zavřít

Mzdové aktuality pro rok 2024

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Bližší informace k webinářům

přednáší: Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
datum konání: v čase 9-14
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 2 100,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
2 300,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 74001

10.1.2024

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Program semináře:

 • Změny v pracovněprávní oblasti – zákon č.281/2023 Sb.
  Změny v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změny v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP
   Nejdůležitější změny:
  • Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21).
  • Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů.
  • Nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).
  • Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr.
  • Přestávka na oddech, nepřetržitý denní odpočinek, nepřetržitý týdenní odpočinek – u dohod o pracích mimo pracovní poměr
  • Harmonogram směn a formy seznámení zaměstnance s harmonogramem u dohod o pracích mimo pracovní poměr
  • Nárok na dovolenou u   DPP a DPČ  – od 1.1.2024, příklady výpočtu, náhrada odměny za dovolenou
  • Nárok na příplatkové odměny   - §§ 115 až 118 ZP
  • Výpočet  průměrného hodinového výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Překážky v práci u dohod o pracích mimo pracovní poměr
  • Rodičovská dovolená (§ 196),
  • pružné uspořádání práce. 
  •  Práce na dálku (§ 317) a paušální náhrada nákladů při výkonu práce na dálku
  • Doručování písemností  s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)
 • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu
  • Doplatek se netýká náhrady mzdy
  • Další změny v této oblasti
  • Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy)
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • Změny v oblasti příjmů fyzických osob
  • Zrušení slevy na studenta, omezení slevy na manželku/manžela, atd.
  • Správné postupy při poskytování příspěvku na stravování v peněžní  i nepeněžní formě
  • Příspěvky na penzijní a životní pojištění
  • Limity pro  benefity
  • Zdanění  příjmů zálohou daně v roce 2024  ( sazba 23% při zdanitelném příjmu nad 3 násobek průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění)
  • Poplatník bez prohlášení a  zdanitelný příjem do 4 000 Kč v měsíci
  • DPP  do 30.6.2024 a  od 1.7.2024
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení 
  • Změny v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti se změnou ZDP
  • Nové redukční hranice pro rok 2024
  • Maximální vyměřovací základ v roce 2024
  • Další parametrické změny
  • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění  
  • Změny u OSVČ
   • Zvýšené zálohy jako pro OSVČ hlavní, tak i pro vedlejší
   • Daňový základ  u OSVČ hlavní
 • Parametrické změny ve zdravotním pojištění
  • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2024 a podmínky pro   uplatnění
  • Minimální vyměřovací základ
  • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu 
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v r. 2024
  • Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • Roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu a při insolvenční srážce 
 • Další změny k datu konání semináře
  • Vyhláška o cestovních náhradách v r. 2024
  • Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl ZPS             
 • Dotazy a diskuseOrganizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Mzdové aktuality od 1.7.2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, 15 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
DPH tuzemsko - dvoudenní speciálka I. WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 4 200 Kč / 4 600 Kč přidat do košíku
DPH EU a třetí země - dvoudenní speciálka II. WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 4 200 Kč / 4 600 Kč přidat do košíku
Účetnictví, kurs pro začátečníky, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Aktuality 2023 v DPH pro neziskové organizace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality pro rok 2024-2025 hotel ZLÍN, Zlín Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Uplatňování DPH v roce 2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Společnost s ručením omezeným v účetnictví a daních, ve vazbě na zákon o obchodních korporacích WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, 14 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 15 000 Kč / 15 700 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality pro rok 2024-2025 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví 2024 hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady v roce 2024-2025 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
MZDY-DANĚ-ÚČETNICTVÍ 2024-2025 HATĚ, hotel SAVANNAH Ing. Klímová, Ing. Klíma, Ing. Langerová, RNDr. Beránek 8 400 Kč / 10 400 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality pro rok 2025 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Daňové a účetní aktuality 2025 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Daňové a účetní aktuality 2025 hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2025 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další