Pojištění

Charakteristika

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem povolání samostatně podnikajících účetních nebo účetních firem, účetních v trvalém zaměstnaneckém poměru, daňových poradců a auditorů, kteří jsou členy Spolku účetních Olomouc a pravidelně si doplňují vzdělání na školeních pořádaných Spolku účetních Olomouc.

Informace k pojištění

Žádáme členy Spolku účetních Olomouc, kteří jsou pojištěni u Pojišťovny ČSOB, aby si včas uhradili pojistné na další období. Upozorňujeme, že pojistná smlouva nezaniká nezaplacením, ale je nutné ji písemně vypovědět. K tomu je zapotřebí vyplnit příslušný formulář a zaslat na Spolku účetních ve lhůtě 6 týdnů před výročím smlouvy. Podrobné podmínky najdete v pojistné smlouvě. Podmínkou pojištění je zaplacený členský příspěvek ve výši 400,- Kč, včetně 21% DPH podle zákona o DPH, § 61a. Sdělte nám, prosím, veškeré změny v adrese, tel., e-mail.

Podmínkou pojištění je včas zaplacený členský příspěvek SÚO.

Zaměstnanci

Varianta Bez řízení motor.vozidla S řízením motor.vozidla
Spoluúčast
Limit poj.plnění
10% min. 1 000 Kč1 000 Kč10% min. 1 000 Kč1 000 Kč
80 000 Kč618 Kč876 Kč1 682 Kč2 382 Kč
100 000 Kč696 Kč985 Kč1 811 Kč2 565 Kč
120 000 Kč762 Kč1079 Kč1 937 Kč2 743 Kč
150 000 Kč916 Kč1 298 Kč2 098 Kč2 973 Kč
200 000 Kč1071 Kč1 517 Kč2 274 Kč3 222 Kč
250 000 Kč1 314 Kč1 861 Kč2 672 Kč3 785 Kč

OSVČ

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou prodlením se splněním zákonné povinnosti vzniklé v souvislosti s kontrolním hlášením-Nově od 1.6.2016
Limit pojistného plnění Spoluúčast 1 000 Kč Spoluúčast 5 000 Kč
100 000 Kč2 729 Kč1 806 Kč
200 000 Kč3 607 Kč2 509 Kč
500 000 Kč5 408 Kč3 831 Kč

Retroaktivita 3R (pro členy SÚO s uzavřeným pojištěním profesní odpovědnosti)
Limit pojistného plnění Spoluúčast 1 000 Kč Spoluúčast 5 000 Kč
100 000 Kč2 642 Kč1 739 Kč
200 000 Kč3 528 Kč2 570 Kč
500 000 Kč5 258 Kč3 943 Kč

Retroaktivita 1R (bez pojištění)
Limit pojistného plnění Spoluúčast 1 000 Kč Spoluúčast 5 000 Kč
100 000 Kč3 344 Kč2 508 Kč
200 000 Kč4 356 Kč3 528 Kč
500 000 Kč6 259 Kč5 320 Kč

Dokumenty

Archiv starších dokumentů