Podmínky a organizační pokyny

SPOLEK ÚČETNÍCH OLOMOUC, Wellnerova 134/7, 77900 Olomouc
Číslo účtu u KB: 7755/0100, Telefon: +420 602 730 916, E-mail: suol@wellnet.cz, www.suol.cz
IČ:0167578, DIČ:CZ01567578, Zápis u MV: VS/1-1/92 795/13-R

Přihlášky k účasti na semináři

K přihlášení na vzdělávací akci využijte přihlášku na www.suol.cz, (nákupní košík), obratem obdržíte potvrzení na Váš e-mail, přihlaste se nejpozději 7 pracovních dnů před konáním akce. Na přihlášce k účasti uveďte způsob platby. V přihlášce uvádějte Vaše identifikační údaje přesně. U vícedenních akcí vyznačte Vaše požadavky na ubytování. Za jednolůžkový pokoj Vám bude účtován příplatek. V případě změny, zrušení nebo obsazenosti semináře Vás včas vyrozumíme. K tomu využijeme kontakty, které nám poskytnete v přihlášce. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Úhrada seminářů a způsob platby

Uváděné ceny jsou včetně 21% DPH. U jednodenních akcí upřednostňujeme platbu v hotovosti. Při platbě převodním příkazem uhraďte částku na účet uvedený v kontaktech. Úhradu proveďte nejpozději 7 dní před a nejdříve 1 měsíc před konáním akce. Na došlé platby Vám vystavíme daňový doklad, který Vám zašleme mailem. V případě, že budete absolvovat více akcí, uhraďte je samostatně, pod příslušným VS. Výše kursovného je uvedena v kalendáři akcí. V přihlášce uvádějte své fakturační údaje přesně.

Stornovací podmínky

Bezplatné storno u tuzemských seminářů přijímáme písemně 5 pracovních dnů před konáním semináře, po tomto termínu účtujeme stornovací poplatky ve výši 50% z ceny kursovného. Storno v den konání akce, případně v průběhu akce nelze akceptovat. Při neomluvené neúčasti na semináři Vám bude fakturováno vložné v plné výši.

Bezplatné storno u zahraničních školení přijímáme písemně 7 týdnů před konáním akce. Storno po tomto termínu je stanoveno podle zvláštních podmínek a je podřízeno stornovacím podmínkám cestovní kanceláře.

Prezence a průběh přednášek

Prezence probíhá cca 1/2 hodiny před zahájením semináře. Časový rozvrh školení je do 13.00 hod. Podle zájmu účastníků lze dobu prodloužit. Pro uplatnění ceny určené členům SÚ se členové prokáží Legitimací a Potvrzením o zaplacení členského příspěvku SÚ na příslušný rok. Součástí kursovného mohou být podkladové materiály a drobné občerstvení v hodnotě do 100,- Kč včetně DPH.

Organizační změny

Pořadatel si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání nebo zrušení semináře z organizačních důvodů. Veškeré změny Vám dáme telefonicky nebo písemně předem na vědomí. Souhlasím s obchodními podmínkami a zasíláním informací Spolku účetních Olomouc e-mailem.

Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Více na stránce GDPR.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Podívejte se na online záznamy
Zobrazit všechna školení