Etický kodex

Pro členy Svazu účetních jsme od roku 2010 připravili možnost přihlásit se k etickému kodexu. Svaz účetních je členem IFAC (Mezinárodní federace účetních) a jejím posláním je celosvětový rozvoj a posilování účetní profese používající harmonizované standardy s cílem poskytovat trvale vysoce kvalitní služby ve veřejném zájmu. S cílem zajistit toto poslání Rada IFAC ustanovila Radu pro etické standardy účetních, jejímž cílem je vytvářet a vydávat ve své kompetenci vysoce kvalitní etické standardy a další stanoviska k využití auditory a účetními celosvětově.

Tento Etický kodex pro členy Svazu účetních stanoví etické požadavky pro účetní. Členské organizace IFAC nesmí uplatňovat méně přísné standardy než ty, které jsou uváděny v Kodexu. Nicméně, pokud členská organizace nebo firma ze zákonných nebo regulatorních důvodů nemůže dodržovat některá ustanovení Kodexu, měla by zajistit kompatibilitu se všemi ostatními částmi Kodexu.

Některé legislativy mohou mít požadavky a postupy, které jsou odlišné od tohoto Kodexu. Účetní si musí být vědomi těchto rozdílů a musí dodržovat vždy ty přísnější požadavky, pokud to zákon nebo regulatorní opatření nezakazují.

Máte-li zájem přihlásit se k etickému kodexu, vyplňte a zašlete na naši adresu Etický kodex SÚ – k podpisu.

Soubory týkající se etického kodexu
Etický kodex SÚ
Etický kodex SÚ - k podpisu
Formulář KPV

Přihlášení k plnění etického kodexu

Vyplněním a odesláním následujícího formuláře souhlasím podmínkami plnění Etického kodexu SÚ.

toto pole nechte prazdne
Číslo člena SÚ (ve čtyřmístném tvaru, např. 1234)
Jméno
Příjmení
Titul
 
Email
Telefon

Abecední seznam členů plnících etický kodex SÚ

 • Ambrožová Dana
 • Benýšková Hana
 • Brázdilová Radka
 • Coufalová Blanka
 • Čalová Eva
 • Dana Veselá
 • Danuše Hlaváčová
 • Hanáková Kamila
 • Hatoňová Jana
 • Havlová Jarmila
 • Hegerová Lenka
 • Hrabčíková Martina
 • Jačková Naděžda
 • Josková Blanka
 • Kadáková Hana
 • Kadáková Hana
 • Kolářová Eva
 • Korená Iveta
 • Kořená Alena
 • Krobotová Monika
 • Machová Monika
 • Maňurová Jarmila
 • Martinů Alena
 • Najbrtová Naděžda
 • Ondříčková Irena
 • Pajková Věra
 • Pašková Ivana
 • Pavel Pluhař
 • Petrecká Eva
 • Petrecká Eva
 • Pluhař Pavel
 • Rozkošný Tomáš
 • Sedláčková Michaela
 • Sochorová Terézia
 • Střelcová Iveta
 • Šarmanová Ludmila
 • Ščuková Hana
 • Šedlbauerová Václava
 • Šmoldasová Pavlína
 • Šuláková Jana
 • Šulová Naděžda
 • Vaňková Gabriela
 • Vejrostová Eva
 • Veselá Dana
 • Vičarová Eliška
 • Vláčilová Daniela
 • Zavadilová Denisa
 • Zavadilová Denisa
 • Zelená Zdeňka
 • Žandová Hana

Kontrola plnění etického kodexu SÚ

Číslo člena