460/A MFin 5460/A – vzor č. 4), vydaném pro zdaňovací období 2017, bylo v řádku 3. „Úhrn skutečně sražené daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů uvedených na ř. 2“ v odkazu na § 36 odst. 2 zákona o daních z příjmů nahrazeno písmeno p) písmenem o).

V této souvislosti není nutné provádět změnu písmene či samotnou výměnu tiskopisu ve mzdových programech.
 

Zdroj: Finanční správa ČR

 

14.03.2017

Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

 NOVÉ   13. 3. 2017

Finanční správa přichází s další úlevou pro podnikatele. Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z „fixních“ pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc korun, mají nyní možnost požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut, a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 bude možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu.

V reakci na dosavadní praktické dopady sankčního systému kontrolního hlášení se také rozšiřuje výčet důvodů, za kterých je možné částečně nebo úplně prominout udělené sankce za nepodání kontrolního hlášení.

Podrobné informace ohledně rozsahu ospravedlnitelných důvodů, podání žádosti a postupů v řízení o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení jsou uvedeny v aktualizovaném pokynu GFŘ-D-29.
 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

14.03.2017

Příručka budoucího důchodce

28. 2. 2017

Důležité informace pro ty, kteří přemýšlejí o odchodu do starobního důchodu, shrnuje Příručka budoucího důchodce. Vysvětluje podmínky nároku na důchod, způsob jeho výpočtu a výplaty, postup při podání žádosti o důchod. Obsahuje také tabulku důchodového věku a doby pojištění potřebné pro starobní důchod. Nechybí v ní ani důležité kontakty a konkrétní příklady výpočtů důchodu pro rok 2017. Příručku najdete v příloze.
 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Přílohy:

PBD_2017.pdf (631 kB)

14.03.2017

Příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění

17. 1. 2017

U daňového zvýhodnění příspěvků na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění dochází počínaje úhradami za zdaňovací období roku 2017 k následujícím změnám:

 • limit osvobození od daně z příjmů, jde-li o příspěvky zaměstnavatele, se zvyšuje z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně (u zaměstnavatele jsou tyto příspěvky daňově uznatelným nákladem),
 • limit pro odpočet vlastních příspěvků od základu daně z příjmů se zvyšuje z 12 000 Kč na 24 000 Kč ročně.
   

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

22.02.2017

Režim přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací

 NOVÉ   7. 2. 2017

Generální finanční ředitelství upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, že dne 2. února 2017 uveřejnilo na webové stránce Finanční správy ČR dodatek k informaci čj. 105279/16/7100-20118-012884, k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací (vydané dne 29. 9. 2016).

Uvedený dodatek najdete v příloze.
 

Zdroj: Generální finanční ředitelství

Přílohy:

Rezim_PDP_u_poskytnuti_sluzby_el_komunikaci.pdf (381 kB)

22.02.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

31. 1. 2017

Od zdaňovacího období roku 2017 umožní Finanční správa České republiky využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále „daň“) prostřednictvím e-mailu.

Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, obdrží každoročně před splatností první splátky daně na jím určenou e-mailovou adresu zprávu, která bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou dosud uvedeny na alonži složenky (tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu).
V případě, že poplatník přihlášený k této službě neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu a na základě toho mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani.

O zřízení služby musí poplatník požádat místně příslušný finanční úřad (žádost najdete v příloze) a pokud je poplatníkem daně u více finančních úřadů, musí žádost podat na každý finanční úřad zvlášť. Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období musí být žádost poplatníkem podána správci daně nejpozději do 15. března zdaňovacího období.

Poplatníkům přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem nebude zaslána složenka.
Služba není určena pro poplatníky, kteří mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, ani pro právnické osoby, které mají zřízenu datovou schránku.

Finanční správa České republiky upozorňuje, že budou-li údaje pro placení daně e-mailem zaslány poplatníkovi až po splatnosti daně či nebudou-li mu zaslány vůbec, nemá tato skutečnost vliv na povinnost poplatníka uhradit daň v zákonem stanoveném termínu.
 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Přílohy:

Zadost.pdf (106 kB)

31.01.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

 NOVÉ   31. 1. 2017

Od zdaňovacího období roku 2017 umožní Finanční správa České republiky využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále „daň“) prostřednictvím e-mailu.

Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, obdrží každoročně před splatností první splátky daně na jím určenou e-mailovou adresu zprávu, která bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou dosud uvedeny na alonži složenky (tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu).
V případě, že poplatník přihlášený k této službě neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu a na základě toho mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani.

O zřízení služby musí poplatník požádat místně příslušný finanční úřad (žádost najdete v příloze) a pokud je poplatníkem daně u více finančních úřadů, musí žádost podat na každý finanční úřad zvlášť. Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období musí být žádost poplatníkem podána správci daně nejpozději do 15. března zdaňovacího období.

Poplatníkům přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem nebude zaslána složenka.
Služba není určena pro poplatníky, kteří mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, ani pro právnické osoby, které mají zřízenu datovou schránku.

Finanční správa České republiky upozorňuje, že budou-li údaje pro placení daně e-mailem zaslány poplatníkovi až po splatnosti daně či nebudou-li mu zaslány vůbec, nemá tato skutečnost vliv na povinnost poplatníka uhradit daň v zákonem stanoveném termínu.
 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Přílohy:

Zadost.pdf (106 kB)

28.01.2017

Autentizační údaje pro elektronickou evidenci tržeb

 NOVÉ   24. 1. 2017

Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje 1. března 2017. Dotkne se odhadem 250 tisíc podnikatelských subjektů z maloobchodu a velkoobchodu.

Prvním krokem přípravy ke správnému evidování tržeb je podání žádosti o autentizační údaje. O autentizační údaje k evidenci tržeb lze žádat buď elektronicky, a to výhradně na stránkách Daňového portálu prostřednictvím EPO formuláře žádosti (tu je nutné podepsat pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky), anebo osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu. Jiným způsobem podanou žádost o autentizační údaje (například datovou schránkou nebo v listinné podobě) nelze vyřídit. Pomocí autentizačních údajů se lze přihlásit do webové aplikace pro správu údajů evidence tržeb, kde si podnikatel po přihlášení zaeviduje své provozovny a následně vygeneruje certifikát pro evidenci tržeb, který je pak nutno nainstalovat do pokladního zařízení.

Podnikatelé si mohou správné nastavení a funkčnost spojení pokladního zařízení se systémem evidence tržeb ověřit buď v ostrém, nebo v ověřovacím módu produkčního prostředí. Pokud zvolí ověřovací mód, tyto zprávy se kontrolují při příjmu, odesílá se odpověď, ale neukládají se v databázi Finanční správy, proto jsou vhodné pro testovací účely.

Obchodní činnosti spadající do druhé vlny jsou uvedeny v Klasifikaci ekonomických činností (NACE) v kódu 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47.
 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR


10.01.2017

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016

 NOVÉ   10. 1. 2017

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

Jednotné kurzy měn uváděných v kurzovním lístku ČNB za zdaňovací období 2016 uveřejnilo Generální finanční ředitelství v pokynu GFŘ D-31, který najdete v příloze.

Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou, případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.
 

Zdroj: Generální finanční ředitelství

Přílohy:

Pokyn_GFR_D-31.pdf (278 kB)

10.01.2017

Povinná náležitost mzdového listu

 NOVÉ   3. 1. 2017

Podle § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů mzdový list obsahuje údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění.

Pro účely mzdového listu za zdaňovací období 2016 se jedná o údaje o ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015, které bylo provedeno v roce 2016, a to včetně výpočtu daně za období 2015.

V této souvislosti Finanční správa sděluje, že nebude rozporovat případy, kdy na mzdovém listě za zdaňovací období 2016 bude případně uveden výsledek ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016 včetně výpočtu daně za toto období. Totéž platí i pro zdaňovací období 2015.

Finanční správa tedy tímto žádá plátce daně a tvůrce mzdových programů, aby pro zdaňovací období 2017 již byla tato náležitost mzdového listu uvedena do souladu se zákonem o daních z příjmů a s tímto sdělením.
 

10.01.2017

Změny v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2017

 NOVÉ   26. 12. 2016

Rok 2017 přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. otcovské poporodní péče a rodičovský příspěvek půjde v roce 2017 čerpat flexibilněji.

Podrobnější informace k těmto změnám najdete v příloze.
 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Přílohy:

Novinky_MPSV_v_roce_2017.pdf (434 kB)

10.01.2017

Příručka pro osoby se zdravotním postižením

 NOVÉ   20. 12. 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo aktualizovanou příručku pro osoby se zdravotním postižením. Příručka si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v mnohdy složitém sociálním systému. Aktualizovaná verze obsahuje mimo jiné informace o tom, že letos (v r. 2016) se poprvé od jeho zavedení zvýšil příspěvek na péči. Obsahuje ale také řadu dalších důležitých informací, tipů a rad.

Publikace dále odpovídá na otázky typu: za jakých podmínek má člověk nárok na příspěvek na péči, jaká je jeho výše, kde může o dávky žádat, kdo o příspěvku rozhoduje, jaké dokumenty a tiskopisy žadatel potřebuje.

Jsou tu popsány i jednotlivé druhy sociálních služeb, které může osoba se zdravotním postižením využít.

Příručka je k dispozici ve vestibulech budov Ministerstva práce a sociálních věcí, na kontaktních pracovištích úřadů práce a na okresních správách sociálního zabezpečení.
 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

17.12.2016

Prokazování původu majetku

 NOVÉ   13. 12. 2016

Od prosince 2016 nabyl účinnosti tzv. zákon o prokazování původu majetku (novela zákona o daních z příjmů), který výrazně rozšiřuje možnosti Finanční správy vypátrat nepřiznané a zatajené příjmy a následně je zdanit.

Finanční správa bude moci vyzvat k prokázání příjmu poplatníka, jehož příjmy uvedené v daňových přiznáních neodpovídají nárůstu jeho jmění nebo spotřeby a zároveň rozdíl mezi jím uvedenými příjmy a nárůstem jmění přesahuje 5 milionů korun. Výzva se může vztahovat pouze k období, u něhož ještě neuplynula lhůta pro stanovení daně, která je v běžných případech tříletá. Nárůstem jmění se přitom rozumí nárůst majetku po odečtení dluhů souvisejících s nárůstem tohoto majetku. Na základě výzvy poplatník prokazuje, že byl jeho majetek financován z řádně zdaněných zdrojů.

Pokud poplatník nebude schopen prokázat původ svých příjmů, správce daně přistoupí ke stanovení daně podle „zvláštních“ pomůcek. To znamená, že odhadne výši zatajených příjmů poplatníka na základě porovnání s nárůstem jeho majetku a doměří daň. Současně předepíše penále ve výši až 100 procent takto doměřené daně.
 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR


17.12.2016

Uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb

6. 12. 2016

Generální finanční ředitelství vydalo upřesňující informace k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb. Poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů bylo od 1. prosince 2016 přeřazeno z 21% sazby DPH do první snížené sazby, tj. 15% sazby DPH.

Text „Informace“ najdete v příloze.
 

Zdroj: Generální finanční ředitelství

Přílohy:

Informace_GFR_k_uplatneni_sazeb_DPH_od_2016_12_01.pdf (144 kB)

17.12.2016

Trestní odpovědnost právnických osob

29. 11. 2016

Od 1. prosince 2016 se rozšiřuje okruh trestných činů, kterých se mohou dopustit právnické osoby.

Dosavadní koncepce, tj. vyjmenování trestných činů, za které může být právnická osoba trestně odpovědná, se nahrazuje jejich negativním vymezením. To znamená, že právnické osoby budou trestně odpovědné za všechny trestné činy s výjimkou těch, o kterých tak stanoví zákon (zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim).

Cílem této změny je umožnit trestněprávně postihnout i ta jednání právnických osob, u kterých je to z povahy věci žádoucí.
 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR

15.11.2016

Pracujete při pobírání starobního důchodu?

 NOVÉ   14. 11. 2016

Seniorům, kteří při pobírání starobního důchodu pracují nebo podnikají, může být zvýšen důchod za dobu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění za každých 360 kalendářních dnů této činnosti. Ale pozor, do těchto 360 dnů se nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti či ošetřování člena domácnosti. Žádost o zvýšení důchodu může podat i příjemce předčasného starobního důchodu, který vykonává výdělečnou činnost po dosažení řádného důchodového věku.

Zvýšení důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) výhradně na základě písemné žádosti. Tu je možné podat nejlépe prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Zde klientům odborníci poskytnou pomoc jak s její formulací, tak i při kompletaci potřebných dokladů. Žádost lze případně zaslat také přímo na ústředí ČSSZ. K žádosti se předkládá evidenční list důchodového pojištění prokazující dobu výdělečné činnosti, pokud již nebyl zaměstnavatelem zaslán ČSSZ. Osoby samostatně výdělečně činné předkládají výpis z evidence, který jim vydá příslušná OSSZ.

Částka, o kterou se důchod zvýší, je individuální, protože se stanovuje z výpočtového základu, ze kterého byl důchodci vyměřen jeho starobní důchod.

U důchodců, kteří pobírají důchod a současně při něm pracují, činí zvýšení 0,4 % výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dnů. Nárok na toto zvýšení vznikne ode dne následujícího po dni, kterým důchodce získal 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti. Případný nezhodnocený zbytek dnů se použije pro eventuální následující zvýšení.
 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

15.11.2016

Příspěvek na dojíždění a přestěhování se za prací

8. 11. 2016

Od listopadu 2016 začal Úřad práce ČR (ÚP) poskytovat příspěvek na dojíždění za prací v rámci celé České republiky. Dosud měli uchazeči a zájemci o zaměstnání tuto možnost pouze v rámci pilotního provozu v šesti krajích ČR. Nově mohou lidé žádat také o příspěvek na přestěhování.
 

Příspěvek na dojíždění za prací

O příspěvek na dojíždění za prací mohou žádat uchazeči, kteří budou do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec a jsou v evidenci ÚP déle než 5 měsíců. Zároveň musí uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, a to delší než 6 měsíců. Žádost je nutné podat ještě v době, kdy je uchazeč v evidenci ÚP. Příspěvek bude ÚP poskytovat po dobu trvání pracovního poměru, maximálně však 12 měsíců. Příspěvek je určen na úhradu nákladů, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s dojížděním do práce. Peníze tedy může zaměstnanec použít např. na zaplacení jízdného, nákup pohonných hmot, ubytování nebo třeba hlídání dětí.
 

Příspěvek na přestěhování se za prací

Nově je možné požádat o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Žádat o něj může uchazeč, který nastoupil do práce mimo místo své bydliště nebo se případně už přestěhoval. Dále je nutné, aby byl uchazeč v evidenci ÚP déle než 5 měsíců, a to půl roku před podáním žádosti. Další podmínkou je vzdálenost přestěhování, která musí být vzdušnou čarou delší než 50 km. Příspěvek není možné poskytnout v případě přestěhování do zahraničí. Žádost je třeba podat na krajské pobočce ÚP, v jejímž územním obvodu se nacházela původní adresa žadatele a kde byl dotyčný v evidenci. Zájemce pak musí ještě doložit adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní nebo nájemní smlouvu. Úřad práce může příspěvek opakovaně poskytnout stejnému žadateli jedenkrát za 3 roky, a to jen tehdy, pokud odpracoval v zaměstnání, na které dostal původní podporu, minimálně 12 měsíců.
 

Formuláře žádostí jsou k dispozici zde. Zájemcům jej také poskytnou zaměstnanci kontaktních pracovišť ÚP.
 

Zdroj: Úřad práce ČR

08.11.2016

Příspěvek na dojíždění a přestěhování se za prací

 NOVÉ   8. 11. 2016

Od listopadu 2016 začal Úřad práce ČR (ÚP) poskytovat příspěvek na dojíždění za prací v rámci celé České republiky. Dosud měli uchazeči a zájemci o zaměstnání tuto možnost pouze v rámci pilotního provozu v šesti krajích ČR. Nově mohou lidé žádat také o příspěvek na přestěhování.
 

Příspěvek na dojíždění za prací

O příspěvek na dojíždění za prací mohou žádat uchazeči, kteří budou do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec a jsou v evidenci ÚP déle než 5 měsíců. Zároveň musí uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, a to delší než 6 měsíců. Žádost je nutné podat ještě v době, kdy je uchazeč v evidenci ÚP. Příspěvek bude ÚP poskytovat po dobu trvání pracovního poměru, maximálně však 12 měsíců. Příspěvek je určen na úhradu nákladů, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s dojížděním do práce. Peníze tedy může zaměstnanec použít např. na zaplacení jízdného, nákup pohonných hmot, ubytování nebo třeba hlídání dětí.
 

Příspěvek na přestěhování se za prací

Nově je možné požádat o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Žádat o něj může uchazeč, který nastoupil do práce mimo místo své bydliště nebo se případně už přestěhoval. Dále je nutné, aby byl uchazeč v evidenci ÚP déle než 5 měsíců, a to půl roku před podáním žádosti. Další podmínkou je vzdálenost přestěhování, která musí být vzdušnou čarou delší než 50 km. Příspěvek není možné poskytnout v případě přestěhování do zahraničí. Žádost je třeba podat na krajské pobočce ÚP, v jejímž územním obvodu se nacházela původní adresa žadatele a kde byl dotyčný v evidenci. Zájemce pak musí ještě doložit adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní nebo nájemní smlouvu. Úřad práce může příspěvek opakovaně poskytnout stejnému žadateli jedenkrát za 3 roky, a to jen tehdy, pokud odpracoval v zaměstnání, na které dostal původní podporu, minimálně 12 měsíců.
 

Formuláře žádostí jsou k dispozici zde. Zájemcům jej také poskytnou zaměstnanci kontaktních pracovišť ÚP.
 

Zdroj: Úřad práce ČR

03.11.2016

Nabídka pracovní pozice:

Zdravotní sestra pro ordinaci praktického lékaře pro dospělé na zkrácený pracovní úvazek  
Město: Olomouc 779 00, adresa Palackého 643/8, Praktik MPV s.r.o.

Požadované vzdělání:
•    Střední zdravotní škola nebo ekvivalent
Požadované zkušenosti:
•    registrovaná zdravotní sestra, praxe min. 5 let v oboru
Co by měla ideální kandidátka mít?
•    příjemné vystupování
•    velký smysl pro zodpovědnost a pečlivost
•    výborné komunikační dovednosti
•    orientaci v oboru a  v lékařské administrativě, práce na PC
Nabízíme:
•    práci v příjemném prostředí
•    práce na zkrácený úvazek (Po,Út,Čt,Pá 7:00-12:00, St 13:00-18:00)
•    hrubá mzda 14000 Kč/měs
Nástup možný od: 01. 01. 2017

Životopis zasílejte na adresu: petra.varekova@seznam.cz

01.11.2016

Daň při převodu nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel

 NOVÉ   1. 11. 2016

Počínaje 1. 11. 2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nově výhradně jejich nabyvatel. Smluvní dohoda mezi účastníky transakce o přenosu daňové povinnosti na prodávajícího (převodce) není akceptovatelná. Rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti je vždy den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. V nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je u nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí tímto rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru.

Ke změně osoby poplatníka a také k úplnému odstranění institutu ručení za nezaplacenou daň dochází na základě novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, která nabývá účinnosti právě 1. 11. 2016. Pokud daňová povinnost vznikla ještě přede dnem nabytí účinnosti této novely, postupuje se podle původního znění zákonného opatření, tzn. poplatníkem by v tomto případě byl u kupní a směnné smlouvy primárně prodávající (převodce). Změny zakotvené v novele se tedy týkají až případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci dojde od 1. 11. 2016. U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí je rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti den nabytí účinnosti smlouvy. Nabývá-li se vlastnické právo k nemovité věci rozhodnutím orgánu veřejné moci, nabývá se dnem, který je v tomto rozhodnutí určen. Není-li v rozhodnutí takový den určen, nabývá se dnem právní moci rozhodnutí příslušného orgánu (například zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem).

Novela zákonného opatření obsahuje kromě jiného i poměrně zásadní změny, které se týkají osvobození od daně. U nově postavených staveb a jednotek se osvobození od daně z nabytí vztahuje (za podmínek stanovených v zákonném opatření) pouze na první úplatné nabytí stavby rodinného domu či jednotky v bytovém domě, které jsou dokončené (podle stavebního zákona) nebo užívané (jedná se o faktické užívání). Navíc musí k převodu dojít v době do 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu či jednotky v bytovém domě (i změněné stavební úpravou), a to od toho dne, který nastane dříve. Osvobození se po novele nevztahuje na případy nabytí rozestavěné stavby nebo rozestavěné jednotky.

Pokud dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci do majetku obce, kraje nebo dobrovolného svazku obcí, osvobození se uplatní vždy. Nevzniká zde ani povinnost podat daňové přiznání.
 

Zdroj: Finanční správa ČR


01.11.2016

Veřejná konzultace k prvním řešením pro připravovaný nový zákon o daních z příjmů

 NOVÉ   25. 10. 2016

Ministerstvo financí předkládá k pracovní konzultaci první souhrn věcných řešení (nejdete v příloze), které budou podkladem pro návrh rekodifikace zdanění příjmů. Jeho obsahem jsou zejména nejobecnější témata, která budou následně sloužit jako východiska pro formulování již konkrétních věcných řešení či budou sloužit jako principy připravované úpravy.

Kromě názorů týkajících se závěrů v jednotlivých tématech Ministerstvo financí ocení též vylepšení argumentace (ať již ve prospěch či neprospěch navrhovaných řešení) nebo návrh dalších variant, které připadají v úvahu. Materiál je třeba vnímat jako pracovní, např. jsou záměrně vynechány některé křížové odkazy na zatím nepřipravené kapitoly, ty budou doplněny a konzultovány později.

Případné podněty prosím zasílejte na elektronickou adresu DanezPrijmu@mfcr.cz, a to nejpozději do čtvrtka 10. listopadu 2016 formou přiložené tabulky.
 

Přílohy:

Konzultace_K_ZDP-souhrn-reseni.pdf (2132 kB)

Konzultacni-tabulka.pdf (25 kB)

Zdroj: Ministerstvo financí ČR
 

12.10.2016

Režim přenesení daňové povinnosti

4. 10. 2016

Od 1. října 2016 se rozšiřuje výčet zboží a služeb, u jejichž dodání či poskytnutí se uplatní režim přenesení daňové povinnosti, a to o poskytnutí služby elektronických komunikací prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb.

Podrobnější informace najdete v příloze.
 

Zdroj: Generální finanční ředitelství

Přílohy: