Členství

Do Spolku účetních se můžete přihlásit i online. Začnete vyplněním přihlašovacího formuláře. Členský příspěvek činí na kalendářní rok 400,- Kč vč 21% DPH.

Aktualizace údajů

Pokud jste zákazníky Spolku účetních Olomouc nebo se jimi chcete stát, doporučujeme zadat Vaše aktuální kontaktní údaje ve formuláři Aktualizace údajů.

Podmínky členství

Členem Spolku účetních se může stát každá fyzická a právnická osoba, která má zájem o účetnictví a souhlasí s posláním Spolku účetních.

Pro fyzické osoby je členství individuální a vzniká vyplněním přihlášky a úhradou členského příspěvku.

Vystavíme Vám členský průkaz

Právnické osoby se mohou stát kolektivním členem SÚO. Kolektivním členem se stává právnická osoba na základě uzavření „Dohody o kolektivním členství“. Členský příspěvek na kalendářní rok je 1 200,- Kč až 2 000,- Kč + 21% DPH. Výše příspěvku je dána počtem účetních.

Členský příspěvek SÚ – individuální člen

Členský příspěvek na kalendářní rok činí 400,- Kč, včetně 21% DPH podle zákona o DPH, § 61a. Příspěvek lze uhradit hotově v kanceláři Spolku účetních nebo u příležitosti návštěvy školení v budově WELLNET, Wellnerova 7, od 1.1. nejpozději do 28. 2. Při platbě převodním příkazem na účet 7755/0100, VS je Vaše členské číslo. Zašlete fakturační údaje mailem na suol@wellnet.cz a to současně s úhradou. Na semináři obdržíte Potvrzení o zaplacení. Kartičkou se prokážete u prezence pro uplatnění snížené ceny na semináře. Sdělte nám veškeré Vaše případné změny, (bydliště, příjmení, telefon, e-mail).

Výhody členství

  • Etický kodex SÚ
  • Etický kodex SÚ - směrnice pro vzdělávání
  • Etický kodex SÚ - k podpisu
  • Formulář KPV

Přihláška do SÚ

Vyplňte, prosím, všechny požadované informace. Pokud jsou údaje v části Zaměstnavatel a Bydliště stejné, vyplňte je obě stejně.

Základní údaje

JménoPříjmení
Datum narozeníTitul
Rodné číslo
IČ (pouze u OSVČ) Pojištění

Bydliště

UliceTelefon
ČísloFax
PSČMísto (obec)
E-mail

Zaměstanavatel

FirmaPozice
UliceTelefon
ČísloFax
PSČMísto (obec)
E-mail
Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mých osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., uvedených v přihlášce.
Potvrzovací email s pokyny Vám bude zaslán na emailovou adresu z části Zaměstnavatel, pokud jste ji neuvedli, tak na email, který jste vyplnili v části Bydliště.