Archiv akcí

Zde najdete akce, které již proběhly.

25.11.-28.11.2024 MZDY-DANĚ-ÚČETNICTVÍ 20242025, HATĚ, hotel SAVANNAH. Ing. Klíma, Ing. Langerová, RNDr. Beránek, Ing. Pacáková
 
18.10.-10.12.2024 Mzdové účetnictví, 14 lekcí, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
09.10.2024 Aktuality 2023 v DPH pro neziskové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
03.10.-04.10.2024 Daňový řád – Jak se připravit na kontrolu finančního úřadu, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
26.09.-27.09.2024 DPH EU a třetí země - dvoudenní speciálka II., WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
21.06.2024 DPH aktuálně a řešené příklady, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
18.06.2024 Mzdové aktuality pro rok 2024, hotel ZLÍN, Zlín. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
06.06.2024 Cestovní náhrady v roce 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
04.06.2024 DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím, hotel ZLÍN, Zlín. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
24.05.2024 Majetek ve veřejném sektoru pro vybrané účetní jednotky, účetně/daňově, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
 
23.05.2024 Společnost s ručením omezeným v účetnictví a daních, ve vazbě na zákon o obchodních korporacích, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
21.05.2024 Mzdové aktuality pro rok 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
16.05.2024 DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
15.05.2024 Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
18.04.2024 PAP, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
 
16.04.2024 DPH v roce 2024 – praktické zkušenosti, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
21.03.2024 Zaměstnanecké benefity v roce 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
21.03.2024 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
12.03.2024 Daňově uznatelné a neuznatelné náklady 2023-2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
07.03.2024 Daň z příjmů právnických osob pro podnikatelské subjekty, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
27.02.2024 DPH v roce 2024 - novela, v ceně ÚZ DPH, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
27.02.2024 Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2023, novinky 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
14.02.2024 FKSP 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
07.02.2024 Účetnictví a daně u společenství vlastníků jednotek - SVJ, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
06.02.-07.02.2024 Daňový balíček a Mzdové aktuality pro rok 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Olga Krchovová a Ing. Jiří Klíma, daňoví poradci
 
05.02.2024 Mzdové aktuality pro rok 2024, hotel ZLÍN, Zlín. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
29.01.2024 Daň z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2024 a roční zúčtování za rok 2023, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Milan Lošťák, specialista na ZČ
 
19.01.2024 Daňový balíček 2024 (v ceně Daňové zákony), WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
19.01.2024 Konsolidační balíček a další změny 2024 pro obce a příspěvkové org., WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
 
18.01.-19.01.2024 Daňový balíček a Mzdové aktuality pro rok 2024, Rožnov p./R. hotel RELAX. Ing. Pacáková, Ing. Klímová
 
18.01.2024 Novela zákoníku práce v roce 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
18.01.2024 Novela zákoníku práce v roce 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
17.01.2024 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
17.01.2024 Konsolidační balíček a další změny 2024 pro NNO, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
 
16.01.2024 DPH v roce 2023 (v ceně ÚZ DPH), WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
16.01.2024 DPH v roce 2024 (v ceně ÚZ DPH), WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
15.01.2024 Mzdové aktuality pro rok 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
15.12.2023 Účetní a daňová závěrka 2023 pro nestátní neziskové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
15.12.2023 Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023 a k 1. lednu 2024 - první zkušenosti z aplikace s praktickými příklady řešení - s důrazem na změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní p, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
14.12.2023 Úsporný balíček 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc,. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
12.12.2023 DPH v roce 2024 - novela, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
11.12.2023 Mzdové aktuality pro rok 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Olga Krchovová, daňová poradkyně, specialista na mzdovou problematiku
 
11.12.2023 Daňový balíček 2024, hotel ZLÍN, Zlín. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
08.12.2023 Daň ze závislé činnosti 2023 - 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc
 
07.12.2023 Daňové a účetní náležitosti provozu fotovoltaických elektráren a elektromobilů aneb „Green Deal“ v daňové praxi, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Otakar Machala, daňový poradce
 
05.12.2023 Účetní a daňová závěrka 2023 pro příspěvkové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
04.12.2023 Mzdové aktuality pro rok 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
04.12.2023 Účetní a daňová závěrka 2023 pro obce, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
01.12.2023 Daňový balíček 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
28.11.2023 Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2023, novinky 2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
24.11.2023 Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023 a k 1. lednu 2024 s důrazem na změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr a právní úpravu dovolené zaměstnanců, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
21.11.2023 Cestovní náhrady 2023-2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
 
21.11.-23.11.2023 Mzdové účetnictví – speciálka v Rožnově, Rožnov p./R. hotel EROPLÁN. Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
 
20.11.2023 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2023-2024, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Karel Kvítek, FÚ v Olomouci
 
15.11.2023 S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
13.11.2023 Daňové a účetní aktuality 2024, hotel ZLÍN, Zlín. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
20.10.2023 Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
20.10.-08.12.2023 Daňový specialista, 15 lekcí, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
20.10.-08.12.2023 Daňový specialista, 15 lekcí, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
19.10.2023 Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
19.10.2023 Mzdové a personální aktuality, novela zákoníku práce a praktická aplikace změn týkajících se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
17.10.2023 Uplatňování DPH v roce 2023, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
16.10.2023 Fakturace od A do Z v podmínkách roku 2023 • práce s účetními a daňovými doklady • prezenčně i on-line v Olomouci, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
11.10.-12.10.2023 DPH tuzemsko - dvoudenní speciálka I., WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
05.10.-08.12.2023 Daňový specialista, 15 lekcí, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
04.10.-24.11.2023 Účetnictví, 20 lekcí, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
04.10.2023 Mzdové a personální aktuality, novela zákoníku práce a praktická aplikace změn týkajících se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, hotel ZLÍN, Zlín. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
04.10.2023 Pokladna, pokladní doklady, povinnosti z hlediska práva, účetnictví a daní, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
02.10.2023 Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví 2023, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
21.09.-22.09.2023 Novela zákoníku práce v personální a mzdové oblasti aktuálně 2023/2024, kancelář. Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku, zkušený a dlouholetý lektor
 
20.09.2023 Daňové a účetní náležitosti provozu fotovoltaické elektrárny, kancelář. Ing. Otakar Machala, daňový poradce
 
19.09.2023 1. Očekávaná změna zákona o účetnictví, 2. Odpovědi na dotazy, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
31.08.2023 Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023, kancelář. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
29.06.2023 Změny zákoníku práce v roce 2023 včetně změn promítnutých ve vlád. návrhu tzv. "transpoziční novely“, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
19.06.2023 Dotace v účetnictví a v daních pro neziskové organizace (vyhláška 410 a 504), WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
18.06.2023 Evidence majetku – zhodnocování, odpisy, vyřazování, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
15.06.2023 DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím, hotel ZLÍN, Zlín. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
13.06.2023 DPH aktuálně a řešené příklady, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
17.05.2023 Co je a co není daňovým nákladem, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
16.05.2023 Dlouhodobý majetek, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
16.05.2023 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
15.05.2023 Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
12.05.2023 Mzdové účetnictví – problematické výpočty a náprava případných chyb 2023, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
 
12.05.2023 Mzdy, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku, zkušený a dlouholetý lektor
 
11.05.2023 Odpovědi na dotazy, konzultační seminář, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
18.04.2023 Fakturace od A do Z v podmínkách roku 2023 • práce s účetními a daňovými doklady • prezenčně i on-line v Olomouci, hotel ZLÍN, Zlín. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
13.04.2023 DPH v roce 2023 – praktické zkušenosti, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
13.04.-14.04.2023 Daň z přidané hodnoty ve vztahu k EU a třetím zemím, hotel ZLÍN, Zlín. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
12.04.-05.06.2023 Účetnictví, 20 lekcí, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
23.03.-24.03.2022 Daň z přidané hodnoty ve vztahu k EU a třetím zemím, hotel ZLÍN, Zlín. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
16.03.2023 Fakturace od A do Z v podmínkách roku 2023 • práce s účetními a daňovými doklady • prezenčně i on-line v Olomouci, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
13.03.2023 Aktuality 2023 pro nestátní neziskové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
21.02.-22.02.2023 Akademie pro personalisty a mzdové účetní, Rožnov pod Radhoštěm. Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku)
 
21.02.-22.02.2023 Akademie pro personalisty a mzdové účetní, Rožnov pod Radhoštěm, hotel EROPLÁN. Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku)
 
21.02.2023 Daň ze závislé činnosti 2023 a RZ 2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc
 
17.02.2023 Daň z příjmů právnických osob pro podnikatelské subjekty, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
16.02.2023 Daň z příjmů fyzických osob, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
15.02.2023 Daňové a účetní aktuality 2023 (v ceně Daňové zákony), WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
15.02.2023 Daňové a účetní aktuality 2023 (v ceně Daňové zákony), WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
14.02.2023 DPH v roce 2023 - novela, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
08.02.-09.02.2023 Novinky v účetnictví a daních pro podnikatele 2023, Rožnov pod Radhoštěm, hotel EROPLÁN. Ing. Simona Pacáková, Auditorka, daňová poradkyně
 
07.02.-31.03.2023 Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2022, novinky 2023, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
02.02.2023 Cestovní náhrady 2023, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
27.01.2023 Dovolená, pracovní doba a ostatní Aktuality v personální a mzdové oblasti 2023etně zpřísnění podmínek pro občany Ukrajiny – uprchlíky., WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku, zkušený a dlouholetý lektor
 
27.01.2023 Aktuální informace v oblasti MEZD, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
 
18.01.2023 Daňové a účetní aktuality 2023 (v ceně Daňové zákony), WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
17.01.2023 Daňové a účetní aktuality 2023 (v ceně Daňové zákony), hotel ZLÍN, Zlín. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
16.01.2023 Účetnictví a daně u společenství vlastníků jednotek - SVJ, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
13.01.2023 Mzdové aktuality a změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2023, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
12.01.2023 Závěrka příspěvkových organizací 2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
12.01.2023 Aktuality 2023 pro obce a příspěvkové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
05.01.2023 Daň z příjmů 2023, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
30.12.2022 Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2022, novinky 2023, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
19.12.2022 Personální a mzdová problematika v roce 2022 a 2023, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku, zkušený a dlouholetý lektor
 
16.12.2022 Účetní a daňová závěrka 2022 a novinky 2023 pro nestátní neziskové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
15.12.2022 DPH v roce 2023 - novela, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
13.12.2022 Daň ze závislé činnosti 2023 a RZ 2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc
 
09.12.2022 Závěrka 2022 (včetně aktuálních problémů) pro obce, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
06.12.2022 Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
05.12.2022 Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2022 a 2023, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
02.12.2022 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát a vědět mzdová účetní v novém roce, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
30.11.2022 Cestovní náhrady, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
 
30.11.2022 DPH, třídenní speciálka s příklady, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
28.11.-01.12.2022 MZDY - DANĚ 2022-2023, HATĚ, hotel SAVANNAH. PhDr. Kučerová, Ing. Langerová, RNDr. Beránek, Ing. Machala
 
25.11.2022 Konzultační seminář k aktuální pracovněprávní problematice 2022 - Komplexní přehled posledních změn v zákoníku práce, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
11.11.2022 Co je a co není daňovým nákladem v roce 2022, kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
10.11.-11.11.2022 DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
09.11.2022 S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
09.11.2022 S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
01.11.2022 DPH v roce 2022 + novela 2023, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
31.10.2022 Dotace v účetnictví a v daních pro neziskové organizace (vyhláška 410 a 504), WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
18.10.2022 Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
17.10.-14.12.2022 Účetnictví, 20 lekcí, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
14.10.2022 Inventarizace majetku a závazků jako nezbytná součást účetní závěrky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
11.10.-12.10.2022 Daňový řád po novele k 1.1.2021 – vše, co by měla vědět účetní aneb Jak se připravit na kontrolu finančního úřadu kontrolu finančního úřadu, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
07.10.-25.11.2022 Mzdové účetnictví, 14 lekcí, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
07.10.-09.12.2022 Daňový specialista, 16 lekcí, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
05.09.-07.09.2022 Podvojné účetnictví zábavněji, třídenní speciálka, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
01.07.2022 Záznam-Dohody o pracích mimo pracovní poměr a zaměstnání malého rozsahu ve všech souvislostech, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
01.07.2022 Záznam-Veřejné zakázky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. doc. JUDr. Michal Petr, PhD.
 
01.07.2022 Daň z přidané hodnoty – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím aktuálně, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
01.07.2022 Zákon o daních z příjmů 2022 včetně souvisejících předpisů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Otakar Machala, daňový poradce
 
01.07.2022 Balíček změn a aktualit v roce 2022 pro mzdové účetní a personalisty • zaměstnávání Ukrajinců ve všech souvislostech • praktické poznatky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
15.06.2022 FKSP, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
07.06.2022 DPH - příklady, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
20.05.2022 Co je a co není daňovým nákladem v roce 2021, hotel MOSKVA, Zlín. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
17.05.2022 Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
26.04.2022 Zásadní změny a aktuality od začátku roku 2022 v oblasti personální a mzdové. Podrobný výklad zaměstnávání občanů Ukrajiny., WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku
 
21.04.2022 Majetek - příspěvkové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
12.04.2022 Praktické uplatnění DPH v roce 2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
17.03.2022 SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY V ROCE 2022:, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku)
 
02.03.2022 Daň z příjmů právnických osob 2022 a DP 2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
01.03.2022 Daň z příjmů fyzických osob 2022 a DP 2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
24.02.2022 Daň z příjmů příjmů právnických osob 2021 v daňovém přiznání, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Otakar Machala, daňový poradce
 
22.02.2022 Daň z příjmů příjmů právnických a fyzických osob 2021 v daňovém přiznání, hotel MOSKVA, Zlín. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
18.02.2022 Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2021, novinky 2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
16.02.2022 Mzdové účetnictví, kancelář. Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku)
 
15.02.2022 DPH v roce 2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
14.02.2022 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2022 – ZMĚNY, DOPADY COVIDU A ŘEŠENÍ SITUACÍ NA ZÁKLADĚ DOTAZŮ Z PRAXE, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Antonín Daněk, specialista na ZP
 
11.02.2022 Závěrka 2021 pro NNO, které účtují podle 504, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
10.02.2022 Mzdové aktuality a změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
08.02.2022 Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2021, novinky 2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
04.02.2022 Daň ze závislé činnosti 2022 a RZ 2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc
 
02.02.2022 Daň z příjmů - Speciálka v Rožnově, Rožnov, hotel Energetic. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
01.02.2022 DPH - Speciálka v Rožnově, Rožnov, hotel Energetic. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
31.01.2022 Mzdové aktuality a změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022, hotel MOSKVA, Zlín. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
31.01.-02.02.2022 Speciálka v Rožnově, Rožnov, hotel Energetic. Zdeněk Křížek, Ivana Langerová, Petr Beránek
 
31.01.2022 MZDY - Speciálka v Rožnově, Rožnov p./R., hotel Energetic. Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku
 
29.01.2022 Daňové a účetní aktuality 2022 (v ceně Daňové zákony), WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
26.01.2022 Aktuality ve mzdách 2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku
 
26.01.2022 Daň silniční, automobil v podnikání, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
24.01.2022 Paušální daň a další otázky daně z příjmů fyzických osob, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Otakar Machala, daňový poradce
 
21.01.2022 Závěrka 2021 (včetně aktuálních problémů) pro příspěvkové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
21.01.2022 Aktuality v DPH 2021 a 2022 pro neziskové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
20.01.2022 Daňové a účetní aktuality 2022, hotel MOSKVA, Zlín. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
19.01.2022 Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
19.01.2022 Virtuální měny – kryptoměny – tokeny • jak zaúčtovat? • jak zdanit?, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
18.01.2022 DPH v roce 2022 (v ceně ÚZ DPH), WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
13.01.2022 Závěrka 2021 (včetně aktuálních problémů) pro obce, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
31.12.2021 DANĚ - MZDY 2021-2022, Hatě-Chvalovice, hotel SAVANAH. Ing. Ivana Langerová, Ing. Jiří Klíma, daňoví poradci, Zdeněk Křížek
 
31.12.2021 Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2021 a 2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
31.12.2021 Aktuality ve mzdách 2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
23.12.2021 Cestovní náhrady v roce 2021-2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
23.12.2021 Daň ze závislé činnosti 2022 a RZ 2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc
 
23.12.2021 DPH v roce 2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
23.12.2021 DPH v roce 2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
23.12.2021 Daňové a účetní aktuality – podzim 2021, hotel MOSKVA, Zlín. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
17.12.2021 Legislativní novinky roku 2022 pro mzdové účetní, kancelář. PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka a lektorka mzdového účetnictví
 
10.12.2021 Co je a co není daňovým nákladem v roce 2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
10.12.2021 Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2021, novinky 2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
10.12.2021 Daně z příjmů a účetnictví - aktuální problémy a novinky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Otakar Machala, daňový poradce
 
02.12.-03.12.2021 DANĚ -2021-2022, Rožnov p./R., hotel Energetic. Ing. Otakar Machala, Ing. Jiří Klíma
 
19.11.2021 Daň z příjmů fyzických a právnických osob, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Karel Kvítek, FÚ v Olomouci
 
08.11.2021 Hmotný a nehmotný majetek v roce 2021-TZ, nové odpisování, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
04.11.2021 Daňový řád po novele k 1.1.2021 – vše, co by měla vědět účetní aneb Jak se připravit na kontrolu finančního úřadu kontrolu finančního úřadu, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
03.11.2021 Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
02.11.-04.11.2021 Začínající účetní, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
01.11.-10.11.2021 Účetnictví, Akreditace MŠMT, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
01.11.2021 Aktuálně k DPH 2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
18.10.2021 Webinář: Povinnosti zaměstnavatele v oblasti určení pracovní doby – komplexní výklad 2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku
 
18.10.2021 Mzdové aktuality a změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2021-2022, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
06.10.2021 Jednatel - řešení z účetního a daňového hlediska, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
24.09.-12.11.2021 Mzdové účetnictví, Akreditace MŠMT, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
22.09.2021 Žhavé novinky 2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
21.09.-16.11.2021 Daňový specialista, Akreditace MŠMT, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
30.06.-25.07.2021 Protipandemická opatření zaměstnavatelů pohledem GDPR, kancelář. Mgr. Klára Valentová, advokátka
 
30.06.-25.07.2021 Stravovací paušál ve všech souvislostech, mimořádný příspěvek při karanténě, průměrný výdělek a jeho použití, dovolená po MD v souvislosti s RD, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
30.06.-25.08.2021 DPH v příkladech 2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
21.06.-25.07.2021 Výpočet mzdy - Chyby a jejich opravy ve MÚ, kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
 
15.06.2021 Majetek, TZ, nové odpisování, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
08.06.2021 Výpočty ve mzdové účtárně 2021 – řešení praktických případů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
 
20.05.-21.05.2021 Personální a mzdová problematika v praxi roku 2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc/webinář. Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
 
18.05.-25.07.2021 Majetek, kancelář. Ing. Vladimíra Jordová, Ing. Karel Kvítek
 
06.05.2021 Fakturace, kancelář. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
04.05.2021 Daňové aktuality 2021, kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
30.04.-15.05.2021 Sestavování vnitřních firemních předpisů, směrnic, pracovního řádu a jejich význam pro zaměstnavatele. Agenturní zaměstnávání od A-Z v roce 2021, kancelář. Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
 
15.04.-20.05.2021 DPH v roce 2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
31.03.2021 Daňové a nedaňové náklady v daních z příjmů-záznam, kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
30.03.-31.05.2021 Aktuality 2021 - daňové, účetní a jiné, kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
26.03.2021 Aktuální informace v oblasti krizového vývoje COVID19 – podpora zaměstnanosti, nové důležité povinnosti zaměstnavatelů – testování zaměstnanců na pracovištích zaměstnavatele od 5.3. 2021., kancelář. Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
 
11.03.2021 Daň z příjmů fyzických osob 2020-2021, kancelář. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
01.03.-31.03.2021 SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY V ROCE 2021, kancelář. Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
 
25.02.-11.04.2021 Účetní a daňová závěrka 2020 a novinky 2021 pro nestátní neziskové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
19.02.2021 Daňový balíček, Daňové a účetní aktuality 2021, kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
19.02.2021 Účetní závěrka za rok 2020 pro podnikatelské sub., kancelář. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
18.02.-31.03.2021 Daň z příjmů fyzických osob 2020-2021, kancelář. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
17.02.-31.03.2021 Daň z příjmů právnických osob 2020-2021, kancelář. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
16.02.-31.03.2021 Záznam-Závěrka 2020 pro obce - záznam, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
16.02.-31.03.2021 DPH V ROCE 2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
15.02.-28.02.2021 Záznam-Závěrka příspěvkových organizací 2020 - záznam, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
05.02.2021 Účetní a daňová závěrka 2020 a novinky 2021 pro nestátní neziskové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
04.02.-15.03.2021 Záznam-Novela zákoníku práce od 1. 1. 2021 se zaměřením na novou úpravu dovolené s příklady výpočtu, kancelář. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
04.02.-15.03.2021 Daň ze závislé činnosti 2021 a RZ 2020, kancelář. Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc
 
03.02.2021 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2021, kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
02.02.2021 DPH v roce 2021, kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
01.02.-03.03.2021 Záznam-Aktuality v personální a mzdové oblasti od roku 2021, kancelář. Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
 
01.02.-28.02.2021 Záznam-ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2021 – ZMĚNY A SITUACE ŘEŠENÉ ZAMĚSTNAVATELEM V DOBĚ KRIZE, kancelář. Ing. Antonín Daněk, specialista na ZP
 
01.02.-15.03.2021 Mzdy, DPH, Daň z příjmů, kancelář. Zdeněk Křížek, Ivana Langerová, Jiří Klíma
 
01.02.-25.04.2021 Záznam-Novela DPH pro neziskovky - záznam, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
29.01.2021 Mzdové a personální aktuality 2021, kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
28.01.2021 Daň z příjmů fyzických osob 2020-2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
27.01.2021 Daň z příjmů právnických osob 2020-2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
22.01.2021 Co musí znát mzdová účetní v r. 2021 aneb veškeré informace od A do Z, kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
20.01.2021 Daně z příjmů 2020–2021, včetně daňového balíčku, kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
19.01.2021 Novela DPH 2021, kancelář. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
16.01.2021 DPH v roce 2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
16.12.2020 Novinky v daních v roce 2021 • včetně změn daňového řádu • co musí vědět každá/ý účetní, kancelář. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
15.12.2020 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2021, kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
14.12.-15.07.2021 Daňový specialista, Akreditace MŠMT, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
14.12.-15.07.2021 Mzdové účetnictví, Akreditace MŠMT, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
14.12.2020 Pracovní cesty a cestovní náhrady po novele zákoníku práce v příkladech, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Janoušek, specialista na CN
 
11.12.2020 Novela DPH pro neziskovky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
10.12.2020 DPH V ROCE 2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
10.12.2020 Závěrka 2020 pro obce, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
09.12.2020 Závěrka příspěvkových organizací 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
08.12.2020 DPH V ROCE 2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
07.12.2020 Daň ze závislé činnosti 2021 a RZ 2020, kancelář. Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc
 
03.12.-04.12.2020 DANĚ 2021 v Rožnově, kancelář. Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Otakar Machala
 
03.12.2020 DPH komplexně – speciál - průvodce zákonem o DPH - 3 dny, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
03.12.2020 Změny ve mzdové a personální oblasti v r. 2021, kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
03.12.2020 Cestovní náhrady, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
02.12.2020 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2021, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
02.12.2020 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2021, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
02.12.2020 Cestovní náhrady, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
01.12.-02.12.2020 MZDY 2021 v Rožnově p./R., kancelář. Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
 
01.12.2020 Aktuality v daních a účetnictví, EET, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
30.11.2020 Účetní závěrka za rok 2020 pro podnikatelské sub., kancelář. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
30.11.2020 Pokladna, účtování, EET, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
30.11.2020 Účetní závěrka za rok 2020 pro podnikatelské sub., kancelář. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
26.11.-27.11.2020 Webinář - Novely 2021 - DPH, Daň z příjmů, kancelář. Ing. Ivana Langerová, Ing. Jiří Klíma
 
24.11.2020 Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 - aktuální stav zásadní novely zákoníku práce po jejím schválení v Poslanecké sněmovně dne 29. 5. 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
12.11.2020 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2020-2021, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
11.11.-25.11.2020 Zásadní změny ve výpočtu dovolené od roku 2021-webinář, kancelář. Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
 
10.11.2020 Pokladna, účtování, EET, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
05.11.2020 Majetek 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
02.11.2020 Daňové a nedaňové náklady v daních z příjmů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
30.10.-10.11.2020 Dovolená v hodinách - Změny v oblasti mzdové agendy v r. 2020 a v r. 2021, kancelář. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
20.10.2020 Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 - aktuální stav zásadní novely zákoníku práce po jejím schválení v Poslanecké sněmovně dne 29. 5. 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
16.10.-06.11.2020 Daňové a účetní aktuality 2020 - 2021, změny DPH, daní z příjmů – online, kancelář. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
15.10.2020 Hmotný a nehmotný majetek se zaměřením na technické zhodnocení a opravy z pohledu daně z příjmů, DPH a účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
13.10.2020 Aktuálně k DPH v roce 2020 - Novela od 1.9.2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
09.10.2020 Dovolená v hodinách, chyby ve mzdové účtárně a jejich opravy, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
07.10.2020 EET - 2020, Aktuálně, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
07.10.2020 EET, DPH, Covid-19 a nařízení vlády, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
01.10.2020 Inventarizace majetku a závazků 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
24.09.2020 Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 - aktuální stav zásadní novely zákoníku práce po jejím schválení v Poslanecké sněmovně dne 29. 5. 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
22.09.-23.09.2020 Daňový řád po novele k 1.1.2021 – vše, co by měla vědět účetní aneb Jak se připravit na kontrolu finančního úřadu kontrolu finančního úřadu, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
07.09.-08.09.2020 DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
20.08.2020 Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 - aktuální stav zásadní novely zákoníku práce po jejím schválení v Poslanecké sněmovně dne 29. 5. 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
20.08.-21.08.2020 Abeceda pro personalisty a mzdové účetní v roce 2020 s výhledem na rok 2021 – dvoudenní aplikační seminář, : Rožnov p./R., hotel HORAL, Radhošťská 1691. Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
 
04.08.2020 Daňová ztráta v podmínkách roku 2020, audio seminář, kancelář. Ing. Otakar Machala, daňový pradce
 
29.07.-30.07.2020 Abeceda pro personalisty a mzdové účetní v roce 2020 s výhledem na rok 2021 – dvoudenní aplikační seminář, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
 
23.07.2020 Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 - aktuální stav zásadní novely zákoníku práce po jejím schválení v Poslanecké sněmovně dne 29. 5. 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
30.06.2020 Aktuálně k DPH - Novela, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
25.06.2020 Daňové a účetní aktuality se zaměřením na krizovou legislativu a výklady, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
25.06.2020 Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o., Písemný pracovní materiál - 17 stran. Ing. Otakar Machala
 
19.06.2020 EET, DPH, Covid-19 a nařízení vlády, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
18.06.2020 Mzdové a personální aktuality, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast
 
18.06.2020 Mzdové a personální aktuality, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast
 
18.06.2020 Průřez mzdovou problematikou a nové situace v době nouzového stavu, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast
 
15.06.2020 EET, DPH, Covid-19 a nařízení vlády, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
10.06.2020 Daňové a účetní aktuality se zaměřením na krizovou legislativu a výklady, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
09.06.2020 Aktuálně k DPH - Novela, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
09.06.2020 Aktuálně k DPH v roce 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
05.06.2020 Koncepční novela zákoníku práce se zaměřením na změny a nové instituty pracovního práva, především na výklad nové úpravy dovolen, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
25.05.2020 Novela vyhlášky o FKSP a ostatní fondy pro příspěvkové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
25.05.-31.05.2020 SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY V ROCE 2020 S OHLEDEM NA MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VLÁDY, online. Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
 
25.05.-31.05.2020 Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní (on-line kurz), online. Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
 
21.05.2020 EET - 2020, Aktuálně, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
21.05.2020 Jak se bránit při kontrolách finančního úřadu, Jak se připravit na kontrolu finančního úřadu, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
21.05.2020 Daňové a nedaňové náklady v daních z příjmů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
18.05.-31.05.2020 Personální a mzdová problematika v souvislosti s COVID-19 – praktické uplatňování nároku na podporu pro zaměstnavatele, a kompenzační bonus pro OSVČ k právnímu stavu k 24.4.2020, Online. Zdeněk Křížek
 
15.05.2020 Dotace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
12.05.-19.05.2020 DPH tuzemsko - třídenní speciálka, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
05.05.2020 Zákoník práce včetně novel, změna koncepce dovolené, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
22.04.2020 EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
22.04.2020 EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
15.04.2020 Uplatňování DPH v roce 2020, Hotel RELAX, Rožnov p./R.. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
26.03.2020 EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020, Hotel RELAX, Rožnov p./R.. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
18.03.2020 DPH v roce 2020 pro neziskovky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
17.03.2020 DPH pro začátečníky - nové plátce, v ceně ÚZ DPH, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
10.03.2020 Daňové a nedaňové náklady v daních z příjmů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
06.03.2020 Účetnictví, závěrka 2019 a přiznání k dani z příjmů SVJ, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
02.03.2020 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 2019 – komplexní příklad vyplnění formuláře, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
27.02.2020 EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
26.02.2020 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2020, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
20.02.2020 EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
19.02.2020 DPH v roce 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
18.02.2020 Novela zákona o DPH 2020, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
17.02.2020 Zdanění mezd v roce 2020• roční zúčtování záloh na daň za rok 2019• aktuality a novinky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Lošťák
 
12.02.2020 Rozpočtová skladba Novela 2020 - ÚSC, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
 
11.02.2020 MZDY, aktuality k 1.1.2020, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
07.02.2020 Daň z příjmů právnických osob - daňové přiznání 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
06.02.2020 EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
05.02.2020 Daň z příjmů fyzických osob - daňové přiznání 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
05.02.2020 Účetní závěrka za rok 2019 pro podnikatelské sub., Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
03.02.-04.02.2020 Daně - 2020 speciálka v Rožnově, Rožnov p./R., hotel RELAX. Ing. Ivana Langerová, Ing. Jiří Klíma
 
03.02.2020 Novela vyhlášky o FKSP a ostatní fondy pro příspěvkové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
29.01.2020 Účetní závěrka za rok 2019 pro podnikatelské sub., WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
28.01.2020 EET - třetí fáze v roce 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
20.01.2020 Novinky 2020 v DPH a DP, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
20.01.2020 Novinky 2020 v DPH a DP, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
20.01.2020 Mzdová problematika • změny v roce 2020, Zlín, hotel MOSKVA. Zdeněk Křížek, specialista na mzdy
 
17.01.2020 Novinky 2020 v DPH a DP, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
17.01.2020 Novinky 2020 v DPH a DP, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
16.01.2020 Novela zákona o DPH 2020, Rožnov p./R., hotel RELAX. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
14.01.2020 DPH v roce 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
09.01.2020 EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
13.12.2019 Účetní závěrka pro příspěvkové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
12.12.2019 Účetní závěrka za rok 2019, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
12.12.2019 DPH V ROCE 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
12.12.2019 Účetní závěrka pro ÚSC za rok 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
11.12.2019 DPH v roce 2020 pro neziskovky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
11.12.2019 DPH v roce 2020 pro neziskovky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
10.12.2019 DPH V ROCE 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
09.12.2019 Zdanění mezd v roce 2020• roční zúčtování záloh na daň za rok 2019• aktuality a novinky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Lošťák
 
09.12.2019 Zdanění mezd v roce 2020• roční zúčtování záloh na daň za rok 2019• aktuality a novinky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Lošťák
 
06.12.2019 Účetní závěrka za rok 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
05.12.-06.12.2019 Daň z příjmů a DPH, speciálka v Rožnově, Rožnov p./R., hotel RELAX, Lesní 1689. Ing. Otakar Machala, Ing. Dagmar Fitříková
 
05.12.2019 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
04.12.2019 Změny ve mzdové a personální oblasti v r. 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
03.12.-04.12.2019 Mzdová problematika 2020, speciálka v Rožnově, Rožnov p./R., hotel RELAX, Lesní 1689. Zdeněk Křížek, specialista na mzdy
 
03.12.2019 Účtování a zdanění společenství vlastníků jednotek, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
02.12.2019 Exekuce srážkami z příjmů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Viera Řezníčková, exekutorský úřad
 
28.11.-29.11.2019 Mzdy 2019-2020, Chvalovice-Hatě 198, hotel SAVANNAH 4*. Zdeněk Křížek, specialista na mzdy
 
26.11.-27.11.2019 Daně 2018-2019, Chvalovice-Hatě 198, hotel SAVANNAH 4*. Ing. Langerová, RNDr. Beránek, daňový poradci
 
26.11.-27.11.2019 Daně 2019-2020, Chvalovice-Hatě 198, hotel SAVANNAH 4*. Ing. Langerová, RNDr. Beránek, daňový poradci
 
26.11.2019 EET - třetí fáze v roce 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
22.11.2019 Problematika pohledávek - Fakturace pro příspěvkové organizace a obce a NNO, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
 
21.11.2019 Aktuality v DPH a zákoně o dani z příjmů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Christian Žmolík, daňoví poradci
 
19.11.2019 Mzdové účetnictví e-neschopenka, benefity, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast
 
18.11.2019 Kurs pro fakturantky aneb jak správně fakturovat, EET, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
15.11.2019 DPH neziskovek - po novele a info 2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
 
14.11.2019 DPH neziskovek - po novele a info 2020, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
 
14.11.2019 DPH neziskovek - po novele a info 2020, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
 
13.11.2019 S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
12.11.2019 Daň z příjmů fyzických a právnických osob, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, metodik - specialista na daň z příjmů
 
12.11.-20.11.2019 DPH-třídenní speciálka, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, JUDr. Svatopluk Galočík
 
12.11.2019 Daň z příjmů fyzických a právnických osob, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, metodik - specialista na daň z příjmů
 
08.11.2019 Hmotný a nehmotný majetek se zaměřením na technické zhodnocení a opravy z pohledu daně z příjmů, DPH a účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
07.11.2019 Aktuality v DPH a zákoně odani z příjmů, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Christian Žmolík, daňoví poradci
 
04.11.2019 Kurs pro fakturantky aneb jak správně fakturovat, EET, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
30.10.2019 Cestovní náhrady v příkladech, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Janoušek, specialista v oboru CN, soudní znalec
 
29.10.-17.12.2019 Daňový specialista, Akreditace MŠMT, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
29.10.2019 Vznik, změny a skončení pracovního poměru a DPP, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Zdeněk Schmied, pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních vě
 
18.10.-09.12.2019 Mzdové účetnictví, Akreditace MŠMT, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
17.10.2019 Pohledávky a dluhy, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví v roce 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
16.10.2019 DPH - Aktuálně 2019-2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
16.10.2019 DPH - Aktuálně 2019-2020, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
15.10.2019 Inventarizace pro příspěvkové org., obce a NNO, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
15.10.2019 Inventarizace majetku a závazků 2019 - pro podnikatelské subjekty, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáová, auditorka, daňová poradkyně
 
02.10.-04.10.2019 Podvojné účetnictví zábavněji, třídenní speciálka, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
30.09.2019 Průměrný výdělek a jeho použití • denní vyměřovací základ v nemocenském pojištění • e-neschopenka, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast
 
30.09.-21.11.2019 Účetnictví, Akreditace MŠMT, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
24.09.2019 Fakturace pro příspěvkové organizace a obce a NNO, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
 
18.09.-19.09.2019 Daňové a nedaňové náklady v daních z příjmů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
18.09.-19.09.2019 Praktická personalistika a mzdová problematika 2019, Rožnov p./R., hotel RELAX. Zdeněk Křížek, specialista na mzdy
 
20.08.-21.08.2019 DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
20.06.2019 I. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě II. Zaměstnávání brigádníků včetně mladistvých, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
18.06.2019 Hmotný a nehmotný majetek se zaměřením na technické zhodnocení a opravy z pohledu daně z příjmů, DPH a účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
11.06.2019 DPH v příkladech + novela 2019 prakticky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
06.06.2019 Jak se bránit při kontrolách finančního úřadu, Jak se připravit na kontrolu finančního úřadu, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
05.06.2019 Jak se bránit při kontrolách finančního úřadu, Jak se připravit na kontrolu finančního úřadu, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
04.06.-06.06.2019 Klíč k zaúčtování účetního dokladu, třídenní speciálka, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
28.05.2019 Novela zákona o DPH 2019 na Slovensku, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Kúdela, daňový poradca
 
28.05.2019 Novela zákona o DPH 2019 na Slovensku, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Kúdela, daňový poradca
 
27.05.2019 Slovenské účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Kúdela, daňový poradca
 
24.05.2019 Cestovní náhrady s příklady z praxe, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Janoušek, soudní znalec, specialista na CN
 
24.05.2019 Členská schůze, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. výbor
 
23.05.2019 Aktuality v daňových zákonech 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
22.05.2019 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2019, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
22.05.2019 Aktuality v daňových zákonech 2019, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
22.05.2019 Pracovní doba dle ZP, mzdové výpočty, dovolená, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
21.05.2019 Majetek, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
 
21.05.-31.05.2019 DPH - třídenní speciálka, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
20.05.2019 Zákoník práce 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
 
16.05.2019 Zákon o finanční kontrole a interní audit ve veřejné sféře, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
 
15.05.2019 Zaměstnanecké benefity 2018 a 2019 z hlediska daně z příjmů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
03.05.2019 Novela DPH-Daňový balíček 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
30.04.-17.06.2019 Daňový specialista, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
18.04.2019 Novela zákona o DPH 2019, Rožnov p./R., hotel RELAX. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
18.04.2019 Daňový balíček 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
18.04.2019 S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska po změně občanského zákoníku, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
17.04.2019 Aktuálně k DPH - Novela, ÚZ v ceně, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
16.04.-14.06.2019 Mzdové účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
15.04.-31.05.2019 Účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
03.04.2019 Daňový balíček 2019, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
21.03.2019 Vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc.
 
19.03.2019 Novela zákona o DPH 2019 – pro neziskovky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
 
18.03.2019 Daň z příjmů u neziskovek 2018 a sestavení daňového přiznání, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
 
15.03.2019 Daňový balíček 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
27.02.2019 Pracovní cesty a cestovní náhrady v roce 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Janoušek, specialista v oboru CN, soudní znalec
 
25.02.-26.02.2019 Dvoudenní praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Zdeněk Křížek, specialista na mzdy
 
20.02.2019 Daňové přiznání a slovenská účetní závěrka, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Kúdela, daňový poradca
 
18.02.-02.05.2019 Účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
13.02.2019 Účetní a daňová závěrka 2018 pro nestátní neziskové organizace - 504, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
 
12.02.2019 DPH V ROCE 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
06.02.2019 Daň z příjmů právnických osob - daňové přiznání 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
05.02.2019 Daň z příjmů fyzických osob - daňové přiznání 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
05.02.2019 Mzdová problematika • změny v roce 2019, Zlín, hotel MOSKVA. Zdeněk Křížek, specialista na mzdy
 
04.02.-06.02.2019 Daně - Mzdy, třídenní speciálka v Rožnově, Rožnov p./R., hotel RELAX. Ing. Ivana Langerová, RNDr. Petr Beránek, Zdeněk Křížek
 
30.01.2019 Účetní závěrka za rok 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
30.01.2019 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 • aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast
 
21.01.2019 Novinky 2019 v daních a účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
17.01.2019 Novela zákona o DPH 2019 – pro neziskovky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
16.01.2019 Novinky 2019 v daních a účetnictví, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
15.01.2019 DPH V ROCE 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
17.12.2018 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
14.12.2018 Účetní závěrka pro ÚSC, inventarizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
14.12.2018 Účetní závěrka pro příspěvkové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
14.12.2018 Účetní závěrka pro příspěvkové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
13.12.2018 DPH V ROCE 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
13.12.2018 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2018-2019, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
12.12.2018 Účetní závěrka pro příspěvkové organizace, inventarizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
12.12.2018 Účetní závěrka pro příspěvkové organizace, inventarizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
11.12.2018 Daňový specialista, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
11.12.2018 DPH V ROCE 2019, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
10.12.2018 Aktuální změny ve zdaňování mezd pro rok 2019 a RZ 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Lošťák, specialista na zdaňování mezd zaměstnanců
 
10.12.2018 Aktuální změny ve zdaňování mezd pro rok 2019 a RZ 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Lošťák, specialista na zdaňování mezd zaměstnanců
 
07.12.2018 Účtování v cizích měnách, kursové rozdíly, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
07.12.2018 Účtování v cizích měnách, kursové rozdíly, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
06.12.2018 Účtování v cizích měnách, kursové rozdíly, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
04.12.-05.12.2018 Daň z příjmů a DPH, speciálka v Rožnově, Rožnov p./R., hotel RELAX, Lesní 1689. Ing. Otakar Machala, Ing. Jiří Klíma
 
04.12.2018 Změny ve mzdové a personální oblasti v r. 2019, GDPR a zaměstnanecké benefity, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
03.12.2018 Účetní závěrka za rok 2018, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
03.12.2018 Účetní závěrka za rok 2018, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
30.11.2018 Mzdové účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
28.11.2018 S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska po změně občanského zákoníku, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
27.11.-29.11.2018 Mzdové účetnictví 2018-2019, Luhačovice-Pozlovice 204, hotel Vyhlídka 4*. Zdeněk Křížek, specialista na mzdy, Mgr. Klára Valentová, advokátka
 
27.11.2018 S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska po změně občanského zákoníku, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
26.11.2018 Cestovní náhrady v příkladech po novele zákoníku práce, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Janoušek, specialista v oboru CN, soudní znalec
 
26.11.2018 Cestovní náhrady v příkladech, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Janoušek, specialista v oboru CN, soudní znalec
 
19.11.2018 Exekuce srážkami z příjmů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Viera Řezníčková, exekutorský úřad
 
19.11.2018 Pokladna, pokladní doklady, povinnosti z hlediska práva, účetnictví a daní, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
15.11.2018 DPH v roce 2019 pro neziskovky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
13.11.-14.11.2018 NNO - Účetnictví a daně A-Z, Luhačovice - Wellness hotel Ambra 4*, Solné 1055. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
08.11.-16.11.2018 DPH-třídenní speciálka, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Miroslava Nováková, JUDr. Svatopluk Galočík
 
07.11.2018 Pohledávky a dluhy, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví v roce 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
06.11.2018 Pokladna, pokladní doklady, povinnosti z hlediska práva, účetnictví a daní, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
05.11.2018 Daň z příjmů, ČESKO–SLOVENSKý A SLOVENSKO–ČESKý výklad, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Kúdela, daňový poradca
 
02.11.2018 GDPR PRO ÚČETNÍ – KROK ZA KROKEM S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát AK Vilímková, Dudák & Partners
 
01.11.-10.12.2018 Účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
26.10.2018 Zákoník práce, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát AK Vilímková, Dudák & Partners
 
19.10.2018 Nakládání s majetkem v NNO - 504, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
18.10.2018 Nakládání s majetkem ve vybraných účetních jednotkách - 410, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
17.10.-19.10.2018 Klíč k zaúčtování účetního dokladu, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
16.10.-30.11.2018 Mzdové účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
05.10.2018 Vnitřní směrnice v oblasti účetnictví a daní a organizační směrnice, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
04.10.2018 Vnitřní směrnice v oblasti účetnictví a daní vybraných účetních jednotek, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
04.10.2018 Kurs pro fakturantky aneb jak správně fakturovat, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
20.09.2018 Přijaté dotace v neziskových organizacích, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
17.09.-19.09.2018 ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V ROCE 2018 (dotace, dary, vztahy se zřizovatelem), WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
12.09.-13.09.2018 Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví - dvoudenní, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
04.09.-05.09.2018 Praktikum pro personalisty a mzdové účetní, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Zdeněk Křížek, specialista na mzdovou a personální oblast, zkušený lektor
 
28.08.2018 GDPR pro správce nemovitostí, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát AK Vilímková, Dudák & Partners
 
06.08.-07.08.2018 DPH - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím - dvoudenní, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
28.06.2018 Ochrana osobních údajů dle GDPR ve mzdové a personální oblasti a archivace dat, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
22.06.2018 GDPR, archivace, zákoník práce, mzdové účetnictví - v hotelu EROPLÁN, Rožnov p./R., hotel EROPLÁN. Zdeněk Křížek, specialista na mzdovou a personální oblast, zkušený lektor
 
13.06.2018 DPH v příkladech, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
08.06.2018 Náročnější příklady z daně z příjmu, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
07.06.2018 Specifické problémy daní nestátních neziskových organizací, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
06.06.2018 GDPR PRO ÚČETNÍ – KROK ZA KROKEM S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát AK Vilímková, Dudák & Partners
 
06.06.-07.06.2018 Daňové a nedaňové náklady v daních z příjmů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
31.05.2018 Vnitřní směrnice v oblasti účetnictví a daní vybraných účetních jednotek, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
29.05.2018 GDPR PRO ÚČETNÍ – KROK ZA KROKEM S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát AK Vilímková, Dudák & Partners
 
24.05.2018 Cestovní náhrady v příkladech, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Janoušek, specialista v oboru CN, soudní znalec
 
22.05.2018 FKSP, sociální fond a ostatní zaměstnanecké benefity, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
17.05.2018 Pohledávky a dluhy, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví v roce 2018, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
17.05.2018 Účetnictví nestátních neziskových organizací – rozdíly proti účtování podnikatelů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
16.05.2018 Pohledávky a dluhy, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví v roce 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
16.05.2018 Náročnější příklady z daně z příjmu, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
02.05.-21.06.2018 Účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
27.04.-22.06.2018 Daňový specialista, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
27.04.2018 Ochrana osobních údajů a nové nařizení EU (GDPR), WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát AK Vilímková, Dudák & Partners
 
18.04.2018 DPH v roce 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
06.04.2018 Ochrana osobních údajů dle GDPR ve mzdové a personální oblasti a archivace dat, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
05.04.2018 DPH 2018 - Slovenský zákon, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Kúdela, daňový poradca SR
 
27.03.2018 GDPR pro školy - v ceně ÚZ Sagit, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát AK Vilímková, Dudák & Partners
 
14.03.2018 GDPR a změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
07.03.2018 Ochrana osobních údajů a nové nařizení EU (GDPR), Rožnov p./R., hotel EROPLÁN. Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát AK Vilímková, Dudák & Partners
 
06.03.2018 Kurs pro fakturantky aneb jak správně fakturovat, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
06.03.2018 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob + novinky 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, metodik, specialista na DPFO
 
05.03.2018 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob + novinky 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, metodik, specialista na DPFO
 
02.03.2018 Ochrana osobních údajů a nové nařizení EU (GDPR), WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát AK Vilímková, Dudák & Partners
 
27.02.2018 Ochrana osobních údajů a nové nařizení EU (GDPR), Zlín, hotel GARNI. Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát AK Vilímková, Dudák & Partners
 
23.02.2018 Novinky v účetnictví a daních 2018 pro PO a obce, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
22.02.2018 Závěrka 2017 a novinky v účetnictví a daních 2018 pro NNO, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
22.02.2018 Novinky v účetnictví a daních 2018 pro NNO, EET, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
21.02.2018 Novinky v účetnictví a daních 2018 pro NNO, EET, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
20.02.2018 DPH V ROCE 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
19.02.2018 Změny v zákoníku práce, pracovně lékařské služby, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. JUDr. Miloš Hejmala, advokát
 
15.02.2018 Novela DPH 2017 CR-SR, konfrontace zákonů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Rastislav Pavč
 
14.02.2018 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2017-2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
08.02.2018 Účetnictví daně u společenství vlastníků jednotek - SVJ, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
08.02.-09.02.2018 DPH při intrakomunitárním plnění a třetími zeměmi, 2017 – 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. JUDr. Svatopluk Galočík
 
06.02.-07.02.2018 Daně - dvoudenní speciálka v Rožnově, Rožnov p./R., hotel EROPLÁN. Ing. Ivana Langerová, RNDr. Petr Beránek
 
05.02.2018 Ochrana osobních údajů a GDPR – nové nařízení EU, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát AK Vilímková, Dudák & Partners
 
01.02.-02.02.2018 DPH při intrakomunitárním plnění a třetími zeměmi, 2017 – 2018, Zlín, hotel MOSKVA. JUDr. Svatopluk Galočík, specialista na DPH
 
30.01.2018 Novinky ve mzdách 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Olga Krchovová, daňová poradkyně
 
29.01.2018 Jednatel a společník s.r.o., WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
29.01.2018 Jednatel a společník s.r.o., WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
26.01.2018 Změny ve zdravotním a sociálním pojištění 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Helena Přikrylová, Antonín Daněk
 
22.01.2018 Změny v zákoníku práce, pracovně lékařské služby, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. JUDr. Miloš Hejmala, advokát
 
19.01.2018 Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2017, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Dagmar Procházková, auditorka
 
18.01.2018 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
18.01.2018 Daň z příjmů 2018, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
 
17.01.2018 Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Procházková, auditorka
 
17.01.2018 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2018, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
16.01.2018 DPH v roce 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
16.01.2018 DPH v roce 2018 – změny a další aktuální problematika, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Miroslava Nováková, specialistka na DPH
 
11.01.2018 EET, třetí etapa, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
11.01.2018 Silniční daň a automobil, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
09.01.2018 Praktické uplatňování DPH podle právního stavu platného v roce 2018, Rožnov p./R., hotel EROPLÁN. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
15.12.2017 Novela zákona o DPH, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
15.12.2017 Účetní závěrka pro nestátní neziskové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
14.12.2017 Novinky v daních a účetnictví 2017-2018, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
14.12.2017 DPH V ROCE 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
13.12.2017 Aktuální změny ve zdaňování mezd pro rok 2018 a RZ 2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Lošťák, specialista na zdaňování mezd zaměstnanců
 
12.12.2017 DPH V ROCE 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
12.12.2017 Kurs pro fakturantky aneb jak správně fakturovat, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
12.12.2017 Novela zákoníku práce, zdravotní způsobilost, Zlín, hotel MOSKVA. Mgr. Zdeněk Schmied, pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních vě
 
11.12.2017 Účetní závěrka pro podnikatele sestavená za rok 2017 + změny v účetnictví podnikatelů v roce 2017“, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Procházková, auditorka
 
08.12.2017 Novinky v daních a účetnictví 2017-2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
08.12.2017 Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty a novinky v účetnictví, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
07.12.2017 Účetní závěrka pro obce - ÚSC, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
07.12.2017 Novela zákoníku práce, zdravotní způsobilost, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. JUDr. Miloš Hejmala, advokát
 
05.12.-07.12.2017 Účetnictví-Daně 2017, Speciálka v Rožnově, Rožnov pod Radhoštěm, hotel Eroplán. Ing. Procházková, Ing. Rylová, Ing. Žmolík, Ing. Klíma
 
05.12.2017 Novinky v daních a účetnictví 2017-2018, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
05.12.2017 Daň z příjmů 2017-2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
05.12.2017 Zákoník práce, Wellnet. JUDr. Miloš Hejmala
 
04.12.2017 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
30.11.2017 Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty a novinky v účetnictví, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
29.11.2017 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2017-2018, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Zuzana Rylová, daňové poradkyně
 
28.11.2017 Novela zákoníku práce, zdravotní způsobilost, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Mgr. Zdeněk Schmied, pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních vě
 
27.11.-29.11.2017 MZDY 2017-2018, speciál, Mikulov, Mlýnská 2, hotel Galant 4*,. JUDr. Miloš Hejmala, JUDr. Jiří Žůrek, Ing. Christian Žmolík, Ing. Krchovová
 
24.11.2017 Účetnictví ve vazbě na daňové přiznání, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Procházková, auditorka, Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
 
22.11.2017 Cestovní náhrady v příkladech po novele zákoníku práce, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Janoušek, specialista v oboru CN, soudní znalec
 
21.11.-23.11.2017 Daně 2017- 2018, speciál, Mikulov, Mlýnská 2, hotel Galant 4*,. Ing. Procházková, Ing. Langerová, Ing. Klíma, Ing. Žmolík
 
21.11.2017 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2017-2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Zuzana Rylová, daňové poradkyně
 
20.11.2017 GDPR-Ochrana osobních údajů - nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ÚZ GDPR v ceně, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. JUDr. Jiří Žůrek, ředitel odboru pro styk s veřejností UOOU
 
16.11.2017 Dotace a veřejná podpora DE MINIMIS, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
15.11.2017 S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska po změně občanského zákoníku, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
15.11.2017 Dotace a veřejná podpora DE MINIMIS, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
14.11.2017 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2017-2018, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Zuzana Rylová, daňové poradkyně
 
10.11.2017 Mzdová účtárna - pro začínající, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
09.11.2017 Daň z příjmů fyzických a právnických osob, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Otakar Machala, daňový poradce
 
08.11.2017 ČESKO–SLOVENSKÉ A SLOVENSKO–ČESKÉ DPH, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Kúdela, daňový poradca
 
07.11.2017 ČESKO–SLOVENSKÉ A SLOVENSKO–ČESKÉ DPPO, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Kúdela, daňový poradca
 
06.11.2017 Kurs pro fakturantky aneb jak správně fakturovat, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
03.11.2017 Právní-daňové-účetní problémy a jejich řešení, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
03.11.-10.11.2017 DPH-třídenní speciálka, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Miroslava Nováková, JUDr. Svatopluk Galočík
 
02.11.2017 Novela zákona o dani z příjmů od 1.7.2017 a 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, specialista na DP
 
31.10.2017 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v roce 2017 a 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
30.10.2017 Komplikované mzdové výpočty - změny v roce 2017-2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
27.10.2017 Novela zákoníku práce, zdravotní způsobilost, Zlín, hotel MOSKVA. Mgr. Zdeněk Schmied, pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních vě
 
20.10.2017 Majetek - 504, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
20.10.2017 Zákoník práce, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Zdeněk Schmied, pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních vě
 
19.10.2017 Majetek - 410, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
18.10.2017 Majetek - 504, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
17.10.2017 DPH + Daň z příjmů - Novely 2017-2018, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
17.10.2017 Cestovní náhrady dle ZP, daňové, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
 
06.10.-15.12.2017 Daňový specialista, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
04.10.2017 DPH V ROCE 2017 – novela k 1.7.2017, ÚZ DPH v ceně, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
03.10.-24.11.2017 Mzdové účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
19.09.2017 Rozdíly účetnictví spolků a ostatních NNO oproti podnikatelům a daňové důsledky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
15.09.2017 Daňový řád pro účetní, zaměstnanecké benefity, Čas růží, SMOSK k-centrum, Senovážné náměstí 978/23 , 11000 Praha. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
06.09.-07.09.2017 Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví - dvoudenní, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
07.08.-08.08.2017 DPH - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím - dvoudenní, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
21.06.2017 Cestovní náhrady, zaúčtování a daňové důsledky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
16.06.2017 Účtování v cizích měnách, kursové rozdíly, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
14.06.2017 Novela zákona o DPH v roce 2017 a zkušenosti s podáváním kontrolních hlášení, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Michal Kaštil, metodik DPH
 
12.06.2017 DPH V ROCE 2017 – novela k 1.6.2017, příp. 1.7.2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
09.06.2017 Zákoník práce - Zásadní věcné změny v novele v roce 2017, Zlín, hotel MOSKVA. Mgr. Zdeněk Schmied, pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních vě
 
09.06.2017 Zákoník práce - NOVELA, Rožnov p./R., hotel EROPLÁN. JUDr. Miloš Hejmala, advokát
 
08.06.2017 Zákoník práce - Zásadní věcné změny v novele v roce 2017, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Mgr. Zdeněk Schmied, pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních vě
 
06.06.2017 Dotace a Fondy - zaměřeno pro neziskovky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
02.06.2017 Zákoník práce - Zásadní věcné změny v novele v roce 2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Zdeněk Schmied, pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních vě
 
22.05.2017 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
19.05.2017 Daňový balíček 2017 - Novely daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
18.05.2017 Daňový balíček 2017 - Novely daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, Olomouc, Wellnerova 7. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
17.05.2017 Spolky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
15.05.2017 Mzdová účtárna, změny v roce 2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Renka Klímová, specialista na mzdy
 
04.05.2017 Zákoník práce - Novelizace a zdůraznění klíčových změn v roce 2017., WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. JUDr. Miloš Hejmala, advokát
 
04.05.2017 Účetní závěrka pro podnikatele NOVĚ za rok 2016 • CASH FLOW • přehled o změnách vlastního kapitálu, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
03.05.2017 Účetní závěrka pro podnikatele NOVĚ za rok 2016 • CASH FLOW • přehled o změnách vlastního kapitálu, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
21.04.2017 Zákoník práce - Zásadní věcné změny v novele v roce 2017, Zlín, hotel MOSKVA. Mgr. Zdeněk Schmied, pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních vě
 
20.04.2017 Zákoník práce - Zásadní věcné změny v novele v roce 2017, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Mgr. Zdeněk Schmied, pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních vě
 
18.04.2017 Novela zákona o DPH 2017, Rožnov p./R., hotel EROPLÁN. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
10.04.2017 Aktuálně DPH V ROCE 2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
07.04.2017 Zákoník práce - Zásadní věcné změny v novele v roce 2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Zdeněk Schmied, pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních vě
 
06.04.2017 Výkazy cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
05.04.2017 Výkazy cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
27.03.2017 Aplikace právních předpisů ve mzdové účtárně v roce 2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Renka Klímová, specialista na mzdy
 
17.03.2017 Závěrka 2016 a novinky v účetnictví a daních 2017 pro NNO, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
09.03.2017 Změny v dani z příjmu pro rok 2017 a 2018, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
03.03.2017 Daňová a účetní závěrka 2016 a novinky 2017 pro SVJ, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
02.03.2017 Daňová a účetní závěrka 2016 a novinky 2017 pro SVJ, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
23.02.2017 ZMĚNY 2017, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
21.02.2017 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2016-2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, metodik - specialista na daň z příjmů
 
20.02.2017 Novela zákona o DPH 2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
17.02.2017 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2016-2017, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Karel Kvítek, metodik - specialista na daň z příjmů
 
17.02.2017 ZMĚNY 2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
16.02.2017 Závěrka 2016 a novinky v účetnictví a daních 2017 pro NNO, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
16.02.2017 Novela zákona o DPH 2017, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
09.02.2017 Elektronická evidence tržeb, 1.3.2017, Olomouc, Wellnerova 7. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
08.02.2017 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2016-2017, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Karel Kvítek, metodik - specialista na daň z příjmů
 
07.02.2017 Účetní závěrka za rok 2016 NOVĚ, výkazy, převodový můstek, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Procházková, auditorka
 
06.02.2017 Účetní závěrka za rok 2016 NOVĚ, výkazy, převodový můstek, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
03.02.2017 Elektronická evidence tržeb, od 1.3.2017, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
02.02.-03.02.2017 MZDY 2017, speciálka v Rožnově, Rožnov p./R., hotel EROPLÁN. Ing. Olga Krchovová, daňová poradkyně
 
02.02.2017 Změny v DP ze závislé činnosti a roční zúčtování, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Lošťák, specialista na daň z příjmů ze ZČ
 
27.01.2017 Účetní závěrka za rok 2016 NOVĚ, výkazy, převodový můstek, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
26.01.2017 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2016-2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
20.01.2017 ZMĚNY 2017, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
19.01.2017 Účetní závěrka za rok 2016 NOVĚ, výkazy, převodový můstek, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Dagmar Procházková, auditorka
 
18.01.2017 Ucelený přehled změn ve mzdové účtárně a personální oblasti 2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Olga Krchovová, daňová poradkyně
 
18.01.-15.03.2017 Účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
17.01.2017 Novela zákona o DPH, Olomouc, Wellnerova 7. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
17.01.2017 Novela zákona o DPH 2017, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
16.01.2017 Změny v DP ze závislé činnosti a roční zúčtování, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Milan Lošťák, specialista na daň z příjmů ze ZČ
 
12.01.2017 ZMĚNY 2017, Olomouc, Wellnerova 7. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
12.01.2017 Daň z příjmů 2017 pro neziskovky, které účtují podle vyhl. 504, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
11.01.2017 Novely zákona o DPH 2017 a 2016, zkušenosti s kontrolním hlášením a další aktuality v oblasti DPH, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Miroslava Nováková
 
11.01.2017 Daň z příjmů 2017 pro příspěvkové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
11.01.2017 MZDY 2017 pro začínající - Přehled nejdůležitějších změn a aktualit, jejich praktická aplikace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Renka Klímová, specialista na mzdovou oblast
 
10.01.2017 Novela DPH 2017 CR-SR, konfrontace zákonů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Milan Kúdela
 
10.01.2017 Daň z příjmů 2017 pro Obce a ÚSC, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
15.12.2016 Novela zákona o DPH 2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
14.12.2016 Novinky 2016-2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Václav Škrabiš, daňový poradce
 
13.12.2016 Novela zákona o DPH 2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
12.12.2016 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2016-2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
09.12.2016 Účetní závěrka 2016 OBCE + změny v daních 2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
09.12.2016 Účetní a daňová závěrka 2016 OBCE, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
09.12.2016 Novinky 2016-2017, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
08.12.2016 Novela zákona o DPH 2016-2017 – pro neziskovky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
07.12.2016 Účetní a daňová závěrka 2016 – příspěvkové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, Auditorka, danová poradkyně
 
07.12.2016 Změny v závislé činnosti 2017 a roční zúčtování 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Lošťák, specialista v oblasti DPZČ
 
06.12.-08.12.2016 Účetnictví-Daně 2017, Speciálka v Rožnově, Rožnov pod Radhoštěm, hotel Eroplán. Ing. Procházková , Ing. Nováková, RNDr. Beránek
 
05.12.2016 Novela zákona o DPH 2017, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Michal Kaštil, metodik v oblasti DPH
 
02.12.2016 Ucelený přehled změn ve mzdové účtárně a personální oblasti 2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou agendu
 
02.12.2016 Novinky 2016-2017, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
01.12.2016 DPH - speciálka zaměřená na stavebnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
30.11.2016 Účetní závěrka za rok 2016 NOVĚ, výkazy, převodový můstek, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
29.11.2016 Účetní závěrka za rok 2016 NOVĚ, výkazy, převodový můstek, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
25.11.2016 Cestovní náhrady v podmínkách roku 2016-2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
 
24.11.2016 MZDY 2016 pro začínající - Přehled nejdůležitějších změn a aktualit, jejich praktická aplikace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Renka Klímová, specialista na mzdovou oblast
 
22.11.2016 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2016-2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
21.11.-25.11.2016 Mzdy - Daně - speciál, Hotel Vinice Hnanice u Znojma. JUDr. Miloš Hejmala, Ing. Olga Krchovová, Ing. Ivana Langerová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christ
 
15.11.2016 Majetek v účetnictví, dani z příjmů a DPH pro obce a PO, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
11.11.2016 ZMĚNY (NEJEN) V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI - celní předpisy, DPH, vykazování INTRASTATu, apod., WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikován jako lektor tématu INCOTERMS 2
 
10.11.2016 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2016-2017, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Otakar Machala, daňový poradce
 
09.11.2016 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2015-2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Zuzana Rylová, daňové poradkyně
 
09.11.2016 ZMĚNY (NEJEN) V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI - celní předpisy, DPH, vykazování INTRASTATu, apod., Zlín, hotel MOSKVA. Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikován jako lektor tématu INCOTERMS 2
 
04.11.2016 Uplatňování DPH v roce 2015 a změny pro rok 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Václav Benda, BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH
 
04.11.2016 Uplatňování DPH v roce 2015 a změny pro rok 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Václav Benda, BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH
 
04.11.2016 Elektronická evidence tržeb, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
04.11.2016 Elektronická evidence tržeb, SMOSK k-centrum, Senovážné náměstí 978/23 , 11000 Praha. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
03.11.2016 Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
02.11.2016 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2015-2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Zuzana Rylová, daňové poradkyně
 
02.11.2016 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2016-2017, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Zuzana Rylová, daňové poradkyně
 
20.10.2016 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2016-2017, Zlín, hotel GARNI, 1.posch., sál č. 1. Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Zuzana Rylová, daňové poradkyně
 
20.10.2016 Pokladna; Evidence tržeb 2016 (EET), WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
19.10.2016 Pokladna; Evidence tržeb 2016, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
18.10.2016 Novinky v průběhu roku 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Václav Škrabiš, daňový poradce
 
18.10.-16.12.2016 Mzdové účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
18.10.2016 Zákoník práce s JUDr. Hejmalou, WELLNET, Wellnerova 5, Olomouc. JUDr. Miloš Hejmala, advokát
 
17.10.2016 Pokladna; Evidence tržeb 2016, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
14.10.2016 ZMĚNY 2016 - 2017 přehled nejdůležitějších změn, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
13.10.2016 Aktuálně k DPH s výhledem na změny v roce 2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
11.10.-16.12.2016 Daňový specialista, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
07.10.2016 Nestátní neziskové organizace - EET, účetnictví a daň z příjmů od A do Z, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
06.10.2016 Nestátní neziskové organizace - EET, účetnictví a daň z příjmů od A do Z, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
26.09.-28.11.2016 Účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
20.09.2016 Evidence tržeb, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
19.09.2016 Evidence tržeb, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
14.09.-15.09.2016 DPH 2016 pro nové plátce nebo začátečníky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Michal Kaštil, metodik v oblasti DPH
 
18.08.2016 Elektronická evidence tržeb, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
17.08.2016 Elektronická evidence tržeb, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
16.08.2016 Elektronická evidence tržeb, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
21.06.2016 MZDY 2016 - Přehled nejdůležitějších změn a aktualit, jejich praktická aplikace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Renka Klímová, specialista na mzdovou oblast
 
16.06.2016 DPH v otázkách a odpovědích podle právního stavu platného v roce 2016, Evidence tržeb, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
14.06.2016 Daňové a účetní aktuality 2016 Elektronická evidence tržeb, praktické zkušenosti s kontrolním hlášením, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
13.06.2016 DPH - řešené příklady 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
07.06.-10.06.2016 DPH 2016 pro nové plátce nebo začátečníky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Michal Kaštil, metodik v oblasti DPH
 
03.06.2016 Účetnictví v příkladech po novele ZOÚ, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
02.06.2016 Jednatel (člen statutárního orgánu z hlediska daní a účetnictví), WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
31.05.2016 Daňové a účetní aktuality 2016 Elektronická evidence tržeb, praktické zkušenosti s kontrolním hlášením, Zlín, hotel GARNI, 1.posch., sál č. 1. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
27.05.2016 DPH-Novely zákona 2016 - pro neziskovky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
26.05.2016 Vybrané účetní jednotky - účetnictví a daň z příjmů od A do Z, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
25.05.2016 Nestátní neziskové organizace - účetnictví a daň z příjmů od A do Z, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
17.05.2016 Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
09.05.-24.06.2016 Mzdové účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
09.05.-28.06.2016 Daňový specialista, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
27.04.2016 MZDY 2016 pro začínající - Přehled nejdůležitějších změn a aktualit, jejich praktická aplikace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Renka Klímová, specialista na mzdovou oblast
 
21.04.2016 Evidenční listy důchodového pojištění NOVĚ v roce 2016, Zlín, hotel MOSKVA. Bc. Taťána Sojková, specialista na DP a EL
 
19.04.2016 DPH 2016 pro nové plátce nebo začátečníky, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Michal Kaštil, metodik v oblasti DPH
 
14.04.2016 DPH 2016 pro nové plátce nebo začátečníky, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Michal Kaštil, metodik v oblasti DPH
 
11.04.2016 DPH v roce 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
29.03.2016 Evidenční listy důchodového pojištění NOVĚ v roce 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Bc. Taťána Sojková, specialista na DP a EL
 
17.03.2016 Evidenční listy důchodového pojištění NOVĚ v roce 2016, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Bc. Taťána Sojková, specialista na DP a EL
 
16.03.-17.03.2016 DPH 2016 pro nové plátce nebo začátečníky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Michal Kaštil, metodik v oblasti DPH
 
03.03.2016 První praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a změny v oblasti DPH od 1. 5. 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
02.03.2016 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
02.03.2016 Evidenční listy důchodového pojištění NOVĚ v roce 2016, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Bc. Taťána Sojková, specialista na DP a EL
 
01.03.2016 Změny v účetnictví a daních SVJ v roce 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
29.02.2016 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
29.02.2016 Změny 2016, DPH-Kontrolní hlášení, Daň z příjmů, Účetnictví, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
26.02.2016 Evidenční listy důchodového pojištění NOVĚ v roce 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Bc. Taťána Sojková, specialista na DP a EL
 
24.02.-14.04.2016 Účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
23.02.2016 Elektronická evidence tržeb, od 1.3.2017, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
22.02.2016 Účetní výkazy v roce 2016 po novelách, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Květoslava Novotná, daňová poradkyně 1188
 
19.02.2016 Změny v účetnictví a daních pro spolky (vyhláška 504/2002) v roce 2016 ·, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
18.02.2016 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
18.02.2016 Evidenční listy důchodového pojištění NOVĚ v roce 2016, Zlín, hotel MOSKVA. Bc. Taťána Sojková, lektorka pro oblast důchodového pojištění
 
18.02.2016 Kontrolní hlášení a další aktuality v oblasti DPH v roce 2016, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Michal Kaštil, metodik v oblasti DPH
 
16.02.2016 Novela zákona o DPH 2016, kontrolní hlášení, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
11.02.2016 Kontrolní hlášení a další aktuality v oblasti DPH v roce 2016, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Michal Kaštil, metodik v oblasti DPH
 
04.02.2016 Účetní závěrka 2015 a informace o novele 2016, Zlín, hotel MOSKVA. Květoslava Novotná, daňová poradkyně 1188
 
03.02.2016 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2015-2016 a závěrka 2015, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Květoslava Novotná, daňová poradkyně 1188
 
03.02.2016 Změny v DP ze závislé činnosti a roční zúčtování, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Milan Lošťák, specialista na daň z příjmů ze ZČ
 
02.02.2016 Zdaňování mezd zaměstnanců 2015-2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Lošťák, FÚ
 
02.02.2016 Změny v DP ze závislé činnosti a roční zúčtování, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Lošťák, specialista na daň z příjmů ze ZČ
 
29.01.2016 Zdaňování mezd zaměstnanců 2015-2016, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Milan Lošťák, FÚ
 
28.01.2016 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2015-2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
27.01.2016 ZMĚNY 2016, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
27.01.2016 Daň z příjmů ze závislé činnosti 2016 a RZ 2015, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Milan Lošťák, FÚ
 
26.01.2016 Aktuality ve mzdách 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialita na mzdy
 
26.01.-28.01.2016 MZDY 2016, speciálka v Rožnově, Rožnov pod Radhoštěm, hotel Eroplán. Ing. Daněk, Katarína Dobešová, c. Sojková, a další
 
22.01.2016 Novela zákona o účetnictví 1.1.2016, závěrka 2015, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Květoslava Novotná, daňová poradkyně 1188
 
21.01.2016 Novela zákona o účetnictví 1.1.2016, závěrka 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Prof. Ing. Libuše Mullerová, auditorka
 
20.01.2016 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2015-2016, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
19.01.2016 Aktuality v daních, účetnictví a právu 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
18.01.2016 Novela zákona o DPH 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
16.01.2016 Změny v závislé činnosti 2017 a roční zúčtování 2016, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Milan Lošťák, specialista na daň z příjmů ze ZČ
 
15.01.2016 Cestovní náhrady v podmínkách roku 2015-2016, Zlín, hotel MOSKVA. Květoslava Novotná, daňová poradkyně 1188
 
14.01.2016 Daň z příjmu fyzických osob a náročnější případy v daňové evidenci, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
14.01.2016 Kontrolní hlášení a další aktuality v oblasti DPH v roce 2016, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Miroslava Nováková
 
14.01.2016 Daň silniční a cestovní náhrady 2015-2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
13.01.2016 Změny v účetnictví pro obce a příspěvkové organizace (vyhláška 410/2009) v roce 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
12.01.2016 DPH 2016 neziskovky-speciál, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
12.01.2016 DPH 2016 neziskovky-speciál, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
12.01.2016 Kontrolní hlášení k DPH v roce 2016 a související problematika, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
11.01.2016 Kontrolní hlášení a další aktuality v oblasti DPH v roce 2016, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Michal Kaštil, metodik v oblasti DPH
 
17.12.2015 Učetní závěrka Příspěvkové organizace + novinky v daních 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, Auditorka, danová poradkyně
 
16.12.2015 Daň z příjmu fyzických osob a náročnější případy v daňové evidenci, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
16.12.2015 Účetní závěrka + změny v daních, org. které účtují podle vyhlášky 504, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
15.12.2015 Zdravotní pojištění v roce 2015 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Antonín Daněk, specialista na ZP
 
15.12.2015 Účetní závěrka + změny v daních, org. které účtují podle vyhlášky 504, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
15.12.2015 Předvánoční večer členů spolku, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Michal Kaštil, Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák, Ing. Karel Kvítek
 
15.12.2015 Zdravotní pojištění v roce 2015 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Antonín Daněk, specialista na ZP
 
14.12.2015 DPH V ROCE 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
11.12.2015 Daň z příjmu fyzických osob a náročnější případy v daňové evidenci, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
10.12.2015 Novela zákona o DPH 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
10.12.2015 DPH V ROCE 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
09.12.2015 Změny v ze závislé činnosti 2015/2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Lošťák, specialista v oblasti DPZČ
 
07.12.2015 Novela zákona o účetnictví a vyhláška 500 od 1.1.2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
04.12.2015 Novela zákona o daních z příjmů 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
03.12.2015 Kontrolní hlášení k DPH v roce 2016 a související problematika, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
02.12.-04.12.2015 Účetnictví-Daně 2016, Speciálka v Rožnově, Rožnov pod Radhoštěm, hotel Eroplán. Ing. Procházková , Ing. Nováková, RNDr. Beránek
 
02.12.2015 Ucelený přehled změn ve mzdové účtárně a personální oblasti 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou agendu
 
01.12.2015 Majetek, právní, účetní a daňové souvislosti, změny 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Květoslava Novotná, daňový poradce 1188
 
30.11.2015 , Účetní a daňové doklady, smlouvy-novela NOZ a jiné obchodní listiny, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Květoslava Novotná, daňová poradkyně
 
27.11.2015 Změny v daních, účetnictví a právu 2016, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
25.11.-27.11.2015 MZDY - speciál, Hodonín, hotel Krystal. JUDr. Hejmala, Bc. Sojková, Ing. Lošťák, Mgr. Řezníčková, Ing. Žmolík, Ing. Daněk
 
25.11.2015 Změny v daních, účetnictví a právu 2016-ZOK, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
24.11.2015 Exekuce na mzdu zaměstnance, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Viera Řezníčková, exekutorský úřad
 
23.11.2015 Novela zákona o účetnictví a vyhláška 500 od 1.1.2016, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
20.11.2015 Důchodové pojištění - aktuální změny v roce 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Bc. Taťána Sojková, specialista na DP
 
19.11.2015 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2015-2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Inf. Dagmar Fitříková, Ing. Zuzana Rylová, daňové poradkyně
 
19.11.2015 Ucelený přehled změn ve mzdové účtárně a personální oblasti 2016, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou agendu
 
18.11.-20.11.2015 Daně - speciál, Hotel Vinice Hnanice u Znojma. Ing. Ivana Langerová, JUDr. Petr Čech, Ing. Jiří Klíma
 
18.11.2015 Zákoník práce, novela říjen 2015, WELLNET, Wellnerova 5, Olomouc. JUDr. Miloš Hejmala, advokát
 
13.11.2015 Fakturace, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
12.11.2015 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2015-2016, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Otakar Machala, daňový poradce
 
12.11.2015 Aktuality v účetnictví daních z příjmů fyzických a právnických osob 2015-2016, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Otakar Machala, daňový poradce
 
12.11.2015 Rozpočtová skladba 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
11.11.2015 DPH v příkladech, Kontrolní hlášení 2016, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Květoslava Novotná, daňová poradkyně
 
11.11.2015 Fakturace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
05.11.2015 Novela zákona o DPH 2016, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
05.11.2015 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2015-2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
04.11.2015 Novela zákona o účetnictví a vyhláška 500 od 1.1.2016, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
03.11.2015 Daň z nabytí nemovitostí 2015-2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Renáta Juráková, FÚ Olomouc
 
27.10.-18.12.2015 Daňový specialista, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
23.10.2015 Praktické příklady aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce v personální praxi a legislativní změny v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti a inspekce práce v roce 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Zdeněk Schmied pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věc
 
23.10.2015 Novela zákona 250/2000 a změny ve vyhlášce 410 pro příspěvkové org., související zákony-účinnost od 20.2.2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
23.10.2015 Novela zákoníku práce v říjnu 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Zdeněk Schmied pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věc
 
22.10.2015 Novela zákona 250/2000 a změny ve vyhlášce 410 pro obce, související zákony-účinnost od 20.2.2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
22.10.2015 Novela zákoníku práce v říjnu 2015, Zlín, hotel MOSKVA. Mgr. Zdeněk Schmied pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věc
 
22.10.2015 Novela zákona 250/2000 a změny ve vyhlášce 410 pro obce, související zákony-účinnost od 20.2.2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
21.10.2015 Praktické příklady aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce v personální praxi a legislativní změny v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti a inspekce práce v roce 2015, Ostrava. Mgr. Zdeněk Schmied pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věc
 
21.10.2015 Novela zákoníku práce v říjnu 2015, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556. Mgr. Zdeněk Schmied pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věc
 
20.10.2015 Cestovní náhrady v podmínkách roku 2015-2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
 
20.10.2015 Cestovní náhrady v podmínkách roku 2015-2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
 
20.10.-08.12.2015 Mzdové účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
19.10.2015 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2015-2016, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Zuzana Rylová, daňové poradkyně
 
12.10.2015 AKTUÁLNĚ K DPH a výhled na rok 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
01.10.-30.11.2015 Účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
28.06.2015 Pracovněprávní aktuality 2015, aplikace novinek v praxi, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. JUDr. Miloš Hejmala, advokát, specialita na PP
 
18.06.2015 DPH v příkladech z praxe 2015, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Miroslava Nováková, metodička daně z přidané hodnoty
 
15.06.2015 DPH v roce 2015 praktické příklady, písemné řešení, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing.Ivana Langerová, daňová poradkně
 
15.06.2015 SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou agendu
 
10.06.2015 Aktuality 2015 - ZOK ve vztahu k účetnictví a daním, Moravská Ostrava. Květoslava Novotná, daňový poradce
 
08.06.2015 DPH v příkladech z praxe 2015, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Miroslava Nováková, metodička daně z přidané hodnoty
 
04.06.2015 Aktuality 2015 - ZOK ve vztahu k účetnictví a daním, Moravská Ostrava. Květoslava Novotná, daňový poradce
 
02.06.2015 Novela DPH 2015 CR-SR, konfrontace zákonů, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, Mgr. Anna Búdová
 
02.06.2015 Jednatel a s.r.o. - účetní a daňový pohled dle NOZ+ZOK, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
29.05.2015 Pracovněprávní aktuality 2015, aplikace novinek v praxi, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. JUDr. Miloš Hejmala, advokát, specialita na PP
 
27.05.2015 Jednatel a s.r.o. - účetní a daňový pohled dle NOZ+ZOK, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
26.05.2015 Pohledávky a závazky dle NOZ – účetní a daňové problémy, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce,člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
26.05.2015 Pohledávky a závazky dle NOZ – účetní a daňové problémy, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce,člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
14.05.2015 Majetek - pro NO, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
12.05.2015 Aktuality 2015 - účetnictví + daně, Zlín, hotel MOSKVA. Květoslava Novotná, daňová poradkyně
 
27.04.2015 Komplikované mzdové výpočty, nejčastější chyby ve mzdové praxi a jejich náprava, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou agendu
 
13.04.2015 DPH V ROCE 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
02.04.2015 Evidenční listy důchodového pojištění NOVĚ v roce 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Bc. Taťána Sojková, lektorka pro oblast důchodového pojištění
 
03.03.2015 Účetnictví a daně, novinky 2015 pro obce, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, Auditorka, danová poradkyně
 
03.03.2015 Účetnictví a daně, novinky 2015 pro příspěvkové organizace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
20.02.2015 Spolky v roce 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
19.02.2015 Spolky v roce 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
19.02.2015 SVJ v roce 2015, právní, účetní a daňový pohled, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
19.02.2015 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2014-2015, Zlín, hotel MOSKVA. Květoslava Novotná, daňová poradkyně
 
18.02.2015 Změny 2015 v daních, účetnictví a právu, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jana Gebauerová, auditorka, daňová poradkyně
 
17.02.2015 Jednatel a s.r.o. - účetní a daňový pohled dle NOZ+ZOK, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
16.02.2015 Novela DPH 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
13.02.2015 Účetnictví a daně, novinky 2015 pro obce, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, Auditorka, danová poradkyně
 
12.02.2015 Daň z příjmů právnických osob 2014-2015, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Květoslava Novotná, daňová poradkyně
 
09.02.2015 Daň z příjmů fyzických osob 2014-2015 + DE, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Květoslava Novotná, daňová poradkyně
 
05.02.2015 Změny 2015 v daních, účetnictví a právu, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jana Gebauerová, auditorka, daňová poradkyně
 
04.02.2015 Závislá činnost 2015 a roční zúčtování 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Lošťák, specialista v oblasti DPZČ
 
03.02.2015 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
30.01.2015 Novela zákona o dani z příjmů 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
29.01.2015 Změny ve zdaňování mezd 2015 Roční zúčtování daně ze ZČ 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Katarína Dobešová, MFČR
 
28.01.2015 Změny ve zdaňování mezd 2015 Roční zúčtování daně ze ZČ 2014, Zlín, hotel MOSKVA. Katarína Dobešová, MFČR
 
28.01.2015 Ucelený přehled změn ve mzdové účtárně a personální oblasti 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou agendu
 
26.01.-28.01.2015 MZDY 2015 - speciál, Hotel Energetic, Rožnov pod Radhoštěm. JUDr. Hejmala, Ing. Daněk, Bc. Sojková,Ing. Žmolík, K. Dobešová
 
21.01.2015 Změny v nemocenském 2015, Elektronická komunikace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Helena Přikrylová, Hana Kropáčová, specialista na nemocenské pojištění
 
20.01.2015 Daň z příjmů právnických osob 2015, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
 
16.01.2015 Zákoník práce v roce 2015 ve vazbě na NOZ, Zlín, hotel MOSKVA. JUDr. Miloš Hejmala, advokát, specialita na PP
 
16.01.2015 Daň z příjmů fyzických osob 2015, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. PhDr. Ing. Zuzana Rylová,PhD
 
15.01.2015 Daň z příjmů ze závislé činnosti 2015 a RZ 2014, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Milan Lošťák, specialista v oblasti DPZČ
 
14.01.2015 Silniční daň + cestovní náhrady 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
 
14.01.2015 Novela DPH 2015, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
13.01.2015 DPH v roce 2015 - novela, aktuální problematika, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Miroslava Nováková, metodička daně z přidané hodnoty
 
12.01.2015 Změny 2015 v zákoně o dani z příjmů a účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
09.01.2015 Cestovní náhrady + silniční daň, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Karel Janoušek, soudní znalec, specialista na CN
 
07.01.2015 Novela DPH 2015-pro začínají nové plátce!, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
07.01.2015 Novela zákona o dani z příjmů 2015, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
18.12.2014 Daň z příjmů ze závislé činnosti a RZ, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Lošťák, specialista v oblasti DPZČ
 
17.12.2014 Změny 2015 v daních, účetnictví a právu, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jana Gebauerová, auditorka, daňová poradkyně
 
16.12.2014 DPH v roce 2015 - novela, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
15.12.2014 Změny 2015 v daních, účetnictví a právu, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jana Gebauerová, auditorka, daňová poradkyně
 
12.12.2014 Daň z příjmů ze závislé činnosti a RZ, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Milan Lošťák, specialista v oblasti DPZČ
 
12.12.2014 Novela zákona o DPH 2015 pro neziskovky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
11.12.2014 Učetní závěrka Příspěvkové organizace + novinky v daních 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, Auditorka, danová poradkyně
 
11.12.2014 Předvánoční posezení, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Pacáková, Ing. Prudký, Ing. Lošťák, Ing. Kvítek
 
10.12.2014 Novela zákona o DPH 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
10.12.2014 Novela zákona o DPH 2015, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
 
10.12.2014 Daň z příjmů právnických osob 2014-2015, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
 
09.12.2014 Účetní závěrka ÚSC + změny v daních pro NO, které účtují podle vyhlášky 410, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
09.12.2014 Účetní závěrka OBCE + změny v daních 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
09.12.2014 DPH v roce 2015 - novela, aktuální problematika, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Miroslava Nováková, metodička daně z přidané hodnoty
 
05.12.2014 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2015, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
05.12.2014 Pracovně právní vztahy 2014-2015, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. JUDr. Miloš Hejmala, advokát, specialita na PP
 
04.12.2014 Novela zákona o daních z příjmů 2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
 
04.12.2014 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou agendu
 
02.12.-04.12.2014 Účetnictví-Daně 2016, Speciálka v Rožnově, Rožnov pod Radhoštěm. Ing. Gebauerová, Ing. Nováková, RNDr. Beránek
 
01.12.2014 Změny 2014 v daních, účetnictví a právu, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Jana Gebauerová, auditorka, daňová poradkyně
 
01.12.2014 Změny 2014 v daních, účetnictví a právu, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Jana Gebauerová, auditorka, daňová poradkyně
 
28.11.2014 Důchodové pojištění, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Bc. Taťána Sojková, specialista na DP
 
28.11.2014 Zdravotní pojištění v roce 2015 - změny v roce 2014 a k 1. 1. 2015, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Antonín Daněk, specialista na ZP
 
28.11.2014 Důchodové pojištění, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Bc. Taťána Sojková, specialista na DP
 
26.11.2014 Speciální účetní a daňové problémy-veřejné výzkumné instituce., WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
25.11.2014 Aktuality v oblasti pracovního práva 2014/2015 s vazbou na nový občanský zákoník, Zlín, hotel MOSKVA. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV ČR
 
25.11.2014 Praktické příklady aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce 2014 v personální a mzdové praxi a legislativní změny v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti a inspekce práce od 1. 1. 2015, Zlín, hotel MOSKVA. Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV ČR
 
25.11.2014 Daň z příjmů fyzických osob 2014-2015, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. PhDr. Ing. Zuzana Rylová,PhD
 
24.11.2014 Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1. 1. 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Helena Přikrylová, specialista v oblasti mezd
 
21.11.2014 Pohledávky a závazky dle NOZ – účetní a daňové problémy, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce,člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
21.11.2014 Zdravotní pojištění v roce 2015 - změny v roce 2014 a k 1. 1. 2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Antonín Daněk, specialista naZP
 
20.11.2014 Pokladna 2014-2015, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
19.11.-22.11.2014 Daně+Mzdy, Speciálka v Lednici, Lednice, hotel MY. Ing. Růžena Klímová, Ing. Jiří Klíma, Olga Holubová, JUDr. Petr Čech
 
18.11.2014 Daň z nabytí nemovitostí 2014-2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Renáta Juráková, FÚ Olomouc
 
14.11.2014 DPH v roce 2014+2015, Zlín, hotel MOSKVA. Olga Holubová, daňová poradkyně
 
13.11.2014 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2014-2015, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Otakar Machala, daňový poradce
 
11.11.2014 Pokladna 2014-2015, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
10.11.2014 SVJ v roce 2014, právní, účetní a daňový pohled, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
10.11.2014 Pokladna 2014-2015, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
06.11.2014 Smluvní vztahy dle NOZ+ZOK a jejich dopady do účetnictví a daní, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Petr Buchníček, daňový poradce
 
05.11.2014 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2015-2016, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
05.11.-07.11.2014 Účetnictví-základy, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
05.11.2014 Cestovní náhrady po rekodifikaci soukromého práva, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
 
04.11.2014 Cestovní náhrady, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Janoušek, soudní znalec, specialista na CN
 
27.10.-18.12.2014 Daňový specialista, rekvalifikační kurs, MŠMT, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
17.10.-05.12.2014 Mzdové účetnictví, rekvalifikační kurs, akreditace MŠMT, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
16.10.2014 Pohledávky a závazky dle NOZ – účetní a daňové problémy, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce,člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
16.10.2014 DPH v příkladech z praxe, informace k novele 2015, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Miroslava Nováková, metodička daně z přidané hodnoty
 
14.10.2014 AKTUÁLNĚ K DPH + informace o novelizacích, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
10.10.2014 Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2014-2015, Zlín, hotel MOSKVA. Inf. Dagmar Fitříková, Ing. Zuzana Rylová, daňové poradkyně
 
07.10.2014 Fakturace v praxi - na co nesmíme zapomínat, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
03.10.2014 Fakturace v praxi - na co nesmíme zapomínat, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
02.10.2014 Fakturace v praxi - na co nesmíme zapomínat, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
29.09.-27.11.2014 Účetnictví a daňová evidence, rekvalifikační kurs, akreditace MŠMT, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
18.06.2014 Aplikace změn v pracovněprávních předpisech v praxi v roce 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví
 
17.06.2014 S.R.O. a jednatel - účetní a daňový pohled dle NOZ+ZOK, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
12.06.2014 DPH v příkladech, písemné řešení, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing.Ivana Langerová, daňová poradkně
 
11.06.2014 S.R.O. a jednatel - účetní a daňový pohled dle NOZ+ZOK, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
10.06.2014 DPH, konfrontace ČR+SR zákona po změnách 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně, Mgr. Anna Búdová, FR Bratislava
 
10.06.2014 DPH v příkladech z praxe, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Vítkovická 1,Moravská Ostrava. Ing. Miroslava Nováková, FÚ Ostrava
 
06.06.2014 Technická vyhláška o účetních záznamech č. 383/2009, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
05.06.2014 Zákon o obchodních korporacích – ve vztahu k účetnictví a daním od 1.1.2014, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Květoslava Novotná, daňový poradce
 
05.06.2014 Majetek vybraných účetních jednotek z účetního a daňového pohledu, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
04.06.2014 Zákoník práce v NOZ 2014, Zlín, hotel MOSKVA. JUDr. Miloš Hejmala, advokát, specialita na PP
 
04.06.2014 Jak správně účtovat náklady v nových podmínkách roku 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
02.06.2014 Zákoník práce v NOZ 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. JUDr. Miloš Hejmala, advokát, specialita na PP
 
30.05.2014 DPH roce 2014 ve vazbě na účetnictví, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně, Ing. Dagmar Procházková, auditorka
 
29.05.2014 Jak správně účtovat náklady v nových podmínkách roku 2014, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
29.05.2014 Novinky na daních z příjmů od roku 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
27.05.-03.06.2014 Účetnictví a daně 2014, Maďarko, Harkány, hotel Thermal 4, polopenze. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně, Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
27.05.2014 Cestovní náhrady, automobil v podnikání - daňově po rekodifikaci soukromého práva, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Janoušek, soudní znalec, specialista na CN
 
27.05.2014 Jak správně účtovat náklady v nových podmínkách roku 2014, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
 
23.05.2014 Zákoník práce v NOZ 2014, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. JUDr. Miloš Hejmala, advokát, specialita na PP
 
22.05.2014 Novela zákona o dani z příjmů pro neziskovky, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
21.05.2014 Pohledávky a závazky dle NOZ – účetní a daňové problémy, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jiří Klíma, daňový poradce,člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
 
20.05.2014 Zákon o obchodních korporacích – ve vztahu k účetnictví a daním od 1.1.2014, Zlín, hotel MOSKVA. Květoslava Novotná, daňový poradce
 
15.05.2014 DPH v roce 2014 ve vazbě na účetnictví, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně, Ing. Dagmar Procházková, auditorka
 
13.05.2014 Vybraná ustanovení z NOZ+ZOK, účetní řešení, daňové dopady, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Petr Buchníček, daňový poradce
 
05.05.-26.06.2014 Účetnictví a daňová evidence, rekvalifikační kurs, akreditace MŠMT, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
29.04.-20.06.2014 Mzdové účetnictví, rekvalifikační kurs, akreditace MŠMT, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. kolektiv lektorů SÚ
 
24.04.2014 Novinky ve mzdové účtárně, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy
 
24.04.2014 Aplikace změn v pracovněprávních předpisech v praxi v roce 2014, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Růžena KLÍMOVÁ, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví
 
16.04.2014 DPH 2014 - správná aplikace, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
15.04.2014 DPH pro neziskovky 2014 – speciál, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
14.04.2014 Správná aplikace DPH v roce 2014, Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, nám SNP 1. Danuše Smetanová, Fú
 
14.03.2014 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2013-2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek
 
13.03.2014 Daň z příjmů pro neziskovky-Novela 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
07.03.2014 Nový Občanský zákoník a zákon o Korporacích v kostce, uvedení do praxe z hlediska: daní a účetnictví všech podnikatelských a neziskových subjektů, ČSAD (vedle Kauflandu Karolína), 3. poschodí. Ing. Dagmar Beránková
 
06.03.2014 Účetní a daňové doklady, smlouvy a jiné listiny v roce 2014, Harmony Club Hotel, ul. 28. října,Ostrava-Mariánské Hory. Květoslava Novotná, daňový poradce
 
04.03.2014 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2014-velká novela, Zlín, hotel MOSKVA. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 
04.03.2014 Účetní a daňové doklady, smlouvy a jiné listiny v roce 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Květoslava Novotná, daňový poradce
 
25.02.2014 SVJ v roce 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
21.02.2014 Změny ve vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Bc. Taťána Sojková, specialista na DP
 
20.02.2014 Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2013-2014, Zlín, hotel MOSKVA. Květoslava Novotná, daňový poradce
 
20.02.2014 Daňová evidence podnikatelů v roce 2014, Nový občanský zákoník, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Květoslava Novotná, daňový poradce
 
11.02.2014 Novela zákona o DPH v roce 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně
 
10.02.2014 Daň z příjmů právnických osob 2013-2014, novela, Harmony Club Hotel, ul. 28. října,Ostrava-Mariánské Hory. Květoslava Novotná, daňový poradce
 
07.02.2014 Nový občanský zákoník, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Mgr. Tereza Krupová
 
07.02.2014 Změny 2014 v daních, účetnictví a právu, Zlín, hotel MOSKVA. Ing. Jana Gebauerová, auditorka, daňová poradkyně
 
06.02.2014 Daň z příjmů právnických osob 2013-2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
05.02.2014 Daň z příjmů fyzických osob 2013-2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc
 
05.02.2014 Změny 2014 v daních, účetnictví a právu, Harmony Club Hotel, ul. 28. října,Ostrava-Mariánské Hory. Ing. Jana Gebauerová, auditorka, daňová poradkyně
 
04.02.2014 Velká novela zákona o daních z příjmů v souvislosti s rekodifikací, Harmony Club Hotel, ul. 28. října,Ostrava-Mariánské Hory. Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., daňová poradkyně
 
03.02.2014 Změny 2014 v daních, účetnictví a právu, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Jana Gebauerová, auditorka, daňová poradkyně
 
31.01.2014 Účetnictví příspěvkových organizací v roce 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
30.01.2014 Účetnictví obcí v roce 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně
 
30.01.2014 Cestovní náhrady po rekodifikaci soukromého práva, SANIT, 28. října 68/165 Mariánské Hory, Ostrava (naproti hotelu Harmony). Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
 
29.01.2014 Novinky v dani z příjmů ze závislé činnosti, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc
 
27.01.-30.01.2014 NOZ-MZDY 2014, Hotel ENERGETIC, Rožnov p./R.. Bc. Taťána Sojková, Mgr. Tereza Krupová, Ph.D., Ing. Christian Žmolík, Mgr. Ing. Tereza Kurtišová, D
 
27.01.2014 Cestovní náhrady po rekodifikaci soukromého práva, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
 
27.01.2014 Intrastat v roce 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu
 
24.01.2014 Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1. 1. 2014, WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc. Helena Přikrylová, specialista v oblasti mezd
 
Podívejte se na online záznamy
Zobrazit všechna školení